změna práva ve využívání společného prostoru

Vložil trezorp, 26. Září 2011 - 21:02 ::

Dobrý den. Obracím se na Vás s dotazem. Jsem pověřeným vlastníkem společenství vlastníků. Řešíme následující problém. Našem společeství se skládá z 5 bytů. Až donedávna probíhalo vše bez problémů až do chvíle než došlo k k prodeji jednotky a výměně jednoho vlastníka bytové jednotky. Došlo ke sporu ve věci využívání společných prostor. Vzhledem k tomu, že tři ze spoluvlastníků požádali o o změnu práva ve využívání společného prostoru výlučně pro svoji osobu (historicky tyto prostory vždy využívali, ale vždy pouze po ústní dohodě s ostatními, jednalo se se o kolárnu, garáž a kolnu), právně po vzniku společenství chtěli tento stav potvrdit. Došlo k tomu, že požádali písemně o změnu ve práva ve využívání společného prostoru. Tato žádost byla zařazena na bod jednání shromáždění a žádost byla chválena více než 75% hlasů za podmínky, že veškeré náklady na energie a opravy budou hradit ze svého a tyto náklady nepůjdou na vrub fondu oprav. Nicméně jeden spoluvlastník se cítí dotčen na právech, že tyto společné prostory nemůže využívat a žádá snížení příspěvku do fondu oprav, poměřně se společnou plochou kterou nemůže využívat, ačkoliv je deklarováno, že z fondu oprav žádné náklady na opravy těchto prostor nebudou hrazeny. Jáký máte názor na jeho nárok? Musí být změna práva smluvní charakter nebo pouze stačí projednání shromážděním a záznam do usnesení.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Petr 82 (bez ověření), 28. Září 2011 - 12:55

  Já myslel že změnou prohlášení vlastníka se mohou změnit poměry ve vlastnictví v domě, tím i podíly na společných prostorách a samozdřejmě i podíl na placení do fondu oprav, protože někomu se sníží podíl a někomu zvýší.

  Vložil svjvmt, 27. Září 2011 - 12:38

  A to mi může někdo hlasováním odejmout můj podíl na společných prostorách? Snad jen smlouva, dohoda všech spoluvlastníků. Tím neříkám, že se tak bohužel neděje.

  Vložil lake, 27. Září 2011 - 11:30

  Váš dotaz má dvě roviny: veřejnoprávní a soukromoprávní.

  Veřejnoprávní hledisko:
  U společné kolárny se mění kolaudační určení místnosti (na sklad nebo na sklep užívaný jednou osobou). Změny ve způsobu užívání části nemovitosti podléhají souhlasu stavebního úřadu. Pokud kolárna byla podle projektu kolaudována jako společná část domu (společné příslušenství, zapsané v Prohlášení vlastníka a v kupních smlouvách), pak je vyloučeno přenechat tuto místnost do užívání jedné osobě bez souhlasu VŠECH, kterých se změna týká.

  Soukromoprávní hledisko:
  U garáže a kolny nejspíše taková situace nenastala. Zde platí, že spoluvlastníci mohou většinovým rozhodnutím omezit vlastníka jednotky a případně mu i zakázat užívání některé společné části domu. Přečtěte si k tomu FAQ http://www.portalsvj.cz/…ostmi-v-dome

  lake

  Vložil trezorp, 28. Září 2011 - 12:15

  děkuji za informaci

  Vložil Jandus (bez ověření), 27. Září 2011 - 8:08

  Zadne shromazdeni nemuze omezit majitele na jeho pravech.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".