zápis ze shromáždění

Vložil solid, 23. Srpen 2019 - 17:17 ::

Dobrý den , řeším malý problém s ověřením zápisu ze shromáždění a potřebuji poradit. Řádně zvolený zapisovatel sepsal zápis dle audionahrávky ze shromáždění. Ověřovatel,předseda výboru,tento odmítl podepsat / aniž by podal vysvětlení s jakými body nesouhlasí /s tím,že s takto vypracovaným zápisem nesouhlasí a zápis napíše sám. Ani ve stanovách,ani v NOZ jsem řešení této situace nedohledal. Ale setkal jsem se s názorem,že to lze s tím,že jím sepsaný zápis musí podepsat všichni vlastníci. Děkuji za Vaše názory a rady.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Kučera 06a80e Pavel (bez ověření), 29. Říjen 2019 - 0:58

  Našli jste na webu SeznamSVJ.cz také vaše SVJ?

  Vložil tep (bez ověření), 24. Srpen 2019 - 16:27

  Za obsahovou správnost zápisu odpovídá předseda, je tedy v jeho kompetenci zápis ze shromáždění zapsat a podepsat, když není se zápisem od zapisovatele spokojen. Ověřovatelé zápisu zvolení shromážděním zase mají právo napsat své vyjádření k zápisu, než zápis podepíšou, že ho ověřili.

  Vložil solid, 25. Srpen 2019 - 14:55

  souhlasím že za správnost zápisu odpovídá předseda shromáždění.Zákony ohledně spolku aj.znám. Ale neodpověděl jste na podstatnou otázku v záhlaví. V případě,že si předseda upraví zápis podle svého,opravdu potřebuje souhlas všech vlastníků?

  Vložil tep (bez ověření), 25. Srpen 2019 - 15:49

  Napsal jsem, že předseda potřebuje k zápisu podpisy zvolených ověřovatelů zápisu. Pokud jste nikoho za ověřovatele na shromáždění nezvolili, stačí, aby zápis podepsal sám.

  Souhlas všech vlastníků je třeba např. mění-li se vlastnické podíly všech vlastníků na domě. Více najdete v NOZ, ale určitě tam není, že by potřeboval souhlas všech vlastníků k tomu, aby vyhotovil zápis ze shromáždění. Souhlas všech vlastníků je třeba jen na to, co je jmenovitě uvedeno v NOZ a případně co je jmenovitě uvedeno ve stanovách SVJ – jen tam lze zpřísnit kvórum oproti NOZ.

  Vložil solid, 26. Srpen 2019 - 17:26

  Rozumím,ale problém je jinde.Řádně zvolený zapisovatel,člen výboru, 100% hlasů pro, sepsal zápis dle NOZ a pořízené audionahrávky­.Předseda shromáždění / v tomto případě i předseda výboru/zvolen jako ověřovatel 100% hlasů pro,odmítl zápis podpisem ověřit a bez udání připomínek k jednotlivým bodům zápisu,nebo se vyjádření s čím nesouhlasí oznámil,že se zápisem nesouhlasí a zápis napíše napíše sám. znovu stejná otázka : kdo ověří tento zápis? V tomto případě /dle pana/í nick Tep / to může znamenat,že předseda napíše zápis, do zápisu napíše že ke své funkci potřebuje nové auto – schváleno 100% vlastníků…????

  Vložil Vlastnice bytu (bez ověření), 26. Srpen 2019 - 20:32

  „předseda napíše zápis, do zápisu napíše že ke své funkci potřebuje nové auto – schváleno 100% vlastníků…????“

  Ano, přesně takto to v praxi funguje a přesně takto zákon vykládají soudy: Rozhodnutí uvedené v zápisu je platné a není soudně přezkoumatelné. Sama jsem podobnou věc dotáhla až k Nejvyššímu soudu, výsledkem je, že jsem se za značné peníze a značný čas dověděla, že zápis platí a není soudně přezkoumatelný. Jména soudců Nejvyššího soudu zde už byla opakovaně uvedena, jsou to titíž i v mém případě.

  Podrobněji a s argumentací převzatou od soudců: Schválení auta pro předsedu není důležitou záležitostí, proto není toto rozhodnutí soudně přezkoumatelné. Podle zápisu nejste přehlasovaným vlastníkem (zápis uvádí, že 100 % vlastníků bylo pro), takže i z tohoto důvodu rozhodnutí není soudně přezkoumatelné.

  Na auto pro předsedu jste povinna přispívat. V případě nepřispívání toto nepřispívání najednou už soudně řešitelné je (tady se důležitost záležitosti najednou nezkoumá!) a budete odsouzena k placení s odůvodněním, že rozhodnutí je platné, protože jste toto rozhodnutí úspěšně soudně nenapadla, přestože jste tu možnost měla.

  Vložil solid, 27. Srpen 2019 - 13:43

  Moc děkuji za odpověď. Ach jo.

  Vložil JaVa, 27. Srpen 2019 - 15:15

  „Řádně zvolený zapisovatel sepsal zápis dle audionahrávky ze shromáždění.“

  1)Byli všichni účastníci tohoto shromážděni prokazatelně poučeni,že z jednání bude pořizován audio záznam?

  2)Pokud ano,pak mají také nárok na jeho audio-kopii,
  pro porovnání s jeho písemnou formou.

  Doporučuji zapisovateli, předat všem písemný i audio záznam a vyčkat ,jak se dotčení zachovají až zjistí,že si ten zápis, jejich předseda upravil, k obrazu svému.Pokud se jeho úpravou nezmění smysl a závěr, ze schvalování jednotlivých bodů na pozvánce, pak se jedná pouze o „žabomyší válku“.

  Máte vůbec k dispozici ten předsedův „upravený“ zápis nebo je to vše ve stádiu „jedna paní povídala“ a žádný písemný doklad, o nepřiměřené úpravě zápisu ze shromáždění, není zatím k dispozici?

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil tep (bez ověření), 27. Srpen 2019 - 14:39

  Nejvyšším orgánem SVJ je shromáždění vlastníků. Seženete-li dost podpisů od vlastníků bytů, můžete svolat shromáždění vlastníků, které budete řídit Vy na téma Pravdivý zápis z minulého shromáždění vlastníků a na tomto shromáždění nechat schválit pravdivý zápis, kterým se bude muset následně řídit i předseda SVJ, pokud shromáždění bude usnášeníschopné. Program shromáždění sice si stanovíte sám, ale rozhodující bude, jak se zachovají ostatní vlastníci a zda Vás podpoří v obou fázích – při svolávání shromážění a následně i na něm.

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 24. Srpen 2019 - 16:43

  „Za obsahovou správnost zápisu odpovídá předseda“

  Materie je upraveno v § 254 občanského zákoníku. Je to tam upraveno poněkud odlišně, než uvádíte. Doporučuji číst pečlivě.

  Vlastník bytu

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".