Výklad Nařízení vlády 366/2013 Sb, §16

Vložil Jomez (bez ověření), 4. Duben 2016 - 8:39 ::

Prosím o stručné vysvětlení k Nařízení vlády č. 366/2013 Sb, §16, odst. (1) a odst. (2) v nichž je uvedeno, že:

cituji: „§ 16, odst.(1) Příjmem společenství vlastníků jednotek jsou zejména… g) příjmy plynoucí z nakládání s majetkem společenství vlastníků jednotek“.

Naproti tomu odstavec (2) téhož paragrafu říká:

„Příjmem společenství vlastníků jednotek nejsou příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi,…“

Formulace odstavců se (zdánlivě) vzájemně negují.

Např.: jestliže společenství vlastníků pronajme prostor na střeše pro instalaci sektorových anténních jednotek GSM (pro mobilní telefonii), jedná se o příjem z nakládání s majetkem společenství vlastníků jednotek podle (1)? Nebo platí odstavec (2)?,

Děkuji za odpověď.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil ivanq, 4. Duben 2016 - 14:16

  Já to vidím takto: Výbor si koupí např. PC s vynikajícím programem pro správu domu. Tento počítač a jeho program se stanou majetkem SVJ. SVJ se svým majetkem může nakládat třeba tak, že dovolí sousednímu SVJ, aby počítač též užívalo. Bude za to ale chtít příspěvek 500.- Kč měsíčně. Zmíněných 500.- Kč měsíčně potom bude podle mého názoru příjem, plynoucí našemu SVJ z nakládání se svým majetkem. Co s tím příjmem může SVJ dělat, to už bohužel nevím. To nám bude muset poradit nějaký lepší expert.

  Něco jiného je, když naše SVJ dovolí nějaké firmě, aby si na střeše jeho domu postavila reklamní poutač a bude za to chtít příspěvek 1000.- Kč měsíčně. Těch 1000.- Kč měsíčně bude příjmem plynoucím z nakládání se společnými částmi (se střechou) a bude patřit spoluvlastníkům střechy. Proto bude nejlépe rozdělit těch 1000 Kč mezi vlastníky jednotek.

  Další administrativa, která v souvislosti s pořízením a provozem zmíněného PC vznikne a o které zde nepíši, je velká, a možná se ani nevyplatí něco podobného dělat.

  Bez záruky. Zajímají mě vaše názory.

  Ivanq.

  Vložil Pub (bez ověření), 5. Duben 2016 - 10:43

  Myslíte, že by šlo ve Vašem příkladě PC zaměnit za Pick-up?

  Tento Pick-up se stane majetkem SVJ. SVJ se svým majetkem může nakládat třeba tak, že dovolí sousednímu SVJ, aby Pick-up též užívalo. Bude za to ale chtít příspěvek 3500.- Kč měsíčně. V čase kdy Pick-Up nebude chtít sousení SVJ, tak aby nezahálel a nechátral, by bylo možné Pick-Up třeba pronajmout jako některému ze spoluvlastníků, případně komukoliv (třeba jako taxi) za, co já vím za 500 Kč / den + palivo. Zmíněných 3500.- Kč + XY.- Kč za „taxi“ potom bude podle Vašeho názoru příjem, plynoucí Vašemu SVJ z nakládání se svým majetkem?

  Myslíte, že by šel Váš návrh aplikovat i na další činnosti, tak aby se ze SVJ, za peníze na správu domu, stal plnohodnotný podnikatel, podnikající na své jméno za účelem zisku?

  Je to ta cesta, o které tu zde chcete diskutovat?


  Pokud jde o můj názor: za to, že si SVJ koupí z mých peněz na správu domu „PC s vynikajícím programem pro správu domu“ se mi jako členovi SVJ dostane čeho? Zrušíte stávající smlouvu s externím správcem (který, bere 8000 měsíčně), protože Vy umíte Starlit, Pohodu, nebo kýho jinýho „vynikajícího účetního čerta“?

