Vzorové stanovy pro Justina

Vložil není to tak (bez ověření), 25. Únor 2021 - 4:47 ::

Vzorové stanovy existují, pokud by si každé SVJ tvořilo vlastní, tak by to byl pěkný guláš. http://www.bulletin-advokacie.cz/…d-1.-1.-2014

Justin tady tvrdil, že vzorové stanovy neexistují, proto kopíruji: Podle výkladového stanoviska Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti,[1] mohou tato společenství vlastníků i po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku nadále vycházet ze vzorových stanov vydaných nařízením vlády č. 371/2004 Sb.

Justin tady tvrdil, že statutární orgán není výbor, ale členové výboru. Ono je to to samé, ale Justin to nedokáže pochopit a proto kopíruji od skutečného JUDra. Názory toho, kdo si na něj jen hraje jsou mimo realitu:

Rovněž úprava statutárního orgánu doznala změn. Dle nového občanského zákoníku je statutárním orgánem výbor, ledaže stanovy určí, že je statutárním orgánem předseda společenství vlastníků.

  • stanovy

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil radka2222 (bez ověření), 25. Únor 2021 - 9:49

samozřejmě, že justi nemá pravdu, „vzorové“ stanovy existují. dokonce jich existují stovky :-) stejně jako vzorové smlouvy ať už nájemní či kupní, vzorové životopisy, vzorové žaloby…každý blbec už zveřejňuje „vzorové“… je jich plný internet, to, že naprostá většina z nich obsahuje závažné chyby a jsou nepoužitelné je druhá věc.

Vložil Justitianus, 25. Únor 2021 - 12:28

Hlupačka radka2222 píše o věcech, kterým vůbec nerozumí.

Platné a právně účinné vzorové stanovy existovaly v minulosti podle zákona č. 72/1994 Sb. Jednalo se o vzorové stanovy vydané jako příloha nařízení vlády č. 371/2004 Sb.. Jestliže SVJ nemělo stanovy vlastní, platily automaticky stanovy vzorové. Dnes ovšem žádný z těchto právních předpisů není ani platný ani účinný – oba byly zrušeny ke dni 1.1.2014.

Účinky vzorových stanov podle nařízení vlády č. 371/2004 byly prodlouženy pouze na tříleté přechodné období, ve kterém každé SVJ bylo povinno schválit stanovy vlastní a vložit je do sbírky listin rejstříkového soudu. Toto přechodné období skončilo dne 1.1.2017.

Dnes tedy neexistuje nic, co by se nazývalo „vzorové stanovy“ a co by mohlo nahrazovat řádně přijaté stanovy SVJ. Radka2222 se tedy mýlí, stejně jako autor úvodního příspěvku.

Justitianus

Vložil je to tak (bez ověření), 25. Únor 2021 - 9:18

V jste nepochoi základní princip společenství. Společenství je právnická osoba Sui generis a žádné vzorové stanovy neexistují. Tím, že někdo vytvořil nějak stanovy a napal k nim, že jsou vzorové ještě neznamená, že vzorovýmí skutečně jsou. Takže ještě jednou, vzorové stanovy neexistují. V Nařízení vlády možná něco takového uvedené je, já to nestudoval. Pokud to tam je, tak to stejné není závazné. Vzorové stanovy neexistují.

Vložil Justitianus, 25. Únor 2021 - 7:55

Pane „není to tak (bez ověření)“, jste lhář. Napsal jste zde: „Justin tady tvrdil, že statutární orgán není výbor, ale členové výboru.“
Nikdy a nikde jsem nenapsal to, co tvrdíte. Přestňte s tím lhaním!


Pokud jde o jakési „vzorové stanovy“: Je jisté, že neexistuje žádný platný a účinný právní předpis, který by obsahoval nějaké vzorové stanovy SVJ.

Každý si může napsat kus papíru s nadpisem „VZOROVÉ STANOVY“. Netvrdím přece, že ve vesmíru neexistují nějaké takové papíry či elektronické záznamy. Tvrdím to, že neexistují jednotné vzorové stanovy, které by byly vydány jako platný a účinný právní předpis. Z kontextu oné diskuse je zřejmé co jsem měl na mysli když jsem napsal, že „neexistují vzorové stanovy“. Jen blb by to nepochopil.

Justitianus

Vložil anonymouse (bez ověření), 25. Únor 2021 - 8:37

Milý Justi), hlupáka, který je dlouholetým členem/předsedou výboru SVJ nepřesvědčíš. Pravdu má jen on, protože byl „vůlí lidu“ zvolený a to na furt!

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".