Vyúčtování záloh na správu domu

Vložil Fifinka (bez ověření), 18. Srpen 2017 - 7:14 ::

Jak od předsedy získat vyúčtování na správu domu podle vzoru dostupného zde:

http://www.spravexa.cz/…/1404041730/

Nereaguje.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Geonka (bez ověření), 4. Prosinec 2017 - 1:59

  Pro vyúčtování a vypořádání/ teplo, TV, SV … se zabývá Zákon 67/2013 Sb., 269 vyhláška/ 2015 o rozúčtování… a Metodický pokyn/ MMR, 2016 k citovaným Zákonu a Vyhlášce. Bohužel povinnost vyúčtování služeb, spadající mimo oblast dle zákona 67/2013 s podporou nějakého předpisu jsem nenašel.

  Nezbývá, než na shromáždění vlastníků pomalu a srozumitelně podat ostatním vlastníkům výhody, které přinese komplexní vyúčtování na jednotky, umožňující posoudit, nakolik je zůstatek na účtu Společenství přiměřený pro nenadálé výdaje. Další info v OZ § 1208, bod d) a e).

  Geonka

  Vložil All (bez ověření), 4. Prosinec 2017 - 3:03

  My máme příspěvky na provoz, správu a údržbu, kterému hovorově říkáme fond oprav.

  Nevím v jaké jste funkci, čí v jakém měřítku se tím zabýváte, ale účetní jednotky jsou pro příspěvky jednotlivé bytové jednotky a náklady jdou pak v poměrné části za nimi. Na těchto účtech bytových jednotek je také veden zůstatek financí

  Vše je součástí účetnictví SVJ a také většinou součástí rozpočtu.

  Ve výsledku jde tedy o to, jestli máte zájem se do účetnictví podívat, či podporujete zvýšené náklady na povinné výstupy.

  Informační povinnost výboru je vždy, jen jde o to udržet ji v přiměřených časových i finančních nákladech.

  U nás to řešíme volenou a placenou kontrolní komisí.

  Výbor má povinnost dodržovat schválený rozpočet, ale vy jako vlastník nemůžete připomínkovat či rozporovat jestli výměna vodoměru stojí 300 Kč, nebo 450 Kč. Vaše právo je navrhnout odvolání starého a zvolení nového výboru.

  Vložil SPRAVEXA SERVIS s r.o. (bez ověření), 19. Srpen 2017 - 20:05

  Všem děkuji za Vaše reakce na naše vzorové sestavy. Sestavy jsem opravil dle Vašich připomínek. Nyní už by mělo být vše v pořádku.

  Ostatní sestavy se pokusíme aktualizovat v nejbližších dnech. Přiznávám se, že sestavy již delší dobu nebyly aktualizovány.

  Uvítám jakékoliv Vaše názory a připomínky.

  tým SPRAVEXA

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 20. Srpen 2017 - 2:11

  Pokud jde o „Fond oprav“ rozhodně by neměla správco-sro-společnost utvrzovat hlupáky ve vedeních SVJ o pojmu, které valnou většinu SVJ nedopadají tj. ten „fond oprav“ který údajně „spousta klientů takto požaduje“. Spousta klientů-blbečků jsou neználci a Vy je za bakšiš (zálohy na správu domu) ještě plácáte na rameno a ujišťujete „jo dobrý“.

