Vymáhání způsobené škody

Vložil Marian, 20. Březen 2011 - 21:15 ::

Uvedu zde příklad situace, pokud někdo budete znát fundovanou odpověď, tak mi zkuste odpovědět. Třetí osobě vznikne škoda na zdraví a to způsobem,že jí spadne kus omítky na hlavu a to z bytového domu – ze společné části ve vlastnictví SVJ. Bude v platnosti soudní rozhodnutí, že SVJ je povinno hradit třetí osobě škodu. 1. jednorázově – ušlá mzda, bolestné, náhrady za léčení, 2. měsíčně a to ve výši doplatku do průměrné mzdy – náhrada společenského uplatnění. Pojišťovna bude hradit jen část a to z důvodu, že SVJ jako vlastník se řádně nestaral o svůj majetek i když jim bylo známo, že stav omítky neodpovídá řádnému stavu. Prostě majitelům jednotek v SVJ bylo známo, že stavem omítky by mohlo k takové situaci dojít. Na shromáždění vlastníků jednotek výbor otázku stavu omítky objasnil a v zápise je uvedeno, že se jedná o stav, kdy by mohlo dojít k ohrožení života či zdraví. Otázku opravy shromáždění zamítlo a ti co souhlasili s opravou byli přehlasováni. A tedy kladu otázku: Je nějaký způsob jak se vlastníci jednotek, kteří hlasovali pro opravu omítky mohou domáhat náhrady škody od těch vlastníků jednotek kteří opravu zamítli, která jim vznikla tím že oprava nebyla učiněna z bůvodu, že byli přehlasováni a teď se musí podílet na náhradě škody. A co vlastníci kteří se zdrželi či nebyli přítomni když se o této otázce hlasovalo. Najde se mezi Vámi nějaký JuDR., který zná odpověď a § podle kterých by se škoda dala vymáhat na těch nezodpovědných vlastnících jednotek. Děkuji za odpověď.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 20. Březen 2011 - 22:07

  K Vaší pohádce musím hned zkraje říci, že společná část domu není ve vlastnictví SVJ. Odpovědnost za úraz způsobený odpadlou omítkou nesou spoluvlastníci nemovitosti.

  Existence rozsudku který popisujete se mi zdá být velmi neobvyklá, neboť SVJ není ve sporu o náhradu škody pasivně legitimováno (není vlastníkem a ni provozovatelem věci). Nicméně jde o české soudy, takže člověk nikdy neví …

  Tvrdíte dále, že v odůvodnění rozsudku je uvedeno „že SVJ jako vlastník se řádně nestaral o svůj majetek“. To už je opravdu fantazie mimo meze reality. Že SVJ není vlastníkem domu by bdícímu a myslícímu soudci nemohlo ujít.

  Nemám mnoho chuti zabývat se případem, který jste si „vycucal z prstu“. Vymyslete si pohádku jinou, lepší. Třeba tu o zlé Karkulce a hodném vlkovi.

  lake

  Vložil Marian, 20. Březen 2011 - 22:24

  Omlouvám se za uvedení, že je SVJ vlastníkem bytového domu. Samozřejmě, že vlastníky jsou dle podílů vlastníci jednotek, proto musí škodu hradit spoluvlastníci v poměrné části. Pane Lake uvědomte si, že zde nediskutuje právník, ale jen obyčejný občan. Myslím že merito věci šlo pochopit i při chybném uvedení vlastníka bytového domu. I přesto Vám děkuji za NEODPOVĚĎ, možná se časem při vaší výchově sstanu diskutujícím polopránníkem.

  Vložil lake, 21. Březen 2011 - 4:51

  Pane Obyčejný Občane Mariane,

  nevadí mi, když tazatel, který potřebuje radu, nepoužije správnou terminologii. Tazatelům, kteří potřebují pomoc, se snažím ji poskytnout, i když se nevyjádřili přesně.

  Avšak vadí mi, jestliže někdo očividně zneužívá dobré vůle ostatních přispěvatelů a klade naprosto nesmyslný dotaz ohledně situace, která nikdy nenastala ani nastat nemůže.

  Prosím, netahejte nás za nos.

