Výše zůstatku dluhu bytové jednotky

Vložil Draha (bez ověření), 7. Září 2018 - 18:59 ::

Prodávám byt v OV. Splácíme úvěr, které si SVJ vzalo na revitalizaci domu. Teď je potřeba zjistit přesnou výši zůstatku dluhu, přepočtenou na můj byt, aby nový majitel bytu mohl podepsat, že zbytek dluhu bere na sebe. Zakopaný pes je v tom, že tuto výši mi SVJ odmítlo říct. Místo toho mi poskytli kontakt na paní, která mi informaci podá, ovšem za úplatu 500Kč. Ptám se proč? Nemám jako ručitel snad právo vědět kolik dlužím? Pokud si SVJ z jakýchkoliv důvodů uzavřelo dohodu s nějakou paní, o spravování úvěru, musí mě to zajímat? Neměli by v tom případě platit oni? Zdá se mi to zvláštní a i RK přiznala, že se s takovým postupem ještě nesetkali. Paní inženýrka je po telefonu taková svérázná, prý když se nám to nelíbí, že máme smůlu. Žádný oficiální ceník služeb samozřejmě neexistuje. Zajímalo by mě jaké jsou v takovém případě praktiky jinde, jestli je to opravdu běžné a jak se můžu proti tomuto jednání bránit?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil ik (bez ověření), 9. Září 2018 - 10:10

  Požádejte písemně o přesnou výši zůstatku nesplacené částky výbor SVJ, upozorněte v dopise na to, že v případě, že Vám nebude informace podána, uvedete do kupní smlouvy text, že žádný dluh z Vaší strany neexistuje s odkazem na Vaši písemnou žádost adresovanou Vašemu SVJ. Jinak ještě nárok na toto potvrzení máte zdarma. To je zřejmě výmysl Vašeho SVJ, že máte platit. Když např. vlastník pronajímá byt a podává daňové přiznání tak mu také výbor příp. správce vyhotoví výši jeho odpisů v daném roce dle jeho podílu, kterou uplatňuje proti příjmům z pronájmu, a bezplatně.

  Vložil tep (bez ověření), 9. Září 2018 - 20:56

  Výše zůstatků dluhu na danou b. j. se dá snadno spočítat a = výši měsíčního příspěvku b. j. na splácení dluhu SVJ krát počet měsíců do konce úvěru. Kdo absolvoval úspěšně základní školu by měl umět si to spočítat sám.

  Vložil Žilák (bez ověření), 9. Září 2018 - 12:33

  Ik, píšete: …Když např. vlastník pronajímá byt a podává daňové přiznání tak mu také výbor příp. správce vyhotoví výši jeho odpisů v daném roce dle jeho podílu, kterou uplatňuje proti příjmům z pronájmu, a bezplatně.

  Mohl/la byste mi napsat, z jakého zákona nebo vyhlášky vycházíte?

  Děkuji

  Vložil 963 (bez ověření), 9. Září 2018 - 13:14

  ik to neví, jen píše nějaká slova. SVJ nemůže vyhotovovat výši odpisů cizího majetku, není to v předmětu činnosti SVJ.

  Vložil ik (bez ověření), 9. Září 2018 - 13:28

  Když píšu blbosti, tak mi vysvětlele proč moje dcera to přesně tak, jak to popisuji dělá když podává daňové přiznání. A jinak to jí poradili na FÚ. Jinak ona uplatňuje odpisy z majetku na společných částech domu. Kdo jen trochu zná zákony a další předpisy týkající se SVJ a ví, co může/nemůže uplatnit v daních, tak pochopí. Kdo ne tak jen napadá a kritizuje.

  Vložil ik (bez ověření), 9. Září 2018 - 13:14

  Daň z příjmu 586/1992 Sb. – logicky, když zdaňuji pronájem bytu, tak si mohu uplatnit proti tomu buď paušál (je-li to výhodnější), či uplatním proti příjmům náklady s příjmem související, a to odpisy jsou. Doklad na vyžádání vystaví buď SVJ samo, či firma, která SVJ vede účetnictví. Samozřejmě lze i uplatnit další náklady související s pronájmem – např. úroky z hypotéky /je-li byt zatížen hypotékou/.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 9. Září 2018 - 14:01

  Vám svj nemá ani oprávnění počítat. Dá vám Max. informace o částce technického zhodnocení. Neodepisujete žádné společné prostory, odepisujete z kupní ceny bytu, kde jsou zahrnuty i ty společné části, nebo z odhadu a tam je to také.