  1. u sestavy „Výpočtový list“ záměrně chybně uvádíte „fond oprav“, ačkoli jste si vědomi že toto označení u SVJ, je rozporné se zákonem a jeho účel i zúčtování, není totožné.
  2. jaké „OSTATNÍ NÁKLADY“ si klient-SVJ přál ukrýt pod tuto položku (neznámý obsah!!). Jeli „Výpočtový list“ – „předpisem záloh“ – pak „OSTATNÍ NÁKLADY“ zní velmi tajemně. Z položek není zřejmé, zda jde o zálohu na služby společné (rozúčtovávané – příkladně ta spol.el.) nebo služby výhradně do jednotky (přefakturované – příkladně odnosné pošty ze schránky do bytu… protože na víc asi 50Kč/měsíčně nestačí)
  3. máte jistě bohulibý zájem na srozumitelnosti vašich příkladových sestav v souvislosti → a právě proto je jedna sestava ze SVJ z ulice Kočičí a další z ulice Hafanova. Ano tak to „má být“ :) :) srozumitelnost, nad všechno zlato světa…
  4. u sestav mi chybí aliasy (název sice mají, ale zda unikátní, toť otázka, ne pro nás tady – třeba je to, to označení „-007–01-C“ nebo jde o označení domu? …ale kdoví co tím autor-Spravexa na své „srozumitelné sestavě myslelo“)
  5. sestava „Vývoj plateb členěný na konta“ – mám za to, že SVJ sice dostávají „platby“ nicméně je tato sestava údajně (alespoň to píšete!) „pro vlastníka“ a já jako vlastník tam chci vidět „Přehled záloh za období od … do …“ (ať již je „konto“ cokoliv). A dále zde chybí případný popis, který může plátce uvést v popisu platby na bankovním příkazu, o jehož významnosti se bohužel mnoho SVJ přesvědčí, až u soudu…
  6. na sestavě „Vývoj plateb členěný na konta“ by mělo být uvedeno co je BV a co PR – jakkoli se to Vám či kterým spolu-spiklencům jeví srozumitelné. Místa na konci stránky, na vysvětlivky → je dost…
  7. na sestavě „Čerpání záloh na správu domu a pozemku“ kde stále záměrně chybně uvádíte „fond oprav“ je „kupodivné“ zaokrouhlování Vámi údajně použitého SSB2000: v řádku „ID2016/6“ je uvedeno „28041.00“ …x 976/7655 = 3575.1817… ale Vaše sestava uvádí = 3575.23. Zkusíte nám ten zaokrouhlovací „algoritmus“ popsat? Samozřejmě vím, že se najde pár tupounů co budou zaokrouhlovací chyby bagatelizovat, ale jsou li zde malé chyby, kdepak jsou asi ty velké?
  8. účetní období 2016/0 až 2016/12 zahrnuje zřejmě 13 období (0/1/2/3/4/5/­6/7/8/9/10/11/12). To je ovšem „velmi“ srozumitelné :( Dělají to tak i „WinDomy“? mají taky více než 12 nebo méně než 12 účetních období??
  9. kdybyste snad Vy experti, nevěděli co znamená pojem „protokol“, tak jde zápis o provedených úředních úkonech. (Takže dokud nepochopíte, že jen o přesných termínech se tu bavíme, tak do té doby zřejmě budete „cestovní kolo“ nazývat „koloběžkou“. Jenže on je v tom rozdíl, jak ve velikosti, tak v účelu – i když to má obojí „2-kola“ a na obou se dá někam „dojet“ nedá se na koloběžce jet „závod míru“.)
  10. první obdélník „Zálohy a náklady na jednotlivé služby“ a hned zde jsou protizákonné NESMYSLY
   §7/1 zák.67/2013 uvádí „Není-li jiným právním předpisem stanoveno jinak, skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje…“. Takže tam není uvedeno „Není-li jiným právním předpisem stanoveno jinak, předepsanou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje.“. Ale „odborníci“ ze SPRAVEXA to tam našli…
  11. Údaj o DPH – opravdu? A jaké SVJ vzniklé ze zákona (72/94) je nebo může být, chtít být, plátcem DPH?
  12. jistě má sofistikovaný důvod proč nás SPRAVEXA krmí příklady „Protokolu o vyúčtování…“ z r.2012 když máme konec roku 2017. To pak člověk zírá na odkaz na vyhl.372/2001 a říká si, no co je tohle se debily, ani po 3-letech kdy platí zákon 67/2013 a NOZ nemají zapotřebí aktualizovat ŘÁDNĚ svůj web. Jak pak vypadá jejich „účetnictví“ tu asi již nikdo nechce ani vědět.
  13. nemá smysl dál pokračovat. Vzory ani dokumenty neodpovídají proklamovanému „Vzorové tiskové sestavy“ a k 20.8.2017 jsou na „dvě věci“

