Výhrůžky z MMR

Vložil Pavel, 30. Listopad 2014 - 17:31 ::

Rozumíte někdo blábolu nové šéfové MMR, který vypustila v Poslanecké sněmovně, když se mluvilo o občanech s trvalým pobytem na místním úřadu? Ta osoba snad chce, aby za tyto občany platila SVJ nějaké poplatky? Cituji z jejího vystoupení:

http://www.psp.cz/…/s019146.htm

„Ohledně počtu osob – rozumím, co říkáte, protože to se opravdu velice těžko řeší, kdo je tam trvale a kdo je tam opravdu žijící, protože když má trvalé bydliště někde jinde. Samozřejmě je možné udělat to, což ale nebude možné úplně regulovat touto novelou, že SVJ nebo družstvo nebo kdokoliv jiný se dohodne s obcí na nějaké dohodě a že bude doplácet nějaké poplatky za ty osoby, které jsou tam evidované. Toto by bylo nutné dát i do stanov jednotlivých SVJ a podobně. Nicméně toto nevyřešíme touto novelou, řekli jste velice správně.“

Takovou myšlenku by podle mého názoru nedala dohromady osoba s průměrnou inteligencí za střízlivého stavu. A přitom taková věta je nyní ve stenozáznamu z projednávání zákona. Co tím mohla „myslet“?

Zatím se nová šéfová předvedla tím, že na MMR zrušila náměstka a sekci bytové politiky a dále se v show Jana Krause svlékla, aby předvedla jakou má kérku. Prý jich má víc a když ji Kraus zase pozve, tak jemu a národu ukáže další kérky.

Asi jsem konzerva, ale raději bych na postu ministra viděl někoho, kdo má alespoň rámcové informace o svěřené agendě.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 1. Prosinec 2014 - 0:21

  V oné rozpravě nebyla popletena jenom paní ministryně, ale i poslanec Zbyněk Stanjura. On také neumí rozlišit, že přihlášení k trvalému pobytu v budově nemá nic společného s počtem osob obývajících byt, ani s rozúčtováním služeb poskytovaných do tohoto bytu.

  Jedinou výjimkou by bylo hrazení nákladů na likvidaci komunálního odpadu, ovšem pouze v těch obcích, kde poplatníky příslušného místního poplatku jsou osoby trvale hlášené v obci. Pouze v tomto jediném případě je použitelná celostátní evidence obyvatel.

  Takže se v rozpravě zcela zbytečně rozváděly úvahy o tom kdo je kde hlášen k trvalému pobytu. A z toho pak vyplynulo zmatené extempore potetované paní ministryně.

  lake

  Vložil X (bez ověření), 3. Prosinec 2014 - 3:17

  Co se týče zákona o službách a počtu osob rozhodných pro rozúčtování, měl bych jednoduché řešení. Kriterium počtu osob by se v zákoně vůbec nezavádělo jako výchozí. Muselo by být výslovně upraveno stanovami BD a SVJ včetně pravidel stanovení a hlášení počtu osob. Tím by se zákon o službách významně zjednodušil a poslanci by nemuseli fantazírovat.

  Pamatujete si ještě vyhlášku č. 85/1997 Sb.?

  „Ceny služeb se rozúčtují … na základě dohody mezi družstvem a všemi uživateli bytů v domě. Nedojde-li k dohodě mezi družstvem a všemi uživateli bytů v domě o způsobu rozúčtování cen služeb, rozúčtují se ceny za“

  „d) ostatní služby, zejména úklid společných prostor v domě, osvětlení společných prostor v domě, odvoz tuhého komunálního odpadu, odvoz splašků a čištění žump a užívání výtahu podle rozhodnutí orgánu družstva.“

  „§4 (6) Pokud dojde k dohodě mezi družstvem a uživateli bytů nebo k rozhodnutí orgánu družstva o způsobu rozúčtování cen služeb uvedených v odstavci 5 písm. d) podle počtu členů domácnosti, je podmínkou takové dohody nebo rozhodnutí písemné převzetí závazků uživateli bytů oznamovat družstvu změnu rozhodných skutečností ve smyslu § 6. Ceny služeb uvedených v odstavci 5 písm. d) se pak rozúčtují podle členů domácnosti zjišťovaných v průběhu roku na základě oznámení uživatele bytu, a to v průměru za zúčtovací období.“

  §4 (7) Jestliže nedojde k rozhodnutí orgánu družstva podle odstavce 5 písm. d), rozúčtují se ceny služeb uvedených v odstavci 5 písm. d) podle poměru užitkové plochy bytu k celkové užitkové ploše všech bytů v domě .“

  Vložil Pavel, 1. Prosinec 2014 - 0:34

  Patrně zejména z tohoto místa vyvěrá, možná až tryská, „myšlenkový mainstream“ o němž píše pan Eliáš.