  Obraťte se na právní poradnu, tam se Vám budou (za 1500 Kč/hod.) jistě rádi věnovat a Váš vymyšlený komplikovaný případ s Vámi budou probírat tak dlouho, dokud Vám finance vystačí.

  lake

  Vložil if (bez ověření), 21. Březen 2011 - 9:22

  Lake, takových obyčejných občanů jsou plná společenství a navíc jsou přesvědčeni, že ve všem mají pravdu.

  Vložil vladan, 21. Březen 2011 - 9:43

  Souhlasím a také jsou přesvědčení, že všichni předsedové kradou a škodí ostatním vlastníkům

  Vložil Jaroslav Jaroslav (bez ověření), 21. Březen 2011 - 12:16

  takže Váš příběh byl okomentován, já doplním dvě poznámky. Pojistak odpovědnosti kterou uzavře barák by tohle mohla a měla řešit. Narazili jsem ale na názor pojišťovny, že se tato pojistka nevztahuje na jednotlivé majitele (protože jsou součástí pojišťujícího subjektu) Spadne-li cihla na cizí auto, není problém, spadne-li na auto vlastníka bytu, není pojištěn, bude-li mít ale auto na leasing – má kliku. dá se tento názor pojišťovacího agenta nějak zvrátit ??

  Vložil Marian, 21. Březen 2011 - 14:24

  V tomto dotazu se neřeší problém s pojistkou, toto je přeci vyřešeno, pojišťovna hradí jen část a to z důvodu nedodržení jednoho z bodu všeobecných pojistných podmínek (vlastník je povinen se řádně starat a udržovat majetek), nějak takto je to uvedeno v pojistných podmínkách. Z důvodu nedodržení shora uvedeného pojišťovna krátí-poníží krití.

  V dotazu se řeší problém s náhradou škody, zda část spoluvlastníků může vymáhat škodu na těch spoluvlastnících, kteří přehlasovali ty vlastníky, kteří preferovali opravu omítky. Podstata tkví v tom, zda jít za právníkem a tam se dozvědět, že škodu musí hradit všichni vlastníci dle podílu, či se část nůže nějakým způsobem domoci náhrady škody, možná některé SVJ podobnou věc již řešilo. Další otázka by mohla znít: Zda nějaká škoda části vlastníků vůbec vznikla.

  I z jiných částí diskuze vyplývá, že někteří vlastníci preferují do společného platit co nejméně a starat se jen o svůj byt a dost dobře nechápou, že i společné části jsou z části jejich. Je jim úplně jedno, že na druhé straně domu odpadá omítka – oni nevidí žádný prospěch pro sebe z takové opravy, ti vidí jen to, že za jejich peníze se opravuje něco co oni mepovažují za důležité (bohužel pak stačí strhnout pár podobných a 75-ti procentní většinu nedosáhnete)

  Odpovědi typu tímto problémem se nebudu zajímat a že někteří si mislí, že výbor krade diskutující nezajímají.

  Zde se řeší zda je nějaká páka přesvědčit tu část neochotných spolujlastníků investovat do shora popsaného, nebo menšina bude vládnout rozumné většině.

  Vložil Jaroslav Jaroslav (bez ověření), 21. Březen 2011 - 15:27

  pokud vezmu praxi, názory na tomto webu a zkušenosti ze soudních sporů našeho společenství. Kladete špatnou otázku – či lépe řečeno kladete tuto otázku pozdě. správně mělo asi být – byli jste přehlasováni na shromáždění a do 6 měsíců jste nenapadli usnesení u soudu = jste vini (tedy platíte podle svých podílů jako ti co odhlasovali neopravovat) zpětně se „vyvinit“ asi nejde.

  Vložil vladan, 21. Březen 2011 - 14:45

  Vaše odpověď taktéž postrádá logiku – chtěl bych vidět vlastníka co dobrovolně do FO platí co nejvíce. Takovéto řeči si v dnešní době zdražování laskavě nechte. Bohužel je fakt, že vlastníci škodu nebo následné ublížení na zdraví zaplatí všichni z FO. Jinou možnost ani výbor nemá. Krom toho neznáme situaci v dotyčném SVJ – co když při hlasování o opravě nebyly dostatečně zajištěny finanční prostředky? Ne každé SVJ si takovouto opravu může ihned dovolit.