  Tak AsiTak…hle, to dělají maníci z Uničova :) :) :)

  Vložil Taky čmuchal (bez ověření), 20. Srpen 2017 - 11:28

  Já bych se spíš ze zvědavosti zeptal, co znamená pojem Výpočtový list, kde se vzal, jestli se takto nazývaly předpisy dříve za socialismu a jde tedy o zažité označení.

  Nebo co tento „list“ „vypočítává“?

  A proč někdo jiný používá pojem Evidenční list.

  Zná někdo starší historii těchto pojmů?

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 20. Srpen 2017 - 11:53

  „co znamená pojem Výpočtový list“

  Předpis záloh.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 21. Srpen 2017 - 3:46

  Jistě někdo může tvrdit i, že „koza=petržel“ že „kozel=zahradník“ že „SVJ=majitel domu“ …tak proč netvrdit že „Výpočtový list=Předpis záloh“. Předkladatel tvrdí, že jde o „výpočtový list“ což může být cokoliv. jak jsem už napsal, voni kucí pod horama v Uničově si jedou nějakou svou „vlastní ligu“, kterou rozumí jen jejich místní fandové…

  Vložil Lama (bez ověření), 21. Srpen 2017 - 11:24

  Pokud neumíte číst, tak je tam napsáno „Výpočtový list úhrady za užívání bytu“. Každý průměrně inteligentní člověk chápe co mu tento dokument říká. Napište mi prosím, konkrétní právní předpis, který určuje, jak se tento dokument má jmenovat.

  Vložil TN. (bez ověření), 21. Srpen 2017 - 11:47

  Myslím, ža každý rozumí pojmům výpočtový list, evidenční list, předpis záloh, předpis úhrad, předpis plateb, faktura… v některých SVJ snad tato listina ani žádný název nemá a nikdo to neřeší, všichni vědí, že podle této listiny mají každý měsíc platit.

  Nicméně je zajímavé sledovat, jak v různých regionech republiky se tyto listiny nazývají různě a z badatelského hlediska by mne rovněž zajímalo, kde se vzaly pojmy „výpočtový list“ nebo „evidenční list“, pokud to někdo ví.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 21. Srpen 2017 - 12:21

  To je jako u blbých na dvorku. Je to stejné, jako s fondem oprav. Proč se prostě nejmenuje předpis záloh PŘEDPIS ZÁLOH?

  Evidenční list je dle mého z historického evidenčního listu OPBH. Ten tam evidoval informace o velikosti a vybavení bytu. Podle toho se určovala kategorie bytu a vypočítával nájem. S předpisem záloh to nemělo nic společného.

  Magda

  Vložil TN. (bez ověření), 21. Srpen 2017 - 12:36

  Takže teoreticky by SVJ mohlo vydat evidenční list čerstvému nabyvateli jednotky. Napadlo mě zasílat nabyvatelům uvítací dopis, jehož přílohou by bylo prohlášení vlastníka, stanovy, případně poslední zápis ze schůze a jiné důležité interní doklady (pravidla pro rozúčtování) a k nim připojit evidenční list, jak je jeho účel historicky znám (tedy velikost a vybavení bytu – to však má nabyvatel v kupní smlouvě, ne?).

  Měl by někdo k dispozici původní evidenční list z éry OPBH, že by nám ho naskenoval na ukázku?

  Historický původ pojmu evidenční list nám tedy Magda vysvětlila. Kde se však vzal pojem výpočtový list?

  Vložil Pavel, 21. Srpen 2017 - 13:01

  TN.,

  v publikaci Abeceda bydlení, díl II, Polygon 1998, se uvádí evidenční list i výpočtový list pro výpočet nájemného podle vyhlášky 176/1993 Sb.

  Domnívám se, že tyto listy neměly vyhláškou předepsanou formu.

