Vložil Vladimir B., 22. Červen 2014 - 15:44

Ve Vašem požadavkovém sdělení je několik neúplných informací. 1)Současné právní postavení uživatelů byt. jednotek /vlastník , družstevník/. 2)Na základě jakého podnětu byla oprava /výměna/ radiátorů provedena 3)Termín a rozah provedení opravy /výměny/.. všechny byty nebo jen některé

  1. Uvedená oprava/výměna/tě­lesa UT není drobnou opravou,podle vyhl. 258/1995 Sb.,kterou by měl hradit přímo vlastník bytu nebo i družstevník.
  2. Topná tělesa ÚT obvykle nepatří do kategorie společných částí budovy, ale jsou součástí bytové jednotky.Zde by potom měl výměnu hradit vlastník BJ.
  3. Pro Vámi popisovanou opravu neplatí citovaná vyh. 258/1995 Sb./nejde o drobnou opravu/, ale platí Stanovy SBD. V nich by měl být stanoven způsob úhrady těchto výměn pro členy SBD.
  4. Pokud jsou Vašem domě, podle prohlášení vlastníka,topná tělesa součástí bytu a nikoliv součástí společných částí budovy, pak nelze tyto výměny hradit z FO /fond oprav-jak uvádíte/, ale musí je hradit každý vlastník bytové jednotky /u členů SBD neznám znění Vašich Stanov, tam je možná jiná úprava/.

    Proto než začnete „vést válku“ s SBD nebo výborem SVJ ujasněte si výše uvedené otázky a podle toho jednejte.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.