Vyúčtování správy domu odkud?

Vložil Anonymous, 20. Květen 2018 - 23:31 ::

Občanský zákoník neříká nic o tom, že by se příspěvek na správu domu měl vyúčtovat. Odkud tedy takovou povinnost dovozujete?

(Povinnost platit něco jiného než příspěvek na správu domu a zálohy na služby z ObčZ neplyne.)

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Kornélie (bez ověření), 26. Červen 2018 - 16:23

  „Občanský zákoník neříká nic o tom, že by se příspěvek na správu domu měl vyúčtovat.“

  „Spoluvlastníku náleží vyúčtování, jak bylo se společnou věcí nakládáno…“ § 1118 občanského zákoníku

  „Správce má právní postavení příkazníka. Musí spoluvlastníkům správu vyúčtovat …“ § 1135 občanského zákoníku

  Vložil Zdenek 22, 21. Květen 2018 - 8:18

  Pokud NOZ v § 1186/1 stanoví, že při převodu vlastnického práva nevzniká povinnost příspěvky na správu domu vypořádat, lze z toho usuzovat, že „příspěvky“ na správu jsou ve skutečnosti zálohami a zálohy se z povahy věci musí vždy vyúčtovat.

  Doporučuji, aby si SVJ ve stanovách upřesnilo, zda jeho hospodaření ve vztahu ke správě domu je pouze příspěvkové nebo zálohové – viz též § 8/b NV č. 366/2013 Sb.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 21. Květen 2018 - 3:17

  Příšero co se neumíš představit, příspěvek na správu domu se opravdu nevyúčtovává. Také k tomu není důvod, že.

  „důvod není“, protože u pohledávky „příspěvek na správu domu“ znáš předem účel na který bude použit a znáš celkovou částku ze které je tvoje alikvótní část určena. Dá tedy rozum průměrného člověka, že „příspěvek na správu domu“ není nutné vyúčtovat. Jde předpis jednorázové částky k úhradě, vůči členům SVJ.

  „příspěvek/přís­pěvky na správu domu“ hrazený/é v zálohami TAKÉ není nutné vyúčtovat z důvodů popsaných výše. Stejně tak není nutné vyúčtovat opakované „jednorázové částky k úhradě (jež jsou pro účel úhrad nákladů na správu domu)“.

  Ovšem „zálohy na příspěvek na správu domu“ již je možné požadovat po SVJ k vyúčtování ostatně jako JAKÉKOLI zálohy. Zálohy jako takové, jsou prostě vždy zúčtovatelné.

  Homework: napiš 100× z paměti jaký rozdíl je, mezi pojmem „příspěvek“ a „zálohou na příspěvek“ a zda ti musí SVJ vyúčtovat opakovaně předepsaný „příspěvek“ nebo nikoliv…

  Vložil Pavel II (bez ověření), 23. Květen 2018 - 21:05

  Buuď hradím zúčtovatelnou zálohu nebo předem vypočtený a tedy nevratný příspěvek.

  Vložil Zdenek 22, 23. Květen 2018 - 21:15

  § 8/b NV č. 366/2013 Sb.:

  Činnostmi týkajícími se správy domu a pozemku z hlediska správních činností se rozumí zejména… stanovení a vybírání předem určených finančních prostředků od vlastníků jednotek jako záloh na příspěvky na správu domu a pozemku, stanovení záloh na úhrady cen služeb a jejich vyúčtování a vypořádání…

  Vložil AsiTak, 21. Květen 2018 - 1:24

  jak jinak by jste zjistil, že nikdo nezaplatil ani míň ani víc než zaplatit měl?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".