Žaloba o náhradu reflexní škody podle § 213 NOZ

Vložil Člen družstva (bez ověření), 11. Květen 2022 - 22:12 ::

§ 213
Poškodí-li korporaci její člen nebo člen jejího orgánu způsobem, který zakládá jeho povinnost k náhradě a kterým byl poškozen i jiný člen korporace na hodnotě své účasti, a domáhá-li se náhrady jen tento člen, může soud škůdci i bez zvláštního návrhu uložit povinnost nahradit způsobenou škodu jen korporaci, pokud to odůvodňují okolnosti případu, zejména pokud je dostatečně zřejmé, že se takovým opatřením vyrovná i škoda na znehodnocené účasti.

Otázka:

Bytové družstvo má podle poslední zveřejněné účetní závěrky 2208 členů, z toho je 356 nebydlících. Každý člen má ZČV 500 Kč, bydlící členové mají vedle ZČV ještě DČV, který je u každého bytu v jiné výši. Výše těchto DČV není nikde zveřejněna, žalujícímu členovi tedy nejsou známy DČV ostatních členů.

Člen poškodil družstvo a jiný člen ho chce žalovat. Škoda je vyčíslena na 1.653.000 Kč.

Jak se bude počítat „hodnota účasti“ žalujícího člena? Škoda se vydělí počtem členů družstva, nebo souhrnnou výší obou členských vkladů připadajících na žalujícího člena?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 12. Květen 2022 - 5:19

  K tomu viz usnesení Nejvyššího soudu 27 Cdo 2711/2019 ze dne 22. 6. 2021. Existují pojmy družstevní podíl podle § 595 ZOK, vypořádací podíl podle § 748 ZOK, likvidační zůstatek podle § 756 ZOK. A pak jsou tu ještě stanovy BD. Začněte tím, že si je přečtete.

  Justitianus

  Vložil Člen družstva (bez ověření), 12. Květen 2022 - 7:58

  Pojmy jsou jasné, ale který z nich se použije pro výpočet „hodnoty účasti“ žalujícího člena v žalobě o náhradu reflexní škody?

  Vložil Justitianus, 12. Květen 2022 - 8:56

  Už jste si přečetl stanovy a ten judikát, jak jsem Vám poradil?

  Justitianus

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".