Zatékání do bytu - jak řešit situaci

Vložil H.Stejskalova (bez ověření), 29. Červen 2014 - 14:06 ::

Dobrý den, prosím o radu, jak postupovat v případě, kdy mi zatéká stropem do bytu, není zatím zjištěna pravá příčina. Řeším tento problém s předsedkyní SVBJ – písemně i telefonicky, doposud (více jak po měsíci zaslání dopisu)mi nepřišla žádná odpověď. Tento problém řeším více jak rok (i před rokem písemná komunikace), k zatékání dochází při silném větru a dešti. Nad mým bytem je další byt, kde majitelka má terasu. Není zatím známo zda problém zatékání je z terasy horního bytu, či ze střechy domu. Byt pronajímám, při silných deštích v květnu toho roku došlo k opětovnému zatečení, je poškozena malba stropu a nájemník má poškozenou sedací soupravu. Nyní po mě požaduje úhradu pohovky. Předsedkyně SVBJ mi telefonicky sdělila, že pohovku z fondu oprav hradit nebude. Tento problém řeším více jak rok, stále telefonuji, píši k této záležitosti předsedkyni SVBJ, ale stále bezvýsledně. Chyba není v mém bytě, ale v bytě (terase) nade mnou nebo je další možností problém ve střeše.

Prosím o radu, jak dále postupovat, když nájemník, který je nyní u mě v bytě, chce po mě uhradit poškozenou sedací soupravu.

Já jsem již udělala pro vyřešení této situace maximum, společenství vlastníků adekvátně nepostupuje v řešení tohoto problému a já již nevím, jak postupovat dále.

Jaké povinnosti má společenství v této nastalé situaci a jaké povinnosti má paní, která je předsedkyní SVBJ?

Kdo má uhradit poškozenou sedací soupravu nájemníkovi v mém bytě?

Děkuji mnohokrát o radu, Stejskalová Hana.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Evík, 1. Červenec 2014 - 19:26

  Mám osobní zkušenost se škodou na majetku v důsledku nečinnost výboru. Viz můj dotaz: http://www.portalsvj.cz/…ku-vlastnika

  Šlo o opakované havárie vodovodní stoupačky v mém bytě. SVJ jsem opakovaně vyzvala k výměně stoupačky. Stoupačka pamatuje ještě mojí mrtvou babičku, která se do bytu nastěhovala v roce 1938. 2× jsem havárii řešila ze své pojistky a po SVJ jsem vždy vymáhala jen rozdíl mezi plněním mé pojišťovny a skutečnou škodou na majetku. Při poslední havárii viz můj dotaz výše mi však už došla trpělivost a vše jsem se rozhodla řešit tím, že škodu budu vymáhat po SVJ celou. Na základě rady Lakeho jsem SVJ vyčíslila škodu (aproximativní rozpočet na odstranění škody + faktura za odstranění škody), pak náhrada za ušlý nájem po dobu co byl můj byt neobyvatelný (doložený výpovědí z nájmu z důvodu neobyvatelnosti bytu). V současné době už jsem byla nucena vymáhání škody předat právníkovi. SVJ mi odmítá uhradit celou škodu. Má vyčíslená škoda je totiž skoro 2× taková než jaké SVJ obdrželo plnění od pojišťovny.SVJ odmítá uhradit celou škodu, ale jen výše plnění od pojišťovny. Takže má rada je vyčíslit škodu a začít vymáhat a obrnit se trpělivostí protože to bude asi běh na hodně dlouhou trať. V mém případě to bez soudu určitě nepůjde. Evík

  Vložil jana k. (bez ověření), 1. Červenec 2014 - 11:19

  bylo by dobré zjistit příčinu. od toho se to všechno odvíjí. po zjištění příčiny chtít náhradu škody po vlastníkovi té části, z které zatéká. Nečinnost předsedkyně – oslovit ostatní členy výboru?

  Vložil AsiTak (bez ověření), 2. Červenec 2014 - 9:30

  nebo nedostatky skutečné či předokládané řešte stížností pro Kontrolní komisi (dále KK)! SVJ je samosprávní organizace a je orgnizována s orgány pro tuto funkci. KK (předpokládám obecně, konkrétně ve stanovách) je nezávislá na výboru, může zjistit „cokoliv“ a i navrhnout řešení nejvyššímu orgánu shromáždění vlastníků. Nevhodnou volbou obsazení KK můžete „zajistit“ i nefunkčnost tohoto orgánu a to zejména pokud zde sedí příbuzní (manžel, manželka) členů výboru. Pokud ovšem zvolíte předsedu KK osobního nepřítele předsedy SVJ a členy KK budou tvořit ostatní „prudiči, potížisti, remcálové,…“ budete mít funkční SVJ. Máte-li nefunkční KK pak zbývá shromáždění vlastníků a pokud i toto nefunkční pak je rada jediná „nebydlet v ovčárně“.

  Vložil § (bez ověření), 2. Červenec 2014 - 9:37

  Nemůže zjistit „cokoliv“. Kontrolní komise musí pracovat, zjišťovat a navrhovat pouze objektivní skutečnosti, které jsou v souladu se stanovami a se zákonem.

