Výtahy - servisní firma, dokumentace, revizní jízda

Vložil Michaela87, 4. Srpen 2020 - 9:22 ::

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na dokumentaci od výtahů a s tím související revizní jízdy. Vloni jsme založili nový výbor SVJ a v lednu 2020 jsme se rozhodli pro novou servisní firmu na výtahy (původní firma se nám zdála drahá a byli zdaleka), v lednu tedy došlo k předání výtahů mezi firmami, avšak nová firma neobdržela „revizní jízdy“ k výtahům, ani nám jako SVJ nebyla od původního výboru předána žádná dokumentace od výtahů a nemůžeme se tohoto domoct ani na zhotoviteli stavby (holding). Vím, že je to velký problém a myslím, že tyto dokumenty máme právem nárokovat na zhotoviteli stavby, který ale tvrdí, že ne, původní firma nám také nic vydat nechce, původní výbor tvrdí, že také nic nemá. Takže jsme v patové situaci a nevíme jak zní a na co máme jako nový výbor v tomto nárok. Moc děkuji za odpověď. M.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil tomas 22, 4. Srpen 2020 - 18:10

  Sériové číslo a název firmy, která ho dodala. Tam bych hledal ja

  Na obecním úřadě stavební odbor jsou povinné archivovány plány domu. I tam by se mohlo najít něco zajímavého.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 4. Srpen 2020 - 18:17

  projektovou dokumentaci dle zákona musí mít v držení každý vlastník nemovitosti

  Vložil Stavební dokumentace (bez ověření), 4. Srpen 2020 - 18:20

  „projektovou dokumentaci dle zákona musí mít v držení každý vlastník nemovitosti“

  A jak toho chcete docílit? V SVJ si každý vlatník staví a přestavuje, jak chce. JUDr. Pavlína Brzobohatá rozhodla, že to je tak správně a podle zákona.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 5. Srpen 2020 - 8:44

  tuto povinnost stanoví, a jak si to vlastníci staveb zařídí, to je jejich věc.

  Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy ji nemá, je povinen ji pořídit.

  Takže pokud SVJ nemá danou dokumentaci odpovídající skutečnému stavu, musí si ji pořídit.

  Vložil Justitianus, 4. Srpen 2020 - 12:29

  Paní Michaelo, netuším co jsou „revizní jízdy“.

  Pokud jde o dokumentaci k výtahu, ve starším článku na TZB-INFO je seznam dokladů které by měl mít vlastník výtahu (12 položek) a dokladů které by měl mít provozovatel výtahu (5 položek).

  Zdroj nadovytahy.cz z roku 2016 uvádí, že starší výtahy uvedené do provozu před dnem účinnosti nařízení vlády č. 27/2003 Sb. musí mít minimální rozsah technické dokumentace:

  • dispoziční výkres
  • elektrická / hydraulická schémata
  • pasport výtahu
  • revizní kniha
  • kniha odborných prohlídek
  • doklady o zkouškách výtahu
  • kniha výtahu
  • mazací plán
  • návod k provádění pravidelné preventivní údržby

  Neumím posoudit zda tento seznam je aktuální. V každém případě spolupracujte s nově vybraným správcem výtahu. Ten by vám měl sdělit jaká dokumentace je (z jejich hlediska) potřebná.

  Justitianus

  Vložil Zapisovatel (bez ověření), 5. Srpen 2020 - 2:23

  Revizní jízda je úkon servisního/re­vizního technika, kterým reviduje stav výtahu ze střechy klece (kabiny), aby odhalil případné závady či hrozící nebezpečí jejich vzniku. K tomu je na střechách klecí ovladač, který umožňuje technikovi s výtahem podle potřeby popojíždět aniž by mu někdo uvniř klece vypomáhal. Pro revizní jízdy je také obvykle šachta výtahu vybavená osvětlením, které se při revizních jízdách zapíná (a také někdy zapomíná zhasnout). Paní Michaela má nárok být prakticky poučena, že výtah není dětský kočárek a že jeho provoz není činnost na vedlejšák mezi mateřskými povinnostmi a drby typu jedna paní povídala (ceny prací spojených se servisem). Vůbec si paní neuvědomila, že nová servisní firma může (zcela odůvodněně) v krátké době oznámit potřebu výměny cele elektroniky (laicky el.rozváděče) v ceně bratru 600 000,–. Gratuluji novému výboru k příkladnému diletantství.