  Vložil svjvmt, 4. Duben 2016 - 11:31

  Rozlišujte vlastnictví společenství jako takového a vlastnictví společných částí, vlastníků. Vizte § 1160.

  Vložil Purple (bez ověření), 4. Duben 2016 - 9:44

  Je velký rozdíl mezi „majetkem společenství vlastníků jednotek“ a „společnými částmi (domu)“. Společné části domu (a ani celý dům) NEJSOU majetkem společenství vlastníků!!!!

  U vašeho příkladu se jedná o příjem z nájmu (pronájmu) společných částí domu – to NENÍ příjem společenství, jedná se o příjem jednotlivých spoluvlastníků, který se jim vyplácí (pokud shromáždění SVJ nerozhodne jinak) dle jejich podílů, tudíž platí odstavec (2).

  Vložil Jar (bez ověření), 4. Duben 2016 - 10:29

  SVJ vyplatí a drží pusu, shromáždění nemá co rozhodovat, jak vlastník naloží s příjmem ze svého majetku. SVJ a jeho statutáři by už mohli pochopit, že jsou správci cizího majetku, nikoli vlastníky, děkuji.

  Vložil Anon_uvwxyz (bez ověření), 4. Duben 2016 - 15:56

  .a jste si jistá, že SVJ je oprávněno zajišťovat jednotlivým vlastníkům příjem (zisk) z pronájů společných částí, ale plnit smluvní závazky a nést i případné náklady pronájmu má za povinost SVJ? …a jste si jistá, že vláda je oprávněna svým nařízením rozhodovat, že příjem z řádně uzavřené nájemní smlouvy není příjmem pronajimatele, ale někoho jiného?

  Vložil Jar (bez ověření), 6. Duben 2016 - 20:56

  Ano zcela, protože jsou si tím jisti úředníci GFŘ, kteří dbají na to, aby z tohoto příjmu vlastníci hradili daně.

  Vložil Purple (bez ověření), 4. Duben 2016 - 11:46

  SVJ a vlastníci „jedno jest“. Kdo asi dle Vás tvoří SVJ – proč se to asi nazývá společenstvím vlastníků? Pokud některý vlastník nebude souhlasit s navrženým řešením – návrh neprojde a nic se neděje. Tomu se říká demokratické rozhodování o správě společného majetku. Ale to jsou elementární (základní) zásady fungování SVJ, které jsou pro Vás asi španělskou vesnicí.

  Vložil elko (bez ověření), 4. Duben 2016 - 12:03

  Stejné to není. Ale nuance jsou nepříliš zřetelné (pardon, Magdo) a pro většinu málo pochopitelné. Pro praxi téměř nulové. Bude se scházet shromáždění vlastníků a po shromáždění vlastníci zůstanou a budou ještě schůzovat jako vlastníci? Kdo prosím tohle dělá? Většina vlastníků by na to koukala, že jsme se snad zbláznili. Vlastníci mají mít mezi sebou další vlastní „stanovy“, protože na jejich rozhodování mezi sebou normální stanovy SVJ neplatí. Přitom se stále jedná o stejné lidi. A proto moc nechápu to neustálé „házení špíny“ na SVJ jako právnickou osobu, když za chvíli vedle mne bude sedět výbor jako moji spoluvlastníci …

  Vložil Magda3 (bez ověření), 4. Duben 2016 - 12:28

  Elko, mně se opravdu nemusíte omlouvat. Já nemám žádný problém s tím, že má někdo jiný názor než já.

  Nemusíte se nikde scházet. I vlastníci mezi sebou mohou rozhodovat na shromáždění vlastníků. Jenom nepůjde o usnesení SVJ, ale usnesení vlastníků. A nebo můžete vlastníky oběhnout. Pokud si budete chtít dělat další stanovy, tak vás budu mít za blázna i já. Copak když vlastníte s někým chatu, tak máte mezi sebou stanovy?

