Vysoká částka z út

Vložil Erika (bez ověření), 11. Září 2021 - 19:21 ::

Dobrý den, Můžete mi prosím poradit bydlím v bytovce o 24 bytech 1+1 cca 32m2,mám krajní horní byt, přišlo vyúčtování a částka mě překvapila 13.578.99kc náklady na celou nemovitost jsou 119.306,172kc . Průměrné množství já mám 2104.35a na nemovitost 18.488.97 přijde mi to hodně nepoměrne ,když je celkem 24 bytů a já topení vypínala. Můžete mi poradit, popřípadě kam se obrátit. Děkuji Suchá

 • vyúčtování služeb

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Káďa (bez ověření), 15. Září 2021 - 6:00

A za jaké období to vyúčtování je a kdy vám bylo zasláno/předlo­ženo/doručeno?

Podala jste písemnou reklamaci (námitku) do 30 dnů?

Bez ohledu na to bych písemně požádal o předložení rozúčtování tepla (tzn. o možnost nahlédnout do podkladů) mezi všechny odběratele, asi jen tak lze přezkoumat správnost provedení rozúčtování.

Ps: pokud chápu správně, tak bydlíte v nájmu v městském bytě.

Vložil Justitianus, 12. Září 2021 - 8:52
celkové náklady dům 100% = 198843.62 Kč
základní složka dům 40% = 79537.448 Kč
spotřební složka dům 60% = 119306.172 Kč
počet korigovaných dílků dům = 18488.97 dílku

Při 24 stejných bytech, shodné úrovni vytápění a správně stanovených polohových koeficientech by průměrný počet korigovaných dílků pro byt (ke stanoveni spotřební složky) činil
18488.97/24 = 770.37 dílku
Ve Vašem případě je počet dílků ve vyúčtování téměř trojnásobně vyšší než činí průměr domu (2104.35 dílku). Napadá mne sedm možných scénářů:

 1. Porucha indikátoru
 2. Chybný fyzický odečet indikátoru
 3. Chyba při přepisování z odečtového listu do tabulky Excel nebo Calc
 4. Chyba v některém použitém koeficientu v tabulce Excel nebo Calc
 5. Při výměně indikátoru v něm nebyl naprogramován korekční koeficient
 6. Výrazně nadměrné větrání v bytě (dlouhodobě pootevřené okno v topném období)
 7. Indikátor ohlásil pokus o ovlivnění či odstranění a bylo použito „sankční“ ustanovení vyhlášky

Máte samozřejmě právo/povinnost podat námitku k vyúčtování. Námitku podejte písemně a adresujte ji Vašemu SVJ. Zároveň požádáte o nahlédnutí do všech podkladů použitých při rozúčtování (viz zákon č. 67/2013 Sb.). To je první nutný krok. Na základě toho je pak možné začít zjišťovat co je špatně a kde se stala chyba. (Případná „sankce“ podle bodu č. 7 měla ovšem být ve vašem vyúčtování rozepsána.)

V bytě máte dva indikátory. Tím začněte. Zkontrolujte je, měly by na displeji stále zobrazovat konečný stav předchozího zúčtovacího období. Pak zkontrolujte jaká čísla jste při odečítání podepsala a jaká čísla jsou vložena v tabulce pro rozúčtování.

Použité koeficienty se dají zkontrolovat podle seznamu korekcí a koeficientů v pravidlech rozúčtování pro dům. Nebo z rozúčtování předchozích let. (Koeficienty polohy, upevnění indikátoru, výkonu tělesa a započitatelné plochy se nemění – měly by být v každém roce stejné.) Pak je otázka zda koeficienty polohy jsou stanoveny správně s přihlédnutím k tepelným ztrátám místností; ovšem to nevysvětluje letošní výraznou odchylku od vyúčtování předchozích let.

Nevíme zda jsou souhrnné koeficienty naprogramovány přímo v indikátorech. Pokud snad ano, máte právo požadovat aby Vám SVJ prokázalo zda ve Vašich indikátorech jsou uloženy správné hodnoty podle pravidel rozúčtování pro dům. Taková kontrola by měla smysl jedině pokud došlo k výměně indikátorů a odchylka v náměrech se projevila až po této výměně.

Justitianus

Vložil Erika (bez ověření), 12. Září 2021 - 14:44

Mockrát Vám děkuji za odpověď a za radu, ještě se zeptám, paní na úřadě mi tvrdila, že se pokaždé ke konci roku měřáky nuluji, ptala jsem se jí protože ve vyúčtování je počáteční stav 0.

Vložil Justitianus, 12. Září 2021 - 18:42
 • Erika napsala: „… že se pokaždé ke konci roku měřáky nuluji …“

Eriko, teď přestávám rozumět. Dotaz jste napsala 11. září, takže jsem předpokládal, že Vám právě bylo doručeno vyúčtování. To by odpovídalo zúčtovacímu období od 1. července do 30. června, nebo od 1. září do 31. srpna. Proto jsem Vám radil, abyste podala námitku – na to je lhůta jen jeden měsíc od doručení vyúčtování.

Vy teď ale píšete o konci roku… To jste ovšem už dávno prošvihla termín pro podání námitky! Vyúčtování jste dostala (měla dostat) do konce dubna; termín pro podání námitek Vám tedy vypršel nejpozději v květnu. Do konce srpna už měly být vypořádány přeplatky a nedoplatky. Proč píšete až teď? Jak to tedy je?

Pokud jde o náměry indikátorů, je úplně jedno že počitadlo dílků se nuluje o půlnoci v poslední den zúčtovacího období. Indikátor si samozřejmě pamatuje (a zobrazuje) náměr předchozího období, a ten se odečte kdykoliv později.

