Výměna stoupaček plynu a ostatních

Vložil svj-brozikova-hk (bez ověření), 10. Srpen 2012 - 15:45 ::

Dne 20.8.2012 má být u nás provedena výměna veškerých stoupaček na základě členské schůze, která nebyla včas oznámena (8 dní předem)a ti kteří přišli si odsouhlasili výměnu bez toho co, jak a kdy se bude měnit (53% členů, kteří se nedají prokázat). Dnes v ranních hodinách se teprve objevila první písemná informace o této výměně, avšak bez konkrétních stavebních úprav. Informace od správce objektu jsou, že výměna se koná pouze na doporučení a odsouhlasení členskou schůzí. Na stoupačky není dělaná žádná revizní zpráva, pouze lidé nahlašovali po celkové výměně plynoměrů ve všech bytech unikající plyn, na které jim bylo výborem odpovězeno, že firma spravující a odpovědná za výměnu asi udělala chybu a že mají uživatelé a vlastníci počkat na výměnu stoupaček. Marně se snažíme svolat členskou schůzi, abychom se informovali, co se bude vlastně dít. Spousta lidí má dovolenou a nebudou po tuto dobu přítomni. Lze nějak zabránit této výměně?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Krobot (bez ověření), 13. Srpen 2012 - 14:09

  je třeba zavolat 1239 havarijní službu plynáren. Pokud zjistí únik na na šroubení plynoměru zdarma opraví. Je li únik na šroubovaných kolenech před i za plynoměrem (domovní instalace) musí si opravu objednat a uhradit vlastník (vlastníci). Při výměně plynoměru nemůže montér udělat žádnou chybu, která by měla za následek netěsnost ve šroubovaných spojích pokud mění plynoměr s roztečí 250 mm za stejný typ. Jedná li se o starší dům, kde je plynová istalace šroubovaná a spoje zazděny je obtížné zjistit místa netěsností a jako u každého zařízení, které jednou dožije je třeba přistoupit k výměně. Tyto konkrétní věci ovšem my tady nevíme.

  Vložil lake, 10. Srpen 2012 - 19:38

  Psala jste o úniku plynu v domě. Tady končí legrace, to je obecné ohrožení. Buď v domě je únik plynu, nebo není. Jestliže je, musí se okamžitě vypnout hlavní uzávěr plynu i hlavní jistič elektrického přívodu a zavolat hasiče nebo havarijní službu.

  Pokud to nikdo z odpovědných neučinil, dopustili se trestného činu obecného ohrožení. Na únik plynu není možno reagovat slovy „nechte to unikat a počkejte na výměnu potrubí“.

  Nepíšete na základě čeho se rozhodlo o výměně. Bylo třeba napřed zjistit, zda je netěsné spojovací šroubení po výměně plynoměrů (což je lehce opravitelné utěsněním), nebo jsou prorezavělé trubky (což znamená jejich kompletní výměnu). Na základě dobrozdání odborníka pak bylo možno plánovat další kroky. Vy o nich nevíte nic, ani o technickém stavu potrubního rozvodu v budově, takže těžko můžete dostat nějakou použitelnou radu.

  Naprosto absurdní mi připadá Vaše tvrzení „marně se snažíme svolat členskou schůzi, abychom se informovali, co se bude vlastně dít.“. Neumíte spolu komunikovat jinak než na členské schůzi? Což tak prostě zajít za předsedou a zeptat se?

  lake

  Vložil svj-brozikova-hk, 11. Srpen 2012 - 11:20

  Děkuji za informace.

  K tomu doplním:

  Výměna stoupaček se odsouhlasila na základě členské schůze, kterou jsme jako členové SVJ napadli, jelikož byla oznámena méně než 15 dní předem. Schůze dle zápisu poskytnutého od správce – bylo přítomno 68,2% členů SVJ a 47,4 % družstevníků (celkem je v objektu 60 BJ). Schůze byla odsouhlasena za usnášenlivuschop­nou.

  Absurdní věta „marně se snažíme svolat členskou schůzi, abychom se informovali, co se bude vlastně dít.“ vznikla z důvodu nekomunikace výboru a neustálých mylných poskytujících se informací. Informace někdy v srpnu se budou opravovat stoupačky, kterou Vám oznámí měsíc předem ústně, mi nepřipadá jako dostatečná. Členskou schůzi svolává výbor 1× do roka vždy na podzim po opravách v objektu, s čímž nesouhlasíme a snažíme se o změnu. Spousta informací se v zápisu ze schůze neobjeví a když je upozorníme, jsme stěžovatelé.

  Výbor SVJ se skládá ze 4 členů družstva a 1 člena SVJ. Nevím však, zda je to takto možné. 2 ze 4 členů výboru / družstevníků nejsou ani členy družstva, pouze žijí ve společné domácnosti, manžel/manželka. V současné době je vlastníků BJ 26 a SBD vlastní zbývající byty, čili 34 BJ. Má SBD v SVJ hlas jeden či 34 hlasů, tj. za každou jednotku?