  Vložil lake, 1. Červenec 2014 - 12:27

  Nikoliv, paní jano k.. Příčina zatékání je pro tazatelku bezvýznamná. Do bytu jí teče voda ze SPOLEČNĚHO stropu. Kde se tam voda vzala je pro ni vedlejší, ostatně nemá žádnou možnost jak to zjistit. Od toho je přece v domě SVJ.

  Po prvním zatečení vody neměla nárok na náhradu škody od SVJ. Šlo nejspíše o nahodilou událost, poruchu, kterou mohla mít krytou svým pojištěním. Měla ovšem ihned oznámit vznik škody písemně a vyzvat SVJ k odstranění závady. Pokud takto postupovala, pak jakékoliv další (druhé a následující) zatečení je škodou, která vznikla porušením zákonné povinnosti SVJ provádět opravy společných částí a porušením zákonné prevenční povinnosti SVJ předcházet vzniku škod.

  Jestliže tazatelka nevyčíslila prokazatelně výši způsobené škody a nevyzvala škůdce k úhradě, pak samozřejmě nedostane od nikoho nic. Tak už to v životě bývá …

  Je třeba počítat s tím, že SVJ bude pak tvrdit, že na vzniklé škodě má spoluúčast i poškozený vlastník: kape-li při dešti voda se stropu, neměl by si na toto místo stavět sedací soupravu, dokud závada není odstraněna. Viděl bych rozdělení odpovědnosti 50:50 mezi SVJ a vlastníka bytu.

  lake

  Vložil jana k. (bez ověření), 2. Červenec 2014 - 7:48

  jasně pane chytrý lake … slyšel jste někdy nebo jste se setkal s tím, že může přes SPOLEČNÝ strop téct kolem vany z bytu nad ní ?????

  Vložil AsiTak (bez ověření), 2. Červenec 2014 - 8:44

  To co píšete se stát může p. Lake pouze tvrdí, že zjistit odkud a proč teče (tj. řešit vadu „společného stropu“) je úkolem SVJ a případně i pozvat tu „odbornou firmu“ jak radí předcházející diskutující.

  Vložil jana k. (bez ověření), 2. Červenec 2014 - 11:06

  Vždycky poteče do bytu přes strop, když teče shora. Nejedná se ale o vadu stropu. Příčina může být mimojiné ve špatné hydroizolaci terasy, případně tam žádná není. Je terasa společ. částí domu? Kdo je jejím vlastníkem? Jednoznačně, oslovit firmu, která zjistí příčinu. Doklady uschovat a vymáhat po tom, kdo je odpovědný za škodu.

  Vložil lake, 2. Červenec 2014 - 12:07

  Milá Jano, buď jste natvrdlá, nebo nic nechápete. Tazatelce vznikla škoda kvůli vodě, která se do bytu dostává ze společné části domu (ze společné stropní konstrukce). Takže odpovědnost za škodu nese SVJ – právnická osoba, pokud neprokáže, že po upozornění na závadu se udělalo vše potřebné k odstranění závadného stavu a zamezení dalším škodám.

  Tazatelka nemá žádnou právní možnost jak zjistit odkud se voda dostává na strop jejího bytu. Ani to pro uplatnění náhrady škody zjistit nepotřebuje. Jste tedy úplně vedle.

  Tazatelka nemá žádný důvod zjišťovat zdroj vody, která jí kape se stropu, ani není povinna financovat takové zjišťování, ani nebude nic organizovat, ani nebude platit opravu – bez ohledu, zda závada je na společných částech, nebo na částech ve vlastnictví jiné osoby.

  Je věcí SVJ zajistit, aby se do bytu nedostávala žádná voda ze společných částí. Jak toho SVJ dosáhne je pouze věcí SVJ. Pro tazatelku je způsob řešení bezvýznamný. To vše jsou zákonné povinnosti SVJ – právnické osoby, která na to má své peníze a svůj výbor.

  lake

  Vložil jana k. (bez ověření), 2. Červenec 2014 - 12:17

  hah, když mně vytopí soused a poteče ke mně přes strop, který je společnou částí domu, … nemá cenu se dál rozepisovat a dohadovat se s Vámi, znám na to jedno rčení. Akorát teda ještě pro upřesnění: SVJ nemá své peníze !

  Vložil lake, 2. Červenec 2014 - 16:17

  Jano, vůbec netušíte o čem píšete.
  Za prvé: tazatelka nenapsala, že by ji vytopil soused. A nehodlá sama nic opravovat. Přečtěte si úvodní příspěvek. Napsala: „… není zatím zjištěna pravá příčina. (…) Kdo má uhradit poškozenou sedací soupravu nájemníkovi v mém bytě?“ Jste tedy opět úplně mimo.
  Za druhé: SVJ samozřejmě má své peníze. Zeptejte se kterékoliv účetní kteréhokoliv SVJ a neotravujte zde ostatní čtenáře vlastní neznalostí.

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".