Změna členů výboru v obchodním rejstříku

Vložil Jirka Z., 30. Leden 2013 - 18:03 ::

Dobrý den,
prosím vás o radu. Minulý rok (5/2012) jsem se řádně stal členem výboru SVJ a také předsedou SVJ naší bytovky (15 vlastníků bytových jednotek), celkem nás ve výboru bylo pět. Provedli jsme změnu osob výboru a předsedy v obchodním rejstříku přes notáře. Také jsme při té příležitosti (notář) upravili jeden bod stanov na toto znění: „O průběhu schůze schromáždění, na které jsou voleny orgány společenství a schvalovány nebo měněny stanovy společenství, musí být pořízen zápis.“ (nemusí být zpracován od Notáře) Tak jsme si od té doby vesele žili, vše bylo v pořádku… V současné době jsou v obchodním restříku nesrovnalosti. Dva členové výboru své bytové jednotky prodali aniž by kohokoliv informovali (již nejsou členi SVJ) – jeden z těchto členů byl dokonce místopředseda. Zbývající tři členové své funkce členů (já – jeden z nich – funkci předsedy) nesložili a hodlají je dále zastávat.
Má otázka zní: „Jak dále postupovat při vymazání dvou členů výboru z obchodního restříku a přesunu funkce místopředsedy na jiného člena výboru (pochopitelně také v obchodním rejstříku – na schůzi si to bezproblemove odhlasujeme)? Jaké jsou poplatky?“

Velice děkuji za odpověď a případné rady!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Krobot (bez ověření), 31. Leden 2013 - 16:14

  Je třeba na místně příslušný krajský soud podat žádost, která je v .pdf na https://or.justice.cz/…ui/formulare-$ a to procesní – formulář návrhu na prvozápis nebo změnu a formulář předmětu návrhu (poslední je pro SVJ). Ten v jednom paré podáte s ověřeným podpisem navrhovatele (např. předsedy výboru). K tomu v jednom paré zápis ze schůze výboru, kde budete konstatovat, že v souladu s vašimi stanovami §x čl.y bylo ukončeno členství výboru ke dni …, kdy zaniklo vlastnické právo k bytu panu AB. Lepší by ovšem bylo, kdyby si ti dotyční podali písemnou rezignaci, kterou by jste vzali na vědomí a vše 1× bez ověřených podpisů soudu přiložili. Pokud je k tomu nedonutíte nezbývá než to první řešení. Jinak platí co píše LAKE. Ostatní se také snažili,ale vývoj jde pořád dopředu.

  Vložil Anonymous... (bez ověření), 31. Leden 2013 - 9:44

  Trochu podivně zmatené informace v dotazu a následné komunikaci od údajného předsedy, co neví, že nejde o Obchodní rejstřík… prodali… pak zase odstoupili… Jirka Z. anebo Petr A.

  Vložil svjdukelská111, 30. Leden 2013 - 22:13

  Návrh na soud by měl vypadat takto:

  Krajský soud v XXXX Rejstřík společenství vlastníků jednotek adresa

  dne ......

  Věc: Návrh na zápis změn

  Navrhovatel:

  IČO:

  Se sídlem:

  Zastoupené:

  V příloze zasíláme zápis o průběhu schůze výboru SVJ bytového domu ....... na základě kterého navrhujeme, aby v odd. S, vložce č. ....... rejstříku společenství vlastníků byl proveden tento:

  A.) Výmaz Statutární orgán: Členové výboru

  Místopředseda výboru .............r.č. nebo datum narození ......... bytem ................. den vzniku členství ve statutárním orgánu ...... den vzniku funkce:… den zániku členství ve statutárním orgánu ...... den zániku funkce:…

  Člen výboru....... stejné jako výše

  B.) Zápis Statutární orgán: Výbor společenství

  Místopředseda výboru ............ r.č. nebo datum narození ........ den vzniku členství ve statutárním orgánu ...... den vzniku funkce: …

  Podpisy předsedy a člena výboru

  Přílohy: 2× pozvánka 2× zápis ze schůze + 2× prezenční listina 1× výpis z LV

  Vložil Václav Bouda (bez ověření), 31. Leden 2013 - 14:30

  Že se tu najde někdo seriozní,mě dost udivuje. Váženýá díky,že jste to popsali velmi dobře,bez chyby! Zase má někdo o starost méně a o tom to je,aby si lidi dokázali pomoci. Fajn.Přeji hodně zdaví a hlavně výdrž! Bouda V.

