zabrání společného prostoru v plánu pro převod do SVJ a platba za lodžie

Vložil Marcela Březná, 14. Listopad 2019 - 9:33 ::

Dobrý den,

jsme družstvo a chceme převod do osobního vlastnictví. Mám prosím dvě otázky.

1)Máme společné pavlače, z kterých je vstup do jednotlivých bytů. Družstvo na podnět (soukromý) některých členů, kteří mají byty na konci pavlače, do plánu společných prostor pro Katastr nemovitostí zavedlo plochu této společné pavlače jako „společný prostor příslušný k bytu č…“ a pan architekt tam vyznačil i zeď se vstupem. Po založení SVJ bude tento prostor pouze daného bytu, že. Plocha bytu se jim, ale nemění a mají stejný rozměr jako ostatní. Těchto „konečných“ bytů bude při hlasování pro převod do SVJ pravděpodobně více než polovina členů. Jak se bránit. Když s tímto nesouhlasíme, vyhrožují nám, že oni do osobního vlastnictví půjdou a my, když nesouhlasíme, ať si zůstaneme v družstvu, ale my se neshodneme na uspořádání společných prostor. Navíc máme také zájem o SVJ, ale není možné se nechat takto vydírat.

 1. jak je to s platbou za lodžie, které nejsou součást bytu, ale mají je k užívání dané byty. V prohlášení bude, že musí být jejich souhlas k příp. opravám a úpravám. Platí za daný prostor do fondu oprav a jak. Lodžie mají cca 20m2. Jsou to jen 4 byty z 24. Děkuji za rychlou odpověď. Bohužel návrh prohlášení jsem dostali nyní a schůze je za týden.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil JaVa, 14. Listopad 2019 - 9:59

  Bez znalosti návrhu PV,který máte sice k dispozici,ale neuveřejnila jste ho současně s Vašim dotazem,se zřejmě fundované odpovědi nedočkáte.Přeji Vám hezký den. JaVa

  Vložil radka2222 (bez ověření), 14. Listopad 2019 - 9:56

  Těchto „konečných“ bytů bude při hlasování pro převod do SVJ pravděpodobně více než polovina členů.. Jsou to jen 4 byty z 24..

  tak jak jich může být víc než polovina?

  Vložil ... (bez ověření), 14. Listopad 2019 - 12:38

  „Mám prosím dvě otázky.“

  Otázka č.1
  „…mají byty na konci pavlače…Těchto „konečných“ bytů bude při hlasování pro převod do SVJ pravděpodobně více než polovina členů.“

  Otázka č.2
  "jak je to s platbou za lodžie…Lodžie mají cca 20m2. Jsou to jen 4 byty z 24.

  Vložil AsiTak, 15. Listopad 2019 - 2:55

  1. Koncové pavlače vám odeberou, ale stejně ten prostor je nevyužitelný pro společný účel. Ale až budou jednotky zapsány do katastru a zjistíte že podíly jsou určeny jinak než poměrem velikosti podlahové plochy bytu můžete dle následujících § domáhat se změny u soudu. U paneláků je celkem běžný že konec chodby využitelný jedním bytem se připojí k tomu bytu, ale pak připojená plocha se přičte k bytu, jinak by na správu přispívali všichni.
  § 1161 Neurčí-li se podíly na společných částech se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění bytu nebo jako stejné, platí, že jsou stanoveny poměrem velikosti podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše všech bytů v domě.
  § 1162 (1) Jsou-li podíly na společných částech určeny jinak než poměrem velikosti podlahové plochy bytu k celkové podlahové ploše všech bytů v domě nebo než jako stejné, má vlastník jednotky právo domáhat se změny tohoto určení, pokud se okolnosti změnily tak podstatně, že určení jeho podílu na společných částech je zjevně nespravedlivé.
  (2) Nedojde-li na návrh vlastníka jednotky ke změně prohlášení (§ 1169), změní prohlášení soud.

  2. Jak je to s platbou za lodžie v režimu výlučného užívání…
  § 1180 (1) Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech. Slouží-li některá ze společných částí jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, stanoví se výše příspěvku i se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění této části a rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.

  Vložil Milouš (bez ověření), 16. Listopad 2019 - 2:17

  Písemně navrhne družstvu a budoucímu SVJ, aby o zabrané prostory navýšili metry bytu rovnou, ať se pak nemusí znova prohlášení vlastníka měnit.

  Pokud SVJ návrh neimplementuje, tak pak váš postup. I s poukazem na to, kdo situaci zavinil.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".