Zánik členství ve výboru při zániku členství v SVJ

Vložil hobo, 9. Leden 2013 - 21:37 ::

Dovoluji si požádat o váš názor: Naše stanovy stanoví, že členem výboru může být pouze vlastník jednotky. Výsloveně však neřeší situaci, že člen výboru vlastníkem jednotky být přestane,– prodej jednotky ( neupravují např. automatický zánik členství, možnost odovolání). Lze ze shora uvedené podmínky členství ve výboru dovodit, že v případě zániku členství v SVJ automaticky zaniká i členství této osoby ve výboru? Nebo musí tento člen výboru odstoupit, má -li jeho členství ve výboru skončit? Děkji předem za Vaše názory. Hobo

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil xmartins, 10. Leden 2013 - 13:48

  Jako doklady pro výmaz daného člověka z rejstříku pak doložte:
  - výpis z katastru nemovitostí, že daný člověk nevlastní žádnou jednotku
  - výpis o průběhu řízení změny vlastnictví jednotky, ze kterého je zřejmé, ke kterému dni skončilo vlastnictví (a tím i členství v SVJ). Jedná se o den předcházející dni provedení vkladu do katastru. Výpis pořídíte přímo na katastru.

  Ohledně výmazu daného člověka z rejstříku tyto doklady v našem případě soudu stačily.

  Vložil Zdenek 22, 10. Leden 2013 - 23:05

  Já bych doporučil provést co nejdříve volbu nového člena a na rejstřík podat jeden společný návrh na výmaz původního člena a zápis nového člena.

  Alespoň takto jsme postupovali my. V případě původního člena jsme nic nedokladovali, k novému členu pak běžné dokumenty (zápis o jeho volbě a jeho čestné prohlášení). Na rejstříku s tím nebyl problém.

  Vložil JC (bez ověření), 10. Leden 2013 - 11:28

  Článek 5:

  1. Členem voleného orgánu společenství nebo jeho voleným orgánem (dále jen „člen voleného orgánu společenství“) může být pouze fyzická osoba, která je členem nebo společným členem tohoto společenství nebo je zmocněným zástupcem právnické osoby – člena společenství, je ke dni volby starší 18 let a má způsobilost k právním úkonům.
  2. Funkční období členů volených orgánů společenství je 5 let; počíná dnem zvolení do funkce a končí po uplynutí funkčního období. Členství ve voleném orgánu dále končí odstoupením z funkce, odvoláním z funkce nebo zánikem členství ve společenství.

  Takže pokud používáte vzorové stanovy nebo jen mírně upravené, je to celkem jasné. Členství ve výboru končí automaticky.

  Vložil Zdenek 22, 10. Leden 2013 - 9:12

  Pozbude-li vlastník jednotky své vlastnictví, přestává být i členem výboru, pokud máte podmínku členství ve výboru členství v SVJ. Tento člen nemusí odstupovat, ani ho nemusíte odvolávat.

  Co byste ale měli co nejdřív udělat, tak zvolit nového člena a udělat příslušnou změnu v rejstříku SVJ. Pro ostatní, pokud jednají v důvěře v zápis údajů v rejstříku, je stále tento člen členem výboru, pokud neprokážete opak.

  Vložil tazatel jaryn, 10. Leden 2013 - 8:01

  Dám příklad na sobě, jsem člen výboru, ve stanovách máme uvedeno, že členem výboru může být pouze vlastník bytu v našem domě. Pokud jako člen výboru pozbudu vlastnictví(prodej, převod…) je logické , že nemůžu být dále členem výboru. Je jasné, že tohle bych řešil s ostatníma členy výboru. A odstoupil bych určitě o něco dřív než nebudu vlastník. Pouze smrt omlouvá.....

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".