  Vložil Zdenek 22, 30. Leden 2013 - 18:54

  Svolejte schůzi výboru, na ní zkonstatujte a vemte na vědomí, že 2 členové výboru již nejsou členy společenství a tedy, že nejsou ani členy výboru (předpokládám, že ve stanovách máte ustanovení, že členové výboru mohou být jen členové společenství). Pak zvolte nové funkce členů výboru, vše zapište do zápisu a tento zápis spolu s návrhem na změnu předložte na OR.

  Vložil lake, 30. Leden 2013 - 18:29

  Za prvé je třeba říci, že SVJ se nezapisuje do Obchodního rejstříku, nýbrž do rejstříku SVJ. A v něm se žádné poplatky nehradí.

  Změny ve složení statutárního orgánu SVJ je třeba rejstříkovému soudu doložit. Skutečnost, že jeden či dva členové výboru převedli své jednotky na jinou osobu, je ovšem bezvýznamná. Na členství ve statutárním orgánu to nemá žádný vliv, pokud ovšem nemáte ve stanovách uvedeno že členem výboru může být pouze vlastník jednotky.

  lake

  Vložil Jirka Z., 30. Leden 2013 - 19:06

  Velice děkuji za Váš zájem a odpovědi…

  Ve stanovách máme uvedeno, že členem výboru může být pouze vlastník jednotky v domě.

  Pokud tomu správně rozumím, tak:

  1. Svolám schůzi na které oznámím odstoupení z funkcí členů výboru SVJ jména dvou členů, kteří své bytové jendotky prodali.
  2. Vypracuji ze schůze zápis
  3. Oznámím změny restříkovému soudu

  Tím by měla být celá věc vyřešená? Jak oznámím změny rejstříkovému soudu, exituje na to nějaký formulář? Jaké jsou přílohy? Platí se v tomto případě nějaký poplatek?

  Děkuji za odpověď

  Vložil Zdenek 22, 30. Leden 2013 - 19:50

  Na schůzi pouze konstatujete a vezmete na vědomí (nic víc s tím dělat nemůžete), že 2 členové prodejem své jednotky přestali být členy společenství a tím i výboru. Oni neodstoupili.

  Připomínám, že na schůzi výboru, nikoliv shromáždění.

  Vložil Jirka Z., 30. Leden 2013 - 21:18

  Přece bych to měl nějak oznámit na rejstříku SVJ aby v tom byl pořádek nebo ne? A neměl bych tuto skutečnost také oznámit ostatním členům SVJ?

  Vložil Zdenek 22, 30. Leden 2013 - 23:02

  Ale vždyť v prvním příspěvku jsem psal, že poté, co potřebné změny projednáte a prohlasujete na schůzi výboru, pak učiníte podání na OR.

  Samozřejmě, že o všech jednáních výboru musí být ostatní členové SVJ informováni.

  Vložil Jolana, 30. Leden 2013 - 22:34

  Měla jsem podobnou situaci. Předseda prodal byt a jeden člen výboru zemřel. Svolala jsem výbor a informovala je o této skutečnosti. Byla jsem místopředsedou, výbor mě zvolil předsedou a jednu členku místopředsedou. Výbor zůstal tříčlenný, což je minimum. Ověřený zápis o schůzi výboru je prvním potřebným dokladem. Dále jsem skutečnost úmrtí člena doložila vytištěným parte, druhý doklad. Prodej bytu a tudíž pozbytí členství v SVJ u bývalého předsedy lze doložit jedině výpisem z LV nemovitosti, na Katastru nemovitostí za stovku, to je třetí doklad. Dále byly potřeba pro lidi zapisované do funkcí(tedy já jako předseda a paní jako místopředseda) výpisy z rejstříku trestů a ověřené podpisové vzory. Pak je potřeba velmi pečlivě vyplnit formulář, protože jsou tam data, kdy se člověk stal členem SVJ, kdy byl zvolen do výboru, kdy došlo ke změně … velmi snadné splést. Osobně jsem po prostudování podkladů zvolila nechat si to celé provést právničkou našeho správce nemovitosti, i tak nám to rejstřík vrátil, že máme chybu v těch datech, pak je velmi krátká lhůta na opravu, jinak to zamítnou. Ale naštěstí my jsme chybu neměli, chybu paradoxně udělala dotyčná soudkyně. Právnička za to celé chtěla pětistovku a změny jsou úspěšně zapsané. Myslím to stojí za to. Následně už jsem jen skutečnosti oznámila na nejbližším shromáždění Společenství. Jinak formuláře a informace jsou zde https://or.justice.cz/…ui/formulare-$