  Vložil Justitianus, 5. Srpen 2020 - 6:54

  Pane Zapisovateli, proč ta jízlivost?

  Paní Michaela zde netvrdila, že výtah je „dětský kočárek“. Netvrdila ani to, že bude výtah provozovat „jako vedlejšák mezi mateřskými povinnostmi“. Trollíte a snažíte se vyvolat konflikt, nebo jste zcela mimo realitu?


  Paní Michaela si je vědoma, že výtah je komplikované provozní zařízení k přepravě osob. Proto se zde ptá. Proto se členové nového výboru – zcela správně – shánějí po povinných dokladech a dokumentech k výtahu. To je jejich zákonná povinnost, protože SVJ je správcem společného technického zařízení.

  Jestliže všechny dokumenty a doklady k výtahu nemá SVJ k dispozici, je to chyba SVJ. Odpovědni jsou všichni členové předchozího výboru (nebo předchozích výborů). Pouze jim – nepoučeným, neschopným a lhostejným neználkům – byste se mohl posmívat jak špatně a naprosto amatérsky si vedli při správě technického zařízení domu.

  SVJ těžce pochybilo, jestliže od okamžiku kdy převzalo správu domu neopatrovalo doklady a dokumenty k výtahu a k jeho provozu. Statutáři musí v každém okamžiku mít úplný soupis dokumentů/dokladů k výtahu. Musí v každém okamžiku vědět které dokumenty/doklady byly předány servisní firmě, které jsou uloženy např. ve strojovně, a které opatruje SVJ ve svém archivu.

  O předání a převzetí těchto dokladů/dokumentů má být sepsán předávací protokol s položkovým seznamem!!! A po skončení smlouvy o poskytování servisních služeb je samozřejmě servisní organizace povinna všechny převzaté doklady a dokumenty vrátit. Neučiní-li to, pak na ní SVJ může vymáhat způsobenou škodu.

  Neschopní dřívější členové výboru na tyto své povinnosti dlouhodobě kašlali, proto je situace taková, jak ji popsala paní Michaela. A v mnoha dalších SVJ to bude podobné. Jen se o tom nemluví.

  Justitianus

  P.S. Napsal jsem, že nevím co je „revizní jízda“. Vím však co je ovladač provozní jízdy podle ČSN EN 81–20, článek 5.12.1.5. Viz [obr].

  Vložil SVJ těžce pochybilo (bez ověření), 5. Srpen 2020 - 12:59

  „SVJ těžce pochybilo“

  Zajisté. SVJ nikdo nikdy neviděl. Ale je jisté, že SVJ těžce pochybilo.

  Tvrdíte tedy, že někdo nebo něco, koho nikdo nikdy neviděl, těžce pochybil.

  Vložil Čtenář (bez ověření), 5. Srpen 2020 - 12:50

  „proč ta jízlivost … Trollíte a snažíte se vyvolat konflikt, nebo jste zcela mimo realitu?“ Tak zrovna od vás tato slova sedí!