  V uvedených vzorech je popsán byt, osoby v bytě bydlící, vybavení bytu a procenta ovlivňující nájemné. Ve výpočtovém listu je uvedeno nejenom nájemné ale jsou tam i zálohy na služby.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil SSB2000 (bez ověření), 21. Srpen 2017 - 13:19

  Kdo se někdy mohl setkat s programem SSB2000 tak ví, že tento software je určen pro správu VŠECH typů nemovitostí (městské domy, nájemní byty, SVJ, družstva, nebytové prostory apod.). Při generování sestavy Výpočtový list si obsluha navolí co vše se má v sestavě zobrazovat (plochy místností pro výpočet nájmu, zařizovací předměty pro výpočet nájmu za tyto předměty, pasport objektu a mnoho dalšího. Tyto parametry volí právě dle typu nemovitosti (SVJ, město…). Takže ve výsledku tato sestava může obsahovat spoustu jiných údajů, které např. SVJ nepoužívá. Tvůrce programu asi právě z tohoto důvodu zvolil neutrální název sestavy Výpočtový list, protože tato sestava může obsahovat i jiné ostatní údaje. To je ale pouze můj názor. S tímto programem jsem měl čest se seznámit a je velice dobře propracovaný.

  Vložil TN. (bez ověření), 21. Srpen 2017 - 13:09

  Děkuji, Pavle. Literaturou z 90. let či starší nedisponuji :-) Zkusím se poptat po starousedlících, zda starší podklady k bytu nevyštrachají, zajímá mě to čistě z badatelského hlediska.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 21. Srpen 2017 - 12:51

  TN, nejspíš někdo zkomolil to prvé.

  Jinak v evidenčním listu bylo uvedeno např. kolik máte místností, jaký máte záchod, zda na chodbě či v bytě, jak vysoké jsou stropy, zda máte vestavěné skříně, jaké spotřebiče (sporák, kotel atd.), kdy byla poslední výměna spotřebičů a mnoho dalších zajímavých informací. Z těchto informací pak byla zřejmá kategorie bytu, která měla vliv na výši nájmu. Majitelem bytu byl stát a ten evidoval, co vám vlastně pronajal. Doporučuji tedy místo evidenčního listu vlastníkům dávat předpis záloh. To bude určitě vhodnější. SVJ do ostatního nemá strkat nos.

  Magda

  Vložil SPRAVEXA SERVIS s r.o. (bez ověření), 20. Srpen 2017 - 8:44

  I Vám Čmuchale děkujeme za Váš názor.

  tým SPRAVEXA

  Vložil SPRAVEXA SERVIS s r.o. (bez ověření), 19. Srpen 2017 - 13:44

  Dobrý den, pro všechny, kteří nemohou překousnout označování „fond oprav“ jsme aktualizovali sestavy zobrazující čerpání záloh na správu domu pro dům jako celek a také vyúčtování záloh na správu domu detailně pro vlastníka. Označení „fond oprav“ v sestavě ale stále naleznete, protože spousta našich klientů to takto požaduje. Samozřejmě pokud to některý klient nemůže překousnout, tak není problém sestavu upravit každému na míru.

  Sestavy naleznete zde: http://www.spravexa.cz/…sestavy.html

  tým SPRAVEXA SERVIS s.r.o.

  Vložil Kozoroh (bez ověření), 19. Srpen 2017 - 18:29

  V nové verzi chybí v záhlaví údaj „Čerpáno Kč“ (částka nicméně je uvedena na jiném místě) a zůstalo dole „Čerpání fondu“, lépe by bylo „Čerpání záloh“ nebo jenom „Čerpání“. Za mě obrovské PLUS.

  Co znamená položka „Rozpuštěno Kč“?