  Před výměnou stoupaček nebyla provedena žádná revize stavu, pouze výměna plynoměru ze kterých v menším množství uniká plyn a na tomto základě bylo na členské schůzi odsouhlasena výměna stoupaček. Reklamace plynoměrů byla několikrát hlášená předsedkyni výboru, ale ta ji nepředala správci. Obrátili jsme se na správce/SBD s dotazem, jak dále postupovat a správce/SBD nás zpět odkázal na přesedkyni, že ona to musí nahlásit. Čili začarovaný kruh.

  Děkuji moc za ochotu a pomoc.

  Vložil Dušan, 12. Srpen 2012 - 11:41

  Vámi popsané rozhodování na „členské schůzi“ neodpovídá požadovanému jednání a rozhodování na shromáždění vlastníků SVJ (např. správně se rozhoduje podle spoluvlastnických podílů a ne podle pravidla každý člen jeden hlas jak platí na členské schůzi družstva).

  Vzniklo u Vás skutečně SVJ jako právnická osoba zapsaná do rejstříku SVJ? Tak ja to popisujete, by mohlo jít možná o dům, kde ještě nevzniklo SVJ zapsané do rejstříku, v tom případě by moho jít o tzv. SVJ bez právní subjektivity, kde platí odlišná pravidla.

  Jaký je rozdíl mezi SVJ s právní subjektivitou a SVJ bez právní subjektivity zjistíte z článku pod tímto odkazem:

  http://www.petrzilkova.cz/view.php…

  Vložil lake, 11. Srpen 2012 - 13:14

  Tazatelko,
  pletete si členskou schůzi družstva se shromážděním vlastníků domu. Nebo si tyto dvě věci plete váš výbor a správce. Členská schůze družstva není oprávněna rozhodovat o opravách domu. Pokud se snad uskutečnilo shromáždění SVJ, družstevníci na něm mohli být přítomni jedině se souhlasem shromáždění a pouze jako hosté bez hlasovacího práva.

  Mimochodem nenapsala jste nic o tom zda vůbec výbor potřebuje k opravě plynového vedení souhlas shromáždění. Pokud ne, pak je zcela bezvýznamné zda shromáždění bylo řádně svoláno, zda se uskutečnilo a zda na něm bylo přijato usnesení o provedení opravy.

  Nekomunikuje-li výbor SVJ, odvolejte jeho předsedu a nahraďte jinou osobou.

  Jaké je složení výboru je celkem bezvýznamné, neboť tyto členy jste do výboru řádně zvolili. Zda může do výboru být zvolen nevlastník jednotky se ptáte poněkud pozdě. To jste si měla zjistit včas před volbou výboru. Je to možná uvedeno ve Vašich stanovách.

  lake

  Vložil MartinII, 11. Srpen 2012 - 15:58

  „Na stoupačky není revizní zpráva, pouze lidé nahlašovali po výměně plynoměrů ve všech bytech unikající plyn, na které jim bylo výborem odpovězeno, že firma spravující a odpovědná za výměnu asi udělala chybu a že mají uživatelé a vlastníci počkat na výměnu stoupaček“.

  „Reklamace plynoměrů byla několikrát hlášená předsedkyni výboru, ale ta ji nepředala správci. Obrátili jsme se na správce/SBD s dotazem, jak dále postupovat a správce/SBD nás zpět odkázal na přesedkyni, že ona to musí nahlásit“.

  Únik plynu v bytě snad nemusí hlásit předsedkyně, ale obyvatel bytu. Havárii vody také musí hlásit předsedkyně ? Při havárii plynu či vody volejte příslušnou instituci sami.

  „Členskou schůzi svolává výbor 1× do roka vždy na podzim po opravách v objektu, s čímž nesouhlasíme a snažíme se o změnu“.

  Podle vašich stanov rozhoduje o opravách jen výbor, nikoli členská základna, na základě vyúčtování 1× za rok, stavu společných peněz na zálohách správy a plánu oprav ?

  Výměna plynových stoupaček by měla být dle mně odůvodněna revizní zprávou. Revize by měla být 1× za 3 roky. Máte vůbec platnou revizi ? Co bylo v poslední uvedeno ?

  Ale únik plynu je havárie, na kterou měla být volána pohotovost.

  Firma, která „udělal asi chybu“ by měla být popohnána k zodpovědnosti.

  Možná není nutné dle vašich stanov, aby se na výměnu plynových stoupaček svolávala členská schůze. Zabývat se počtem členů na schůzi, svolání včas a správnost zápisu nechme stranou.

  „Vlastníků BJ 26 a SBD vlastní zbývající byty, čili 34 BJ. Má SBD v SVJ hlas 1 či 34 hlasů, tj. za každou jednotku ?“

  Na schůzi SVJ by měl hlasovat za SBD snad jen zástupce SBD s hlasem dle bytové plochy SBD.

  „Spousta informací se v zápisu ze schůze neobjeví a když je upozorníme, jsme stěžovatelé“.

  Požadujte aby se podstatné věci v zápise objevily.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".