Zaúčtování úvěru v účetní závěrce

Vložil GeorgeM, 13. Leden 2021 - 18:16 ::

Naše SVJ získalo v r. 2015 desetiletý překlenovací úvěr ke stavebnímu spoření. Při kontrole účetní závěrky 2019 jsem zjistil, že v rozvaze není úvěr obsažen. Domnívám se, že by měl být veden v aktivech jako pohledávka za vlastníky, v pasivech jako dlouhodobý závazek k věřiteli. Informace o úvěru je uvedena pouze v příloze závěrky. Moje známá účetní říká, že je závěrka špatně zpracována. Vedení SVJ tvrdí, že podle účetní, která závěrku zpracovala, je vše v pořádku. Jaký je váš názor a je možné v případě chyby v účetní závěrce něco podniknout?

Oprava, původně: v rozvaze není úrok obsažen, opraveno na: v rozvaze není úvěr obsažen. Omlouvám se.

PřílohaVelikost
uz_2019.pdf539.75 KB
  • účetnictví
  • úvěr

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil ik (bez ověření), 14. Leden 2021 - 19:50

Něco k účtování úvěru SVJ, jak má být úvěr účtován – nalezeno na googlu

Dobrý den, zkusím shrnout účetní případy, které se u vás vyskytli, a jak by měly být účtovány:

Přijetí dlouhodobých záloh od členů SVJ (do tzv. fondu oprav) 221/955

Přijetí faktur od dodavatelů za revitalizaci domu:

1. část faktur bude na základě rozhodnutí SVJ hrazena z vybraných prostředků ze záloh 955/321, tj. snížením závazků ze záloh vůči členům družstva

Protože SVJ nemá dost prostředků ze záloh od členů, předepíše ve zbývající výši faktur (2. část) pohledávku vůči členům SVJ 378/321

V bance na účtu však SVJ nemá dost peněz a bere si nebankovní úvěr 221/959

SVJ hradí faktury 321/221

anebo ještě odkaz – https://www.dashofer.cz/…e%20domu.pdf?…

Vložil Justitianus, 13. Leden 2021 - 19:58

Ještě uvedu podrobnosti o okamžiku dokončení díla.

Nejvyšší soud se v rozhodnutí sp. zn. 23 Cdo 3512/2018 ze dne 13. 7. 2020 vyjádřil k výkladu § 2605 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., podle kterého „dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu“. Dokončení díla společně s jeho předáním představuje podmínku nezbytnou k tomu, aby bylo dílo provedeno (a provedení díla je zase podmínkou pro vznik práva na zaplacení ceny díla).

Zpracováno s použitím textu JUDr. Bc. Kristýny Zakouřilové, https://www.achourpartners.com/…y/detail/542.

Justitianus

Vložil Eulálie (bez ověření), 13. Leden 2021 - 19:55

„je možné v případě chyby v účetní závěrce něco podniknout?“

Na totéž se rovněž táži. Účetnictví našeho SVJ je vadné podle znaleckého posudku i podle soudu (ono je to zřejmé, ale máme to podloženo). Předseda i účetní nicméně trvají na tom, že účetnictví je správné.

Je nějaký dohledový orgán (Komora účetních?), který garantuje kvalitu práce účetního? Pomůže živnostenský úřad?

Mým cílem není trestat účetního, ale docílit správného účetnictví.

Vložil Justitianus, 13. Leden 2021 - 19:41

Jestliže si SVJ vzalo úvěr, řeší tím pouze své vlastní cashflow. V žádném případě nejde o pohledávku za vlastníky jednotek!

Pohledávkou za vlastníky jednotek je náklad, který SVJ prokazatelně vynaložilo na opravu/údržbu/technic­ké zhodnocení cizího majetku (společné části domu). Pohledávka vznikla v okamžiku, kdy SVJ (jako objednavatel prací) převzalo dokončené dílo od zhotovitele. Tím okamžikem je majetek každého vlastníka jednotky opraven či technicky zhodnocen.

Pokud vlastník jednotky vede účetnictví, můžete se jej zeptat jak účtuje o opravách, údržbě a technickém zhodnocení svého majetku. V účetnictví by se měl objevit jeho závazek vůči SVJ v plné výši – stejně, jako by si vzal půjčku v bance. V tomto případě není věřitelem banka, ale SVJ.

Bohužel účetnictví mnoha SVJ je zprasené a neposkytuje věrný a poctivý obraz finančních toků, závazků a pohledávek. Nahrávají tomu i amatérské judikáty českých soudů: Neználci v talárech totiž absolutně netuší co je účetnictví.

Setkal jsem se s judikátem, ve kterém soud dospěl k závěru, že náklad na provedené zateplení prý není závazkem vlastníka jednotky vůči SVJ. Prý je jeho jediným závazkem vůči SVJ pouze měsíční platba příspěvku na správu domu, která je splatná v daném měsíci (!!!). Nic víc prý svému SVJ nedluží. Žádné další závazky vůči SVJ prý nemá. Proto tu celkovou dlužnou částku (dva miliony krát spoluvlastnivký podíl) SVJ vůbec neuvedlo v potvrzení o dluzích, které si vyžádal kupující před koupí jednotky.

Soud judikoval,že tento podvod je naprosto v pořádku. SVJ tedy nabyvateli jednotky úspěšně zatajilo, že přebírá dluh ve výši podílu z dvou milionů, a že to bude muset spácet v částce, která je vychytrale nazvaná „zálohy na správu“. Na zálohy na budoucí opravy z toho ovšem nepůjde nic – vše se přeposílá do banky jako splátky úvěru.

Že SVJ tehdejšímu vlastníkovi zhodnotilo jeho majetek, a že to stálo dva miliony, že si na to SVJ muselo vzít úvěr u banky který se musí z něčeho dvacet let splácet – to soud nezajímalo.

Justitianus

Vložil radka2222 (bez ověření), 13. Leden 2021 - 20:00

žádám vás už poněkolikáté, vynechte ze svých komentářů a rádobyrad alespoň účetnictví a daně, tomu rozumíte ještě míň, než svj :-(

Vložil Justitianus, 13. Leden 2021 - 20:27

Zato Vy, Radko, nejste schopna napsat vůbec nic k tématu. Ani nedovedete označit nějakou chybu v mém textu. o jste napsala je tedy nedůvěryhodné. Jste takový brouk Pytlík: Zase jen kecy, kecy, kecy.

Mimochodem, už jste našla ty judikáty, o kterých jste lživě tvrdila, že existují ale že si je máme vyhledat sami?

Justitianus

Vložil GeorgeM, 13. Leden 2021 - 19:43

Omlouvám se, v rozvaze má být uveden úvěr (již opraveno), nikoli úrok.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".