Založení SVJ, případné sankce

Vložil mr, 4. Březen 2019 - 19:05 ::

Dobrý den, prosím o radu jak postupovat, v domě byli dva spoluvlastníci, každý vlastní 5 vyčleněných jednotek zapsaných v KN. Nyní se rozhodl jeden vlastník prodat 4 jednotky, ale vlastník zbývajících 5 jednotek odmítá založit SVJ, podílově vlastní cca 55% domu. Katastr tedy samozřejmě odmítá převést jednotky bez SVJ. Jak prosím postupovat, jaké jsou případně sankce či donucovací nástroje? Děkuji za pomoc.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Zvídavý (bez ověření), 5. Březen 2019 - 11:35

  Podle § 1202 NOZ plati:

  "(1) Dokud má některý zakladatel společenství vlastníků většinu hlasů, je správcem domu a pozemku. Pro tento účel se na strany smlouvy o výstavbě hledí jako na jednu osobu.!

  „(2) Na správu se použijí pravidla určená v prohlášení a pro rozhodování ve věcech správy se obdobně použijí ustanovení o shromáždění. K rozhodnutí svolá vlastníky jednotek správce; při rozhodování se nepřihlíží k hlasům správce převyšujícím součet hlasů všech ostatních vlastníků jednotek.“

  Jestliže je toto váš případ (druhý vlastník má většinu hlasů), pak není třeba zakládat SVJ. Ptejte se na katastru, proč usuzují, že máte povinnost založit SVJ, když se dá na vás uplatnit citovaný § 1202.

  Správa bez vzniku SVJ je pro vás osobně výhodnější. Nejen že nemusíte naplňovat veškeré povinnosti spojené se vznikem SVJ, ale druhý většinový vlastník jako správce vás ostatní (pokud hlasujete ve shodě proti němu) nemůže při hlasování na shromáždění přehlasovat protože jak je uvedeno v citovaném § 1202/2 platí „při rozhodování se nepřihlíží k hlasům správce převyšujícím součet hlasů všech ostatních vlastníků jednotek.“ V SVJ by vás ostatní většinový vlastník přehlasovat mohl.

  Vložil mr, 6. Březen 2019 - 11:24

  Katastr nám přesto odmítl zápis do vzniku SVJ nebo stanov formou notářského zápisu. Většinový vlastník 55%, ale odmítá součinnost. Jaké jsou tedy další prostředky? Děkuji za pomoc.

  Vložil Zvídavý (bez ověření), 6. Březen 2019 - 19:54

  Přesto byste se měl na katastr obrátit s dotazem, proč usuzují, že máte povinnost založit SVJ, když se dá na vás uplatnit citovaný § 1202 a podle něho povinnost založit SVJ nemáte.

  Pokud byste ale skutečně měli povinnost založit SVJ a kvůli nezaložení SVJ měli katastrem blokované převody jednotek, tak by se mohlo ze strany většinového vlastníka nesouhlasícího se založením SVJ jednat o šikanozní výkon práva. Domnívám se, že tímto jeho postojem byste byl poškozen na svých právech. Žádný výkon práva totiž nesmí bezdůvodně působit újmu druhým, přičemž zjevné zneužití práva nebude požívat právní ochrany. Chybějícího projevu vůle ze strany většinového vlastníka byste se asi mohl domáhat soudní žalobou. Ale to byste musel probrat s nějakým advokátem.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".