Zákon o službách...

Vložil Neználek' (bez ověření), 25. Říjen 2013 - 1:18 ::

Dobrý den,

počátek platnosti nového zákona se blíží.
§ 4 odst. 1
Poskytovatel služeb má právo požadovat na příjemci služeb placení záloh na úhradu nákladů na služby poskytované s užíváním bytu. Výši záloh si poskytovatel služeb s příjemcem služeb ujednají, nebo o ní rozhodne družstvo, nebo společenství.
§ 4 odst. 2
Nedojde-li k ujednání, nebo není-li přijato rozhodnutí družstva, nebo společenství, určí poskytovatel služeb příjemci služeb měsíční zálohy za jednotlivé služby jako měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů na služby z uplynulého roku, nebo podle posledního zúčtovacího období, anebo z nákladů odvozených z předpokládaných cen běžného roku
V §4/1 je uvedeno, že nedojde li mezi SVJ a vlastníkem (jednotlivcem) k ujednání, je druhým krokem „rozhodnutí Shromáždění“. A pokud nerozhodne ani „Shromáždění“ pak je záloha stanovena jako 1/12 nákladů předchozího zúčtovacího období – odvozeno od spotřeby vlastníka (jednotlivce).

Otázky:

 • je něčím omezena „libovůle“ společenství (Shromáždění) ve stanovení výše zálohy pro vlastníka (jednotlivce), který si nebyl schopen se SVJ realizovat „ujednání“? (může např. stanovit „v rámci opatrnosti“ zálohu vlastníkovi (panu „Dotazovi“) namísto 1/12 např tu 1/9.
  V zákoně o žádné „přiměřenosti“ nebo vysvětlení co by tento pojem měl znamenat – není nic uvedeno
  )
 • v kontextu §13/1 by mne zajímalo následující:
  pokud se vlastník (jednotlivec) se SVJ nedohodne, mělo by rozhodnout společenství (Shromáždění). Pokud nerozhodne ani společenství, bude se zřejmě SVJ řídit „statusem quo“. Je ale pravděpodobné, že „status quo“ nemusí odpovídat liteře §4/2. Pokud neodpovídá, pak zjevně DOŠLO k porušení zákona ve smyslu §13/1
  Bude se na popsanou situaci vztahovat §13/1 automaticky a vlastník si vypočtenou pokudtu započte vůči pohledávce SVJ nebo je nutné aby právo dle §13/1 bylo vymáháno soudně nebo není nutné ustanovení §13/1 aplikovat, pokud se jej nikdo nebude dovolávat (podle mne ale zákon neuvádí, že by bylo na libovůli zda se sankce aplikuje či nikoliv).

Neználek

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Gustav, 25. Říjen 2013 - 7:47

  Domnívám se, že u společenství je zbytečně složité ujednávat něco s každým vlastníkem. Jednodušší je, aby shromáždění rozhodlo a toto rozhodnutí je závazné pro každého vlastníka. v §4 není stanoveno pořadí 1. nejdříve ujednání o službách a 2. potom rozhodnutí SVJ. Je tam „nebo“ („Výši záloh si poskytovatel služeb s příjemcem služeb ujednají, nebo o ní rozhodne družstvo, nebo společenství“). Jak to chápu, tak v případě, že nebude přijato rozhodnutí na shromáždění, tak dle tohoto zákona se uplatní to co je tam stanovené a myslím si, že to kopíruje převážně dosavadní způsob, včetně stanovení záloh. Gustav

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".