  Vložil SPRAVEXA SERVIS s r.o. (bez ověření), 19. Srpen 2017 - 20:09

  Dobrý den, položka „rozpuštěno“ v sestavě čerpání záloh na správu zobrazuje částku, která již byla rozpočítána na vlastníky, byla tedy „rozpuštěna“ dle nastavených kritérií. Zde např. dle vlastnických podílů. Může být ale klidně nastaven jakýkoliv jiný způsob, např. stejným dílem na jednotku u záloh na Vlastní správní činnosti SVJ.

  tým SPRAVEXA

  Vložil § (bez ověření), 19. Srpen 2017 - 18:22

  Děkuji, Spravexo, vzorové vyúčtování záloh na správu domu je nyní ještě lepší, a to i z toho důvodu, že čerpaná částka se blíží stanoveným zálohám, tj. výše záloh je v pořádku. Takovéto vyúčtování záloh na správu domu a pozemku by měl každý vlastník bytu po svém SVJ požadovat. Sama tento vzor rozešlu všem vlastníkům, aby věděli, co mají požadovat.

  Trochu bych ještě naopak zapracovala na vzorovém vyúčtování služeb, aby bylo v souladu se zákonem 67/2013 Sb., § 7. Stejný zákon rovněž uvádí, co je službou, a tím i co službou není.

  Vložil NN (bez ověření), 19. Srpen 2017 - 16:38

  V první řadě by jste to měli být vy, jako profesionálové, kdo nepřekousne označení " fond oprav"........

  Vložil TN. (bez ověření), 19. Srpen 2017 - 13:55

  Koukám na vaše sestavy, vy si software sami vyvíjíte, nebo používáte nějaký existující? Nejdřív jsem myslel, že jde o Windomy, ale nezdá se.

  Vložil SPRAVEXA SERVIS s r.o. (bez ověření), 19. Srpen 2017 - 20:10

  Dobrý den, pro správu používáme program SSB2000 od společnosti STARLIT.

  tým SPRAVEXA

  Vložil TN. (bez ověření), 19. Srpen 2017 - 13:49

  Chválím všechny progresivní firmy, které nezamrzly v 90. letech, tento kompromis mi přijde jako rozumný přístup: ať si každý klient vybere.

  Vložil Kozoroh (bez ověření), 19. Srpen 2017 - 9:48

  § 1118

  Spoluvlastníku náleží vyúčtování, jak bylo se společnou věcí nakládáno, i podíl z plodů a užitků ze společné věci.

  Vložil VN (bez ověření), 18. Srpen 2017 - 9:43

  Vážení diskutující , to jsou zase kecy. Všichni víte o co jde , všechny údaje tam jsou uvedené…a jestli je v hlavičce uvedeno , že jde o fond oprav nebo dlouhodobou zálohu…to už je zase hledání problému tam , kde žádný není. Co by za to v řadě SVJ či BD dali , kdyby obdrželi vyúčtování této položky za celý dům s rozkladem na konkrétní byt…

  A co k dotazu , jak donutit předsedu , aby Vám dělal podobně strukturované vyúčtování ? Mluvte s ním , vemte to na shromáždění , získejte pro svůj návrh podporu

  Vložil janica, 18. Srpen 2017 - 13:10

  Za dům se většinou udělá vyúčtování, je přehled položek, které SVJ zaplatilo. Otázka je, zda příslušný SW program dokáže tyto položky (správa, DZ, „FO“) rozúčtovat na jednotlivé byty. Dá se užít i jiná forma, ale záleží, zda to umí, kdo provádí rozúčtování.

  Vložil obyčejný vlastník (bez ověření), 19. Srpen 2017 - 19:06

  …Za dům se většinou udělá vyúčtování, je přehled položek, které SVJ zaplatilo.

  To se na mě janico nezlobte, ale vlastníka nezajímá, zda jeho správce… → má příslušný SW program dokáže tyto položky (správa, DZ, „FO“) rozúčtovat na jednotlivé byty.

  Všem ostatním děkuji, dostal jsem zde odpovědi na otázky i s patřičnými paragrafy.

  Vložil účetní (bez ověření), 18. Srpen 2017 - 8:23

  Takové vyúčtování mají jen v Kocourkově, kde mají fond oprav. O vás žádný fond oprav určitě nemáte.