  Potom se není co divit.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Misme, 30. Listopad 2014 - 20:06

  :) já to vidím tak, že paní ministryně v „tom“ ještě „neumí chodit“, tak skutečně blábolila. Češtin jejího sdělení je vskutku diskutabilní. Dalo by se mu rozumět i tak, že obce budou na základě nějaké dohody doplácet nějaké poplatky za ty osoby, které jsou tam evidované do kasy SVJ či družstva.

  Klidný večer!

  Vložil Pavel, 30. Listopad 2014 - 20:59

  Misme,

  i když je ten blábol těžko pochopitelný, nedomnívám se, že Váš výklad je možný.

  Pokud se někdo přihlásí na úřad, tak nemá trvalé bydliště v SVJ. I kdyby v SVJ skutečně bydlel, tak se to SVJ nedozví, protože § 1177 vyžaduje hlásit jen kusy, nikoliv jejich identifikaci. Pravděpodobnější výklad je, že evidenci má úřad a ten by se měl dohodnout s SVJ, aby SVJ platilo nějaké poplatky. Ale jak bude úřad vědět, kde trvale přihlášená osoba skutečně bydlí? Že by je čipovali? Karla to prostě pronesla a moc se s podrobnostmi nemazala.

  Podle mého názoru nevěděla čem poslanci mluví a začala okamžitě něco vymýšlet. Z toho mám obavu. Nic o problému nevědět a hned navrhovat „řešení“. :-))

  Kdyby se jí ptali, ať z fleku navrhe nějaké řešení, tak bych je stejně odkázal na nějaký materiál, pokud bych nic o problému nevěděl (alespoň to tak dělám, když na přednáškách dostanu nějakou záludnou otázku s nejednoznačnou odpovědí). Ale na něco se ptát, to poslance ani nenapadlo, jen jako opoziční poslanci museli „přiložit ruku k dílu.“

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Misme, 1. Prosinec 2014 - 14:41

  Asi to tak nevyznělo, ale já mám stejný názor, jako píšete ve třetím odstavci, tj. zbrkle reagovala, aby uspokojila dav a nejspíš o problematice nemá páru. No je to špatný, to by se ministrovi (ostatně ani šéfovi, ona byla snad nějaká vysoká šéfová) stávat nemělo, ale já to mohu akorát okomentovat. Vy to berete vážně, já si z toho dělám legraci. Dodala bych akorát, kdyby to její vyjádření náhodou bylo myšleno vážně, že snad na tom úřadě vědí, koho tam mají přihlášeného, tak ať případné poplatky řeší s ním. Teď, když mají definitivu. Jinak 100% souhlas s příspěvkem Lakeho výše.

  Vložil § (bez ověření), 30. Listopad 2014 - 21:21

  O jaké poplatky by se mělo jednat, poplatky za co?

  Vložil Pavel, 30. Listopad 2014 - 21:50

  §,

  předpokládám, že to ani Karla neví.

  Jen ji to napadlo, tak to prostě řekla. (Viz předvolební hesla tohoto hnutí.)

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Ano (bez ověření), 30. Listopad 2014 - 22:05

  A proč by vlastně neměla SVJ platit státu či obci nějaký odvod, daň ze všech peněz, které od vlastníků vybere ? Takových 15 % by asi nikoho nezabilo, a bylo by to férové!

  Vložil Pepa Dlouhý (bez ověření), 2. Prosinec 2014 - 18:19

  Měl bych poznámku pro idiota pod nikem Ano. Od kdy je SVJ výdělečně činné? Za co bylo platit daně? Nějakých 15 % že by nikoho nezabilo. To tu může napsat jen blb a idiot v jedné osobě!A co se týče lidí, evidovaných na úřadech coby trv.bydliště, je jen problém státu, tak proč by tito flákači měli být přifaření k nějakým SVJ? To je úvaha státního úředníka či úřednice? To je jen ukázka hlupáků,kteří se dostávají na vládní fleky.Až tak jme to tu dopracovali.

