Založení SVJ PRO DVA DOMY

Vložil ALENA (bez ověření), 23. Únor 2020 - 9:55 ::

Jde založit SVJ pro dva samostatné domy,činžovní dům,domek s jednou ve vnitrobloku.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil VN (bez ověření), 25. Únor 2020 - 11:08

  O vašich domech nevíme nic. Důležité je , zda se jedná o dva domy i dle KN. Respektive , zda máte pro dva domy dva listy vlastnictví. Pokud máte dva listy vlastnictví , naskýtá se další otázka. Jsou tyto domy nějak stavebně propojené ? Společná střecha, nosné zdi, jeden přívod vody , plynu atd ? Pokud máte dva listy vlastnictví a domy nejsou stavebně propojené, musíte založit dvě SVJ. Pokud máte dva listy vlastnictví a domy jsou stavebně propojené…můžete tyto domy legislativně sloučit do jednoho. Je však třeba počítat s tím , že jde o běh na dlouhou trať. Že toto řešení bude obnášet hodně práce, času i peněz. Každopádně toto bych nedoporučoval. Naštěstí členové výboru SVJ nemusí v domech bydlet. Můžete mít dvě SVJ a v každém může být výbor složený ze stejných osob. Obě SVJ mohou velmi těsně spolupracovat.

  Vložil JaVa, 23. Únor 2020 - 10:30

  Zkuste nejprve Váš dotaz upřesnit o znění PV a také nevím, co znamená, „domek s jednou ve vnitrobloku“ :-)?

  Děkuji.JaVa

  Vložil Bruno2, 24. Únor 2020 - 6:19

  Před časem jsem četl názor právníka, specializovaného na bytovou problematiku (už bych ho asi nenašel), který říká, že podle zákona se zakládá SVJ v domě (nikoli v domech) a pokud jsou tedy dva domy stavebně odděleny, mají vlastní přívod vody, plynu a elektřiny, musí být v každém domě založeno jedno SVJ. Nevím, zda pro tento názor existuje nějaká podpora.

  Vložil Anynomous (bez ověření), 24. Únor 2020 - 7:06

  https://www.epravo.cz/…u-94722.html

  „Uzavíráme tedy, že dle našeho názoru není možné ani po 1.1.2014 založit společenství vlastníků jednotek pro více domů. Důvodem pro tento závěr je především vymezení účelu společenství vlastníků jednotek, kterým je zajištění správy konkrétního domu, a dále skutečnost, že nový občanský zákoník situace, kdy by jedno společenství působilo ve dvou domech, neupravuje a neumožňuje, a není ani na takovou situaci přizpůsoben.“

  „Pokud by v budoucnu měl být vznik jednoho společenství vlastníků jednotek umožněn pro více domů, měla by být taková změna být doprovázena zásadní koncepční změnou nazírání na účel společenství vlastníků jednotek a současně změnou právní úpravy.“

  https://www.svjaktualne.cz/…sPTwVrguwZk/

  „Závěr, že společenství vlastníků nelze založit pro více bytových domů podporuje jak ustálená judikatura, tak i komentářová literatura. Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 8. 3. 2005 sp. zn. I. ÚS 646/04 vyjádřil ve vztahu k společenství vlastníků názor, že „množina spoluvlastníků budovy jako vlastníků jednotek tvoří společenství vlastníků jednotek.“ Dle komentářové literatury je pak jedním ze znaků společenství vlastníků, že vzniká vždy pro jeden dům (Kabelková, E., Schödelbauerová, P. Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku, 1. vydání 2013, s. 203 – 210). Na druhou stranu v praxi bylo v minulosti běžné, že na sídlištích vznikalo jedno SVJ pro několik „vchodů“, nicméně nejedno takto vzniklé společenství následně uvažovalo o možnosti rozdělení, když členové zjistili, jak obtížný je ve větším počtu členů rozhodovací proces.“

  „Společenství vlastníků každopádně může v případě potřeby spolupracovat při naplňování svého účelu s jiným společenstvím vlastníků, příp. stát se členem právnické osoby sdružující společenství vlastníků působící v oblasti bydlení. Podmínkou dle ust. § 1197 občanského zákoníku je, že se společenství vlastníků nesmí zavázat k žádné majetkové účasti, kromě poskytnutí členského vkladu nebo poskytování členských příspěvků (nesmí se podílet na ztrátě ani dluzích jiného společenství vlastníků).“

  Vložil Dvořák (bez ověření), 24. Únor 2020 - 18:41

  Pokud jsou domy nějak propojené, tak by to mělo jít. Může to být střecha, spojovací chodba nebo třeba garáže. Vím o několika SVJ, kde na povrchu jsou to samostatné domy, které však v podzemí mají společnou garáž. A jedná se o jedno SVJ.

  Vložil JaVa, 24. Únor 2020 - 19:02

  Jen bych doplnil,že pokud je pouze jedno PV,pak je to samozřejmě možné.V případě dvou PV, je celá diskuze o založení pouze jednoho SVJ,dle mého soudu, zbytečná.

  Tazatelka se o znění v PV vůbec nezmiňuje a očekává nějakou radu.

  Přeji hezký den. JaVa

  Vložil AsiTak, 24. Únor 2020 - 8:37

  neumožňuje zadávat ani KN.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".