  Vložil fond (bez ověření), 18. Srpen 2017 - 9:19

  My máme fond oprav a všichni dobře víme, že mluvíme o zálohách na správu domu a pozemku.

  Vložil účetní (bez ověření), 18. Srpen 2017 - 9:29

  Ano, tak se to dělá v Kocourkově.

  Vložil obyčejný vlastník (bez ověření), 18. Srpen 2017 - 8:57

  A čím argumentovat, aby výbor provedl roční vyúčtování záloh na správu a údržbu domu?

  Vložil kolem jdouci (bez ověření), 18. Srpen 2017 - 9:48

  § 1179 NOZ

  Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů.

  § 1208 d)

  Do působnosti shromáždění patří

  …schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků,

  Vložil obyčejný vlastník (bez ověření), 18. Srpen 2017 - 10:41

  Děkuji za informaci.

  Existuje i nějaký zákon podobného znění před účinností a platností NOZ?

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 18. Srpen 2017 - 21:19

  §15/2 ZVB

  1. platíte zálohy na správu: žádejte po SVJ jejich vyúčtování.
  2. nedostanete li jejich vyúčtování, vyzvěte SVJ k vrácení záloh.
  3. nevrátí li zálohy, začněte je započítávat s budoucími zálohami
  4. do doby než začne soud s Vámi jako žalovaným, si nastudujte
   právní předpisy a naučte svého „právníka“ novým kouskům

  Zvládla to Magda, zvládnete to taky.

  Vložil Ráchel (bez ověření), 18. Srpen 2017 - 22:37

  „Zvládla to Magda, zvládnete to taky.“

  Kde Magda napsala, že u soudu uspěla?

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 20. Srpen 2017 - 1:26

  A kde jsem napsal to, že „uspěla“? Napsal jsem, že postup jak svým dvěma SVJ zatopit – zvládla, čímž je míněno, že nesedí na zadku jako tupá ovce a nenechá se vojebávat jako nějaká „Ráchel“. Pokud je Magda přesvědčena, že odejít ze shromáždění je legitimní postup jak přistoupit ke správě svého majetku, pak je třeba zkusit i v tomto post-komančském hnusu vyzkoušet názor soudce-škodiče odstřelit. A já jí fandím, a přeju aby uspěla a je fajn, pokud zveřejní jakýkoli výsledek … jak sama předestřela.

  Vložil TN. (bez ověření), 18. Srpen 2017 - 21:22

  Pane Čmuchale, radíte, jak dostat čtenáře do exekuce?

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 20. Srpen 2017 - 1:29

  Otázka: „čím argumentovat, aby výbor provedl roční vyúčtování záloh na správu a údržbu domu
  Odpověď: „..§1179 NOZ, §1208/d NOZ
  Otázka: „Existuje i nějaký zákon podobného znění před účinností a platností NOZ
  Odpověď: „…§15/2 ZVB…
  Otázka TN: „…radíte, jak dostat čtenáře do exekuce…

  TN, zcela legitimní postup při kterém zasilatel záloh donutí příjemce záloh tyto zálohy buď zůčtovat nebo se popasovat a v roli žalobce tvrdit nalézacímu soudu, že je oprávněn je nezúčtovat, nikoho do exekuce nedostane. Je to jen o nervech a trochu o penězích: každá sranda něco stojí. Magdě jde příkladně „o princip“. Chápu ale, že ve vrchnostenském postavení jde o ho..o, dyť nakonec hlupáci v takových SVJ se svými orgány jistě nemají uzavřenu osobní smlouvu o vedení a osobní odpovědnosti za škodu a tak i když jim způsobí jejich vedení škodu prohrou SVJ u soudu, málokdo je zažaluje dle §159 NOZ. Pro ně je vlastník jako já – tedy „funič na krk“ – požehnání. Mohou alespoň zabrousit do zákoutí právních temných uliček, jim jinak nedostupných.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".