  Vložil lake, 31. Leden 2013 - 7:07

  Ono je to všechno poněkud jinak, než píší Jolana a svjdukelská111.

  • Není potřebné dokládat výpisy z rejstříku trestů.
  • Není poptřebné dokládat listiny dvojmo.
  • Není potřebné dokládat podpisový vzor.
  • Nikdy a nikde se v žádosti nevyplňuje „kdy se člověk stal členem SVJ“. To samozřejmě rejstříkový soud nezajímá a ani to není předmětem návrhu na zápis nebo změnu.

  Vyplňují se osobní údaje zapisovaných/vy­mazávaných osob. Dále se udává datum vzniku/zániku členství člena v orgánu společenství. Případně se udává datum vzniku/zániku funkce člena orgánu společenství. Právě tyto zapisované/vy­mazávané skutečnosti bude tazatel dokládat listinami.

  K tomu je samozřejmě nutné doložit projev vůle zapisované osoby: souhlas s členstvím ve statutárním orgánu, nebo souhlas s výkonem funkce člena statutárního orgánu.

  lake

  Vložil luc (bez ověření), 31. Leden 2013 - 16:25

  … jsou to 2mesice, co jsem podstupovala totez

  a MUSELA jsem dolozit vypis rejstriku trestu vsech osob co sli do vyboru a MUSELA jsem dolozit podpisovy vzor vsech osob co sli do vyboru

  Vložil lake, 31. Leden 2013 - 18:10

  Vážená luc, nic jste nemusela. Pouze naprosto neschopná ouřednice rejstříkového soudu po Vás žádala něco, co není oprávněna požadovat.

  Platí co jsem už napsal: podpisové vzory se neukládají. A pokud by byl nutný výpis z rejstříku trestů (jako že pro SVJ není), bylo by povinností rejstříkového soudu vyžádat si tento výpis přímo a neotravovat s tím osobu, která podává návrh.

  Narazila jste prostě na průměrnou českou ouřednici. A protože neznáte svá práva, ani povinnosti rejstříkového soudu, nechala jste se oklamat. Nerozumím, proč se o tom zde píše tolik nesmyslů.

  lake

  Vložil luc (bez ověření), 1. Únor 2013 - 15:09

  lake… ano delala jsem zmenu SVJ poprve, navic tu bydlim pomerne kratce a tedy neznam zakony Leč po mne to chteli, tak jsem jim to dodala a protoze neznam uplne vsechno o SVJ, tak jsem dodala co po mne urednice chtela. Netusim jak by se urednice zachovala, pokud bych to nedodala, pokud by nam zmenu kvuli tomu nezapsala, musela bych se branit jinak …asi soudne a v tom se taky nevyznam..... takze radeji prinesu doklady, ktere urednice pozadovala a tim se necham bezproblemove zapsat nez nedonest doklady a pak se soudit, ze urednice nemela pravdu. … takovy nazor za mne nicmene mate pravdu v tom, ze jsem nikde nenasla, ze by to byla povinnost dokladat

  Vložil salvador, 31. Leden 2013 - 17:12

  Několikrát jsem řešil požadavky na změnu v zápisu rejstříku společenství(a to úspěšně) na KS Ostrava. To co popisujete je nějaké divné zvláště s tím výpisem z rejstříku trestů. Nikde jsem nenalezl, že volba člena výboru je podmíněná trestní bezúhonností. To by již kandidující členové společenství na člena výboru měli dokládat svoji trestní bezúhonnost?

  Vložil luc (bez ověření), 1. Únor 2013 - 15:12

  na Prahu vychod

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".