  Vložil Zapisovatel (bez ověření), 5. Srpen 2020 - 7:26

  Pane justitiane, jako Zapisovatel Vás upozorňuji na „drobnou chybu v psaní“. Váš odkaz na obr. není odkazem na ovladače provozní jízdy (ty jsou v kabinách výtahů – pro laické cestující), ale odkazujete věcně správně na ovladače „revizní jízdy“. Už na této malé drobnosti si musíte být vědom, jak obtížné je pro mladou (věkem i dobou funkce) členku výboru převzít dokumentaci, kterou nikdy neviděla, prostě jen s velkým sebevědomím, že když to paní uklízečka ze sousedního domu zvládá také, tak proč ne rovnou nový „revoluční výbor“. Výměna servisující firmy je přímo kardinální problém. Žádná nepřizná, že není právě pro danný typ výtahu přiměřeně vybavená znalostmi i specializovanou servisní technikou. Oprašování šachty a výměnu žárovek zvládají všechny, ale jakmile se vyskytně potřeba servisu v rozvaděči, je již mnou zmíněný problém na světě. Prostě výtah je z hlediska nákladů provozu domu velmi problematické zařízení a nový výbor, v němž je paní či slečna Michaela, si výměnu servisní firmy vůbec nepromyslela v potřebných souvislostech. Zřejmě by pomohlo najmutí si problematiky znalého odborníka – poradce, který by zhodnotil věc namístě a doporučil další postup. Ve vašem textu pane Justitiane vidím i problematický termín „Provozovatel“ a „Správce“. Provozovatel je v každém případě SVJ. Dále pak ve výčtu dokumentů postrádám knihu provozních prohlídek.

  Vložil 25Malý (bez ověření), 4. Srpen 2020 - 15:15

  Pozoruji na tomto fóru zajímavý fenomén: Tazatel založí vlákno, položí otázku a očekává odpověď. Tato odpověď může být striktně věcná, jindy bude mírně ironická a pak třeba zcela odmítavá. Prostě podle toho, jak se autor odpovědi dívá na obsah dotazu, na identitu tazatele či formu otázky.

  Jeden člen této komunity ale vybočuje z davu. Obvykle mezi prvními reaguje na dotaz, asi sedí na této stránce nepřetržitě, ale jeho odpověď je přesně taková, jakou i já se snažím někdy přispět: Jasná, technicky stručná, podpořená argumenty. A podepsaná Justitianus.

  Ale to je problém. Nick Justitianus u některých přispěvatelů okamžitě vede ruku k tlačítku minus. Je to jasně vidět v tomto vlákně i v nedávno založeném vlákně o vodoměrech.

  Na dotaz předložil jasnou, stručnou, vyčerpávající a věcnou odpověď. Ovšem rychle mu tam naskočí minusy, aniž by ještě proběhla jakákoliv polemika, kde by si mohli protivníci načechrat peříčka a strhnout mu body za „umělecký projev“. A to výsledné –1 neinformuje o počtu minusů, pokud jsou částečně eliminovány plusy.

  Chybou této diskuse je převládající argumentace nikoliv ad rem (k věci), nýbrž ad personam (k osobě). To se označuje za argumentační faul a jinak prospěšnou polemiku to snižuje na úroveň hospodské hádky, vedoucí ke grotesknímu průběhu diskuse, jež se za čas dostane jinam než byl účel dotazu. A běžného čtenáře to znechutí a brzy odradí.

  Zkuste před odpovědí nebo před hodnocením nejprve vše, co je již k věci napsáno, prostudovat, a pokud nemáte závažné připomínky, nepropásněte jedinečnou příležitost mlčet!

  Vložil Plus minus (bez ověření), 4. Srpen 2020 - 18:13

  „výsledné –1 neinformuje o počtu minusů, pokud jsou částečně eliminovány plusy“

  Tady je řešení jednoduché: zobrazovat počet minusů i počet plusů zvlášť, nesčítat.

  Vložil Čtenář (bez ověření), 4. Srpen 2020 - 17:47

  Amen, i ta slza ukápla, dojemné. Mínusovací šikana, hrůza.

  Spousta slov, obsah nulový. Proto jsem vám dal malý mínus.

  Vložil anonymouse (bez ověření), 4. Srpen 2020 - 16:15

  Někteří, " zřejmě bývalým režimem nebo psychikou chorobou postižení„, si na tomto portálu, pouze léčí svoje mindráky. Jelikož nemají vědomosti na to, aby někomu z tázajících se poradili nebo opravili něčí příspěvek, tak jen "mínusují“ a pošklebují se těm,kteří zde zcela zdarma a fundovaně radí.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".