  Vložil Marian, 21. Březen 2011 - 15:10

  Při vzniku našeho SVJ padl návrh na 5,– KČ za netr čtvereční. Odhlasováno bylo 10,– KČ za metr čtvereční. Dle mého názoru tak akorát je 25,–KČ za metr čtvereční, holý nájem z metru se dříve platil 45,–KČ. Stáří domu je 47 let.

  25,– KČ dle mého názoru není přehnané, dům potřebuje mnoho investic. Samozřejmě platí se to co se odhlasuje.

  Vložil vladan, 21. Březen 2011 - 15:55

  Pardon, pokud platíte opravdu 10,–Kč na m2 pak Vám do několika let nespadne jen omítka ale 100% celý dům. Takováto částka nestačí ani na pokrytí provozu domu. Běžné je platit okolo 25–30,–Kč. Pak se dá již renovovat nebo vylepšit dům.

  Vložil Franta K. (bez ověření), 21. Březen 2011 - 14:34

  Pokud padá omítka, je Vaší povinností ji zabezpečit.

  Není Vaší povinností omítku opravovat.

  Franta K.

  Vložil Petr, 22. Březen 2011 - 12:00

  Také máme pojištěný dům (vč. odpovědnosti za škodu na pád např. tašky se střechy) a předpokládal jsem, že pojišťovna bude plnit vše. Tak jsem byl také ubezpečován, pokud jsem se ujišťoval na pojišťovně. To by se mohlo týkat i rampouchů. Také by mohla být odpovědná správní firma, že dle smlouvy nedala návod na nutnost rekonstrukce (pokud tento úkol ve smlouvě má).

  O odpovědnosti se tu debatovalo mnoho (vlastníci nebo výbor). Např. výměna oken za plast a následná pokuta od památkářů. To by také hradili i ti, kteří s výměnou za plast nesouhlasili ?

  Vložil Marian, 22. Březen 2011 - 17:37

  Doporučuji pročíst ta malá písmenka u pojistky – Obecné pojistné podmínky a ostatní podmínky, které se týkají odpovědnosti. Může se Vám stát, že ze společné části poteče voda – společný rozvod může být i v bytových jednotkách(bude specifikováno v prohlášení vlastníka)a pokud máte solidní pojistku tak pojišťovna bude škodu vlastníkům hradit a to tak, že se od celkové škody, která vznikla vlastníku jednotky odečte jeho spoluvlastnický podíl. Možná, že je na trhu i pojišťovna která hradí vše – bez odečtu podílu na vlastnictví. Jinak obecně platí, že pojišťovny budou první hledat jak platit co nejméně. Věřte, že klauzuli o tom, že vlastník má povinnost se řádně starat o svůj majetek a udržovat jej v řádném stavu má v podmínkách každá pojišťovna. A věřte, že pojišťovacímu vyšetřovateli i vaši spoluvlastníci vykecaj, že něco v domě nebylo v pořádku a že výbor s tím byl seznámen. Pro pojišťovnu nebude problém prokázat, že jste se řádně nestarali o společný majetek – výpovědi svědků a to i z vašich řad, znalecký posudek, fotodokumentace a podobně.

  Jinak před uzavřením pojistky doporučuji pověřit makléře, který nedělá pouze pro jeden pojišťovací ústav, aby nechal vypracovat více návrhů. Poté si s ním sednout a jednotlivé návrhy prodiskutovat a na vše se doptat – použijte příkladů situací které mohou nastat, tak Vám makléř nejlépe a přesně odpoví. Dále makléři mají další možnost tlačit cenu pojistky dolů z důvodů konkurenčních nabídek.

  Vložil Anonymouss (bez ověření), 22. Březen 2011 - 12:30

  Že plastová jsou hnus vědí ne jenom památkáři.

  Vložil Bc. Vymětal (bez ověření), 22. Březen 2011 - 12:05

  Kolik dávají památkáři za plastová okna?

  Bc. Vymětal

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".