Napsal jsem Vám jak zjistit náměry skončeného zúčtovacího období: pohledem na displej indikátoru. Když mi napíšete typ indikátoru, poradím Vám které číslo má jaký význam.

Justitianus

Vložil Erika (bez ověření), 12. Září 2021 - 19:15

Vyúčtování jsem začala řešit ke konci května. Podávala jsem reklamací, že mi tam započítali nedoplatek za rok 2018 , ale byl uhrazen a taky na částku za út.Na konci června jsem psala paní jak to vypadá, v ke konci července mi dala vědět,že je to opraveno a připraveno k vyzvednutí. Vyzvedla jsem a zjistila, že sice nedoplatek za 2018 odečetli ,ale za út se nikdo nevyjádřil. Pak jsem volala a řešila , co tedy dál a tím,. Poslala jsem opět písemnou reklamaci a čekám, co bude. Našla jsem si tento portál, tak jsem se zkusila zeptat, jestli mi někdo neporadí.

Vložil Justitianus, 12. Září 2021 - 20:21

Děkuji za doplnění, rozumím. Započítání nějakého starého nedoplatku ovšem nemělo naprosto nic společného s vyúčtováním služeb. Námitka vůči započtení není námitkou k vyúčtování.

 • Pokud jste podala SVJ námitku k vyúčtování a uvedla jste konkrétně co namítáte, bylo povinností SVJ tuto námitku vyřídit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty pro podání námitek, nebo po umožnění nahlédnout do podkladů všem kteří o nahlédnutí požádali při podání námitky.
 • Jestliže SVJ Vaši námitku nijak nevyřídilo, pak je v prodlení a je povinno platit Vám 50 Kč za každý den prodlení (pokud nebyla sjednána jiná částka).

Jenže mám podezření, že jste nikdy nepodala námitku. Jen jste si soukromě dopisovala s jakýmsi družstvem, nebo s jakousi paní. Už jsem napsal, že námitku k vyúčtování je třeba podat právnické osobě SVJ, a to písemně, s doručenkou (abyste mohla prokázat existenci námitky a okamžik doručení). To platí pokud ve stanovách není uvedeno, že námitky k vyúčtování služeb je třeba doručovat jiné osobě odlišné od SVJ.


☀ Zkusíme to tedy jinak:

Když mne zkontaktujete soukromou zprávou a pak emailem pošlete fotografie Vašich tří posledních vyúčtování (za rok 2018, 2019 a 2020), podívám se na to. Pokud poslední vyúčtování není přesně v souladu se zákonem (např. je v něm chyba, nebo neobsahuje všechny předepsané údaje), pak není řádné a nemá účinky, které se s doručením řádného vyúčtování spojují.

V tom případě vyúčtování ještě neexistuje a Vy nejste povinna nic doplácet. Až Vám bude doručeno řádné vyúčtování, začne Vám teprve běžet lhůta k podání námitky a k nahlédnutí do podkladů. Pak snad zjistíme v čem je chyba.

Justitianus

Vložil 25Malý (bez ověření), 12. Září 2021 - 17:50

Indikátor topných nákladů (ITN), lidově „měřák“ zobrazuje zpravidla nejméně tři informace. Na displeji se zpravidla střídavě objevují data: A. běžný nárůst dat od počátku roku (narůstá během topení), B. stav k 31.12. před­chozího roku, obvykle označený „tužtičkou“, jako povel toto zapište – tento údaj je neměnný celý následující rok, a C. číslo měřáku taky zpravidla označené tužtičkou, popřípadě ještě D. kontrolní číslo. Co ITN zobrazuje a v jaké sekvenci najdete v návodu od ITN anebo to logicky vypozorujete.

O silvestrové půlnoci by se měl dosažený zvyšující se stav A. přesunout pod tužtičku B., kde setrvá celý následující rok. Přitom se počitadlo vynuluje a od 1. ledna A. začíná registrovat novou spotřebu.

Ještě jinak: Dnes máte na měřáku A. stav topení od 1. ledna 2021 a vedle toho B. stav dosažený k 31.12.2020 – ten tam setrvá neměnný až do 31.12.2021. Tzn. že se můžete přesvědčit, jaký konečný stav B. je uvedený v rozúčtování spotřební složky na vytápění za rok 2020.

Vložil Školák (bez ověření), 12. Září 2021 - 14:50

„paní na úřadě“ (Vložil Erika (bez ověření), 12. Září 2021 – 14:44)

Na jakém úřadě?

Vložil Erika (bez ověření), 12. Září 2021 - 15:34

Z bytové správy, paní, co má na starosti vyúčtování. Kde jsem to i reklamovala.

Vložil Oana (bez ověření), 16. Září 2021 - 14:54

„Z bytové správy“ (Vložil Erika (bez ověření), 12. Září 2021 – 15:34)

Míníte OPBH?

Vložil Školák (bez ověření), 11. Září 2021 - 19:29

Uveďte otápěnou plochu domu a otápěnou plochu Vašeho bytu.

Vložil Erika (bez ověření), 11. Září 2021 - 20:05

Myslím, že je to 26.90/645.60

Ve vyúčtování je 60%měř. soustava (irtn)
2104,35/18.488,97.
Částka 13.578,99/119­.306,172kc

40% započ. Podlahová plocha 26,90/645,60. Čás­tka 3314,06/79.537,448 kc

Vložil fiser@sakers.cz, 16. Září 2021 - 14:21

Dobrý den, po zahájení topné sezóny doporučuji zkontrolovat, zda topení netopí při vypnutých ventilech. To by mohlo ukazovat na závadu uzavíracího ventilů. S pozdravem Fišer Milan

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".