  Vložil ik (bez ověření), 9. Září 2018 - 15:13

  Paní Radko, vy zde většinou věcně diskutujete. Ovšem za tím, co jsem zde napsala si stojím. Jak jsem zde již napsala, dcera podává přiznání k dani z pronájmu týkající se bytu v domě kde je SVJ. Že to tak lze jí sdělil FÚ. Potvrzení, které ji k tomu vystavil správce jejich SVJ jsem viděla a vím, co tam bylo uvedeno. Jinak i my máme v domě vlastníka (provozuje obchod), který také takto uplatňoval odpisy ve svém přiznání. Tak buď radí FÚ špatně a správce neupozorní na to, že to nelze (správce je účetní firma, takže znají snad znají daňové zákony a kdyby to nešlo tak to nevydají).

  Vložil Dudekk (bez ověření), 14. Září 2018 - 10:36

  Paní ik, máte v tom zmatek. Odepisuje se majetek, který je evidovaný jako obchodní majetek a je veden v účetnictví. Vy si opravdu myslíte, že správcovské firmy hodně znají a vědí? Nebuďte tak naivní. :-)

  Vložil radka2222 (bez ověření), 9. Září 2018 - 17:43

  Ono to spíš bude o tom, že máte takové neznalosti v pojme h, že jste fú vůbec nepochopili

  Vložil ik (bez ověření), 9. Září 2018 - 13:21

  ještě doplním co jsou to u pronájmu tzv. odpisy – SVJ z fondu dlouhodobých záloh uhradí na údržbu domu např.500 000,00 Kč, Z této částky se vyčíslí Váš korunový podíl v SVJ a tuto vypočtenou částku si můžete uplatnit proti příjmům z pronájmu. Doufám, že je to srozumitelné.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 9. Září 2018 - 14:03

  Teď je mi to jasné. Vy nevíte ani rozdíl mezi odpisy, opravami… co to je odepisovaný majetek, a režijním náklady :-( a pak vám z toho vychází ty bludy…

  Vložil Jan77 (bez ověření), 8. Září 2018 - 8:08

  Pokud převádíte byt, měl/a byste předložit kupujícímu potvrzení dle občanského zákoníku:

  NOZ § 1186 (2) Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, doloží nabyvateli potvrzením osoby odpovědné za správu domu, jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky, popřípadě že takové dluhy nejsou. Za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly, ručí převodce osobě odpovědné za správu domu. 

  Tedy SVJ by ho mělo vystavit.

  PS: nepovažuji za jednoznačné, zda se do těchto dluhů počítá i úvěr, který si vzalo SVJ. Existují názory, že jde jen o dluhy vlastníka na příspěvcích na správu domu po splatnosti.

  Vložil Dudekk (bez ověření), 14. Září 2018 - 10:40

  SVJ mělo vystavit potvrzení jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou, ale už tam není uvedeno něco o „výši zůstatku dluhu bytové jednotky“. Čtete víc, než je tam uvedeno. :-) Jinými slovy, o výši dluhu zákon nic neříká, pouze se má uvést o jaký dluh jde, ne v jaké výši.

  Vložil Draha (bez ověření), 10. Září 2018 - 13:57

  SVJ by ho mělo vystavit, ale nejspíše si uzavřelo nějakou vnitřní dohodu s nějakou paní inženýrkou, která má soukromou firmu zabývající se spravováním těchto úvěrů. Vycucá si z prstu výši své odměny, protože ofiko za služby ceník není ani u ní ani u SVJ a řekne Vám, že když se Vám to nelíbí, tak máte smůlu. Vedení SVJ Vás pošle rovnou někam a nic je nezajímá.

  Vložil AsiTak, 10. Září 2018 - 0:48

  Při převodu vlastnického práva převodce předloží nabyvateli potvrzení dle občanského zákoníku § 1186 (2) jaké dluhy související se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky, popřípadě že takové dluhy nejsou. Týká se to dluhů (pohledávky SVJ vůči převodci nevyrovnané a po splatnosti). Z úvěru sem patří pouze pohledávka splátky nákladu úvěru ve stavu dle předcházející věty.
  Pokud ovšem existuje nesplacená část nákladu úvěru příslušející jednotce a úvěr již byl investován do zvelebení domu a zahrnut do kupní ceny domu jako navýšení je třeba tuto částku vrátit nabyvateli (nebo kupní cenu nenavýšit).
  Obráceně existuje-li převodcem předem splacená část dlouhodobé zálohy zatím neinvestovaná a příslušející jednotce a nezahrnuta do kupní ceny domu je třeba tuto částku vrátit převodci (nebo kupní cenu navýšit).
  Uvedené nároky netvoří dluhy převodce vůči SVJ ale jiné nároky vypořádání mezi převodcem a nabyvatelem při převodu vlastnického práva.