  Pokud vy se chcete vzdát svých práv vlastníka a je vám jedno, že je předáte cizí právnické osobě, je to vaše věc. Já vám to vůbec neberu. Každý je svého štěstí strůjce.

  Magda

  Vložil § (bez ověření), 4. Duben 2016 - 16:21

  „když vlastníte s někým chatu, tak máte mezi sebou stanovy?“

  Samozřejmě.

  Vložil elko (bez ověření), 4. Duben 2016 - 14:10

  Omlouvám se, trocha upřesnění. Ty další „stanovy“ nebo je jedno jak tomu říkat, se týkají spoluvlastnictví. Když např. 12 vlastníků má jednotku ve spoluvlastnictví (a to není zase tak ojedinělý případ), musí mít svůj režim, podle kterého o ní rozhodují. Tam ty obecné stanovy neplatí.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 4. Duben 2016 - 15:10

  Spoluvlastníci jednotky najdou pravidla v NOZ. Stanovy jsou zakládacím dokumentem právnické osoby a se spoluvlastnictvím jako takovým nemají nic společného.

  Magda

  Vložil elko (bez ověření), 4. Duben 2016 - 16:12

  Tak tomu neříkejme stanovy, to opravdu nejsou, ale dohoda, jízdní řád, jakkoli. To nemám ze své hlavy, ale z nějakého „školení“. Je to takové spoluvlastnictví „uvnitř“ spoluvlastnictví bytového. Spoluvlastníci BJ si sami určí pravidla pro správu svého majetku, např.jiná hlasovací kvóra, nejsou vázáni NOZem. Jako když 5 sourozenců vlastní chatu a musí se nějak dohodnout.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 4. Duben 2016 - 16:25

  Pokud máte jednotku ve spoluvlastnictví, tak se musíte dohadovat mezi sebou. A vůči SVJ musíte vystupovat jako jedna jednotka. K tomu potřebujete zástupce.

  Jak se budete dohadovat mezi sebou navzájem je na vás. Jak jsem psala, jízdní řád najdete v NOZ.

  Toto ale zůstalo stejné, změna je pouze v tom, že si musíte určit společného zástupce, kterého zmocníte pro zastupování vůči SVJ. Jinak myslím žádná změna. Snad nechcete, aby SVJ rozhodovalo i dovnitř jednotky :-).

  Magda

  Vložil Zdeněk Valach (bez ověření), 4. Duben 2016 - 10:50

  shromáždění rozhodlo, aby peníze přijaté z pronájmu společných částí domu nebyly vypláceny jednotlivým členům společenství, ale jako jejich příspěvky byly převáděny do FO.

  Vložil Libka1 (bez ověření), 4. Duben 2016 - 9:57

  Jste si jistý, že shromáždění může rozhodnout jinak,

  • o tom jak se naloží s příjmy z nájmů ( pronájmů) společných částí domu,

  když se nejedná o příjem SVJ – ale příjem jednotlivých spoluvlastníků? To dle mne postrádá logiku.

  Vložil Purple (bez ověření), 4. Duben 2016 - 10:07

  To nemá nic společného s logikou (dokonce ani s Vaší). Společenství vlastníků MŮŽE rozhodnout o nakládání s příjmy ze společných částí na základě svých stanov (pokud to tam má uvedeno). Vzhledem k tomu, že se to týká všech vlastníků, vyžaduje se 100% shoda (souhlas všech vlastníků).

  Vložil Lidka1 (bez ověření), 4. Duben 2016 - 11:21

  Když souhlas vyžaduje 100% shodu vlastníků – v důsledku to je to samé, co jsem napsala já – že si vlastník o tom, jak naloží s penězi, nebo-li příjmem z nájmu/pronájmu rozhoduje sám – nemyslíte? Logika Vám zjevně dělá velký problém.