  Vložil X (bez ověření), 2. Prosinec 2014 - 21:21

  Proč myslíte, že se jedná o flákače? Jsou to často pracující lidé, kteří bydlí v pronajatých bytech, na ubytovně nebo u někoho.

  Sice vůbec nerozumím, co měla ministryně na mysli, ale zákon o odpadech (potažmo o službách) by zasloužil nějakou inteligentní novelu. Když někdo někde platí za svoz a likvidaci komunálního odpadu na základě trvalého bydliště ač v té obci nebydlí, tak je logické, že už se mu nechce platit v místě, kde skutečně bydlí.

  Vložil Pepa Dlouhý (bez ověření), 2. Prosinec 2014 - 23:47

  Vašnosto, jste mimo mísu. Nic jste nepochopil. Zcela jasně a evidentně píši o těch, co jsou hlášeni trvale na úřadech. Ti z těchto lidí jsou nejen na nervy, ale navíc jim chodí pošta právě na tyto úřady. A otázka k těmto lidem byla dost dobře vysvětlena Pavlem -viz výše. Dál se zde nemá cenu o něčem jiném zmiňovat.

  Vložil X (bez ověření), 3. Prosinec 2014 - 2:45

  Podle MV bylo k 1.1.2014 k trva­lému pobytu v místě ohlašovny přihlášeno 360 tisíc lidí. Každoroční nárůst je cca 40 tisíc. Máte nějakou statistiku kolik z nich je flákačů? Důvody těchto lidí mohou být rozmanité. Zákon to nezakazuje, přímo naopak to umožňuje. Pokud jsou z toho pracovníci úřadů na nervy, pak ať se obrátí na tvůrce zákonů. Nevím, proč se rozčilujete.

  Vložil amap, 2. Prosinec 2014 - 18:44

  amap

  Pepo, Vy jste nepochopil, že to byl od Ano vtip? amap

  Vložil Pavel, 30. Listopad 2014 - 23:02

  Ano,

  předpokládám, že to myslíte jako vtip, ale pro jistotu:

  Podle § 18/2/h ZDP nejsou předmětem daně příjmy z „příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku“.

  Jen nerozumím, že také nejsou předmětem daně „úhrady za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor“. To se vždy účtovalo ve třídě 3 a nikoliv ve třídě 6 a tak to vylučovat ze zdanění je silně nadbytečné. Asi se někdo, kdo neumí účtovat, domníval, že se služby také účtují výsledkově a pro jistotu je raději vyloučil.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil ))) (bez ověření), 30. Listopad 2014 - 19:02

  Co byste chtěl, jste v Čekistánu. SVJ může za to, že někdo je hlášený v domě, který mu nepatří, bude za to cálovat. Nu co, každpodáně je potřeba za každou cenu obrat plebs o peníze, rozhodli nadlidi. Zkuste se dojít na úřad zeptat,kdo je přilhášený ve vašem domě, ve kterém máte podíl. Úřednice vás vyrazí. Oni potřebují kasírovat do černé díry. To je vše, nic jiného je nezajímá.

  Vložil Jar (bez ověření), 3. Prosinec 2014 - 18:59

  Počet osob s trvalým pobytem v domě úřad sdělí pouze po souhlasu s tímto sdělením 100%tem vlastníků domu. Osoby jsou hlášeny k pobytu v domě, ne v bytě. K tomu stačí souhlas majitele kteréhokoli bytu. ( Např. Nina napíše: souhlasím s tím, aby v domě, jež spoluvlastním, bydlel Ivan, Vasil, Igor, Nikita, Voloďa… Nebude mít zájem, aby všichni kolem věděli, kolika lidem „pomáhá“. Časem zjistíte, že většina obyvatel domu je utlačována menšinou a je třeba změnit úřední jazyk, nápisy musí být v rodné řeči většiny obyvatel domu, jinak trpí útiskem. Už to u nás skoro tak vypadá, soused je tu 5 let a na mě mluví svou mateřštinou, předpokládá, že já stará vykopávka musím jeho rodný jazyk musím znát z dob okupace, nikoli německá, tak vzácná vykopávka nejsem.) Takže nikdo se nemá šanci dozvědět, klik osob je trvale hlášeno v našem domě. O sídlech firem pomlčím. Mareček sice taky tápe, ale něco na jeho připomínce přece jen je. Ještě by někdo měl připomenout, že není definováno, co je domácnost…

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".