  Vložil Už se řešilo (bez ověření), 8. Září 2018 - 9:13

  Dluhy podle soudců přechází. Názory právních laiků jsou irelevantní.

  Už se řešilo.

  Vložil Už se řešilo (bez ověření), 8. Září 2018 - 9:13

  Dluhy podle soudců přechází. Názory právních laiků jsou irelevantní.

  Už se řešilo.

  Vložil Dudekk (bez ověření), 14. Září 2018 - 10:43

  Dluhy související se správou domu a pozemku, ne dluhy převodce. To zákon vůbec neupravuje! Kdyby tomu tak bylo, tak by se nechystala novela o.z., která to výslovně upravuje, nemyslíte?

  Vložil Anonymous56 (bez ověření), 8. Září 2018 - 7:46

  Úvěr si bralo SVJ ?

  Vložil Petr, 10. Září 2018 - 12:52

  Zkuste argumentovat

  www.magazinvybor.cz/…rodavajicim/ 26. ledna 2017 – SVJ může dlužné platby vymáhat po novém vlastníkovi i po prodávajícím

  Dotaz: „Naše SVJ splácí úvěr, který jsme si vzali na opravu domu. … Pokud vlastník prodá svůj byt za tržní cenu, pak je zřejmě v této ceně započtené i zhodnocení bytu. Nový vlastník tak může říct, že už žádné splátky SVJ platit nebude, neb je zaplatil v ceně bytu bývalému vlastníkovi“.

  Odpověď: „Dle platné právní úpravy přecházejí na nového vlastníka jednotky ze zákona (§ 1106 OZ) práva a povinnosti spojené s jednotkou. Ode dne změny vlastníka jednotky tedy nový vlastník jednotky vstupuje do právního postavení převodce. Protože každý vlastník jednotky je ze zákona povinen platit příspěvky na správu domu, přechází povinnost platit příspěvky na správu domu (a tedy i povinnost splácet poměrnou část úvěru připadající na bytovou jednotku) na nového vlastníka. … v případě převodu jednotky je převodce povinen vyžádat si u společenství potvrzení dokladující, jaké dluhy související se správou dělené nemovitosti přecházejí na nabyvatele jednotky. Společenství resp. správce domu jsou takové potvrzení povinni vystavit“.

  Mgr. Jan Bauer, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář – Law Firm

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Zkuste kontaktovat přímo účetní firmy a zkuste kontaktovat příslušnou banku. Když doložíte list vlastnictví, třeba sdělí výši zůstatku na dům, ale nikoli na byt.

  Vložil Draha (bez ověření), 10. Září 2018 - 15:08

  Děkuji za odpověď, mohu zkusit argumentovat příslušným článkem, ale obávám se, že předseda našeho SVJ nad tím jen mávne rukou. Přímo účetní firmu jsme kontaktovali, to je právě zmiňovaná inženýrka se svou firmičkou, která mi výpočet udělá, potvrzení vydá, ale ode mě požaduje za tuto službu 500Kč…!

  Vložil ???? (bez ověření), 10. Září 2018 - 15:38

  Proč by to měla dělat zadarmo? Ostatní členové to nechtějí, takže si na to neplatí v nějakém paušálu. V dnešní době se za vše platí. Nežijete ještě v socíku? Prodáváte byt, příjem bude ve statisících Kč a brečíte u 500 Kč?

  Vložil Draha (bez ověření), 11. Září 2018 - 5:42

  V socíku určitě nežiji, ale ráda bych žila v právním státě, kde si poplatky kde kdo necucá z prstu. A pokud mi SVJ v dohodě uložilo jako povinnost, při změně vlastníka sepsat, že nabyvatel přebírá dluhy, mělo by mi k tomu poskytnout potřebné údaje. Z vlastní iniciativy to fakt nedělám, tam bych ten poplatek, ovšem dle zveřejněného ceníku chápala. Pokud Vy tupě platíte, kdekoliv si řeknou, v domnění, že to k dnešní době patří, je mi Vás líto.

  Vložil a (bez ověření), 10. Září 2018 - 13:09

  Banka NESMÍ sdělit výši zůstatku úvěru pro SVJ jiné osobě než SVJ. Došlo by k porušení bankovního tajemství o kterém Petr asi nikdy neslyšel.

  Vložil Draha (bez ověření), 10. Září 2018 - 14:17

  Tak přesně toto mám náhodou potvrzené právníkem, dle zákona banka je povinna i mě jako ručiteli sdělit výši zůstatku dluhu,,,ale celkového bohužel.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".