  Vložil Purple (bez ověření), 4. Duben 2016 - 12:06

  Mám dojem, že se každý z nás pohybuje na jiné IQ úrovni. Já jsem mluvil o ROZHODOVÁNÍ V RÁMCI SHROMÁŽDĚNÍ (které MŮŽE rozhodnout o odlišném rozhodnutí jak naložit s tímto příjmem – např. jako vklad vlastníků do „Dlouhodobé zálohy na opravy a rekonstrukce domu“ (někdy zde nazýváno také jako Fond oprav). Vy mluvíte o rozhodování vlastníka – kdy mu tento jeho příjem (aniž by cokoliv činil nebo rozhodoval) náleží. Ještě jednou a „polopaticky“ – pro rozdělení tohoto příjmu mezi vlastníky musí vlastník činit žádné rozhodnutí – vyplývá to právních předpisů. Pro jiné nakládání s tímto příjmem se vyžaduje jeho souhlas. Pokud mezi tím nevidíte rozdíl – nedá se s tím nic dělat. Já to přežiju.

  Vložil Tomáš Marný (bez ověření), 4. Duben 2016 - 12:52

  Purple, Lidku1 nepřesvědčíš, Tomáš Marný

  Vložil Lidka1 (bez ověření), 4. Duben 2016 - 12:18

  Zjednodušeně řečeno – shromáždění nemůže rozhodnout, jak já – vlastník – s příjmy naložím. K tomu, aby byly převedeny, jak píšete – na „Dlouhodobé zálohy na opravy a rekonstrukce domu“ musí vlastník – tedy já – souhlasit – nikoliv že to tak chce výbor a sousedka Blažková s Novákovou.

  Vložil Purple (bez ověření), 4. Duben 2016 - 14:45

  Ó Bože, do čeho jsi to dal duši … Kdo asi tak podle Vás tvoří shromáždění vlastníků?!! Na shromáždění rozhodují vlastníci a ne výbor nebo sousedka Blažková s Novákovou. Pokud je to recese -bavíte se dobře?

  Vložil Magda3 (bez ověření), 4. Duben 2016 - 15:23

  Pane Purple, Lidka se Vám snaží vysvětlit, že o svých penězích si bude rozhodovat sama. Nebude o nich rozhodovat žádná právnická osoba. To je celé.

  Lidka nemusí chodit na žádné shromáždění. A Vy nebudete rozhodovat o její alikvotní částce. Pokud se Lidka rozhodne peníze nechat na účtě SVJ jako zálohu na cokoli, tak si o tom rozhodne sama. Na to Vás nepotřebuje.

  Magda

  Vložil Purple (bez ověření), 4. Duben 2016 - 18:18

  Já přece neříkám nic jiného, jen jsem uvedl možnosti, jak lze s těmito příjmy nakládat. Nikde jsem netvrdil, že Lidka nebude rozhodovat o svých penězích – právě naopak! A ano máte pravdu, Lidka nemusí chodit na žádné shromáždění, nemusí se vůbec starat o svůj majetek – na to přece má ty pitomce ve výboru. Pokud si takto představujete fungování SVJ, mohu Vaše spoluvlastníky jen politovat. Zřejmě patříte do nově vznikající kategorie vlastníků bytů(v rámci SVJ), kteří si pořizují byty za účelem akumulace zisku z pronájmu bytu. Na tom samém by nebylo nic špatného nebo zavrženíhodného, pokud to ve většině případů není spojeno s absolutním nezájmem o dům jako celek, protože jediným zájmem těchto lidí je maximální zisk při minimálních výdajích.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 4. Duben 2016 - 10:39

  Dovolím si malé upozornění k poslední větě. Společné části se nemusí vždy týkat všech vlastníků. Nezapomeňte na institut výlučného užívání některých společných částí viz § 1180 odst. 1 NOZ.

  N. Klainová

  Vložil § (bez ověření), 4. Duben 2016 - 10:50

  Copak společenství rozhoduje o nákládání se společnými částmi, které jsu ve výlučném užívání jenom některých vlastníků? Nějaký příklad prosím.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".