výměna radiátoru a jeho úhrada z FO

Vložil Anonymous, 21. Červen 2014 - 11:01 ::

v druž.domě kde bydlím nebyla nikdy schválena členskou schůzí samosprávy platba za opravu a výměnu radiátorů v bytě nájemníků.Součástí stanov BD ve vztahu k opravám je uvedeno vládní nařízení 258/1995, které předpokládám je tímto závazné pro všechny členy BD a tudíž i výbor naší samosprávy, který po mně vyžadoval úhradu za opravu a výměnu tekoucího radiátoru. Na základě doporučení úředníků na BD předseda samosprávy tuto nakonec proplatil firmě z fondu oprav, ALE v současné době zde zakládá v souladu s NOZ SVJ a „vyhrožuje“ mně tím, že stejně mi výbor nebo shromáždění napaří zpětně tuto opravu uhradit (jedná se částku do pěti tisíc).Má na to právo, když se jedná o situaci a pravidla před založením SVJ a jakou oporu v zákoně má tento jejich požadavek. Nejsem vlastníkem, stále jsem člen BD. Taky jde tak trochu o princip nebát se těch co si stále vykládají vše podle svého a nikoliv podle toho jak jsou nastaveny pravidla např.stanovami BD či dodržování a schvalováním usnesení na čl.schůzích samosprávy, či respektování např.vládních nařízení apod. Děkuji za odpovědi a fundované názory.Lea

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Vladimir B., 22. Červen 2014 - 15:44

  Ve Vašem požadavkovém sdělení je několik neúplných informací. 1)Současné právní postavení uživatelů byt. jednotek /vlastník , družstevník/. 2)Na základě jakého podnětu byla oprava /výměna/ radiátorů provedena 3)Termín a rozah provedení opravy /výměny/.. všechny byty nebo jen některé

  1. Uvedená oprava/výměna/tě­lesa UT není drobnou opravou,podle vyhl. 258/1995 Sb.,kterou by měl hradit přímo vlastník bytu nebo i družstevník.
  2. Topná tělesa ÚT obvykle nepatří do kategorie společných částí budovy, ale jsou součástí bytové jednotky.Zde by potom měl výměnu hradit vlastník BJ.
  3. Pro Vámi popisovanou opravu neplatí citovaná vyh. 258/1995 Sb./nejde o drobnou opravu/, ale platí Stanovy SBD. V nich by měl být stanoven způsob úhrady těchto výměn pro členy SBD.
  4. Pokud jsou Vašem domě, podle prohlášení vlastníka,topná tělesa součástí bytu a nikoliv součástí společných částí budovy, pak nelze tyto výměny hradit z FO /fond oprav-jak uvádíte/, ale musí je hradit každý vlastník bytové jednotky /u členů SBD neznám znění Vašich Stanov, tam je možná jiná úprava/.

   Proto než začnete „vést válku“ s SBD nebo výborem SVJ ujasněte si výše uvedené otázky a podle toho jednejte.

  Vložil lea (bez ověření), 22. Červen 2014 - 22:31

  Děkuji za odpověď, jen upřesním,jedná se o havarii – tekoucí radiátor a tudíž výměnu jednoho radiátoru v jednom bytě v domě BD. Mám za to, že BD prokázalo oprávněnost našeho požadavku výměny a opravy a jeho proplacení tím ,že nařídili toto proplatit samosprávě, která nemůže prokázat,že by úhrada topných těles byla s nájemníky probírána a schválena čl.schůzí,ještě ze stávajícího FO. SVJ se teprve zakládá, ještě neproběhla ani ustavující schůze ale už mají jasno v požadavku na to, že vše musíme zpětně uhradit.Lea.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".