výbor svj a roční vyúčtování služeb

Vložil Blecha (bez ověření), 17. Září 2016 - 15:10 ::

Dobrej…může tady někdo rozumně napsat,jak se zachovat v případě,že celý výbor v domě skončil a nikdo jiný to asi nechce dělat…předseda odstupuje a prý vše řeší přes právníka a ten nám přidělí (nebo tedy soud)opatrovní­ka.Ani neudělal nyní ,když je zúčtovací období vyúčtování za služby,kdy mělo být hotovo nejpozději do konce září,ale prý bude až nám dají opatrovníka.Sám nasmlouval projekty se kterými polovina stejně nesouhlasila a vysoké půjčky,projekt je napůl nedokončen..a teď se sám rychle stěhuje z domu pryč…co s tím…?????

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Taisa, 17. Září 2016 - 17:29
  • svoláte schůzi shromáždění. Schůzi může svolat více než 25% vlastníků
  • zvolíte nový výbor
  • pokud nedáte dohromady celý výbor, je možnost zvolit jen jednočlenný statutární orgán – předsedu SVJ (dříve pověřený vlastník)
  • zvolíte nového předsedu – člena SVJ
  • pokud nenajdete ani jednoho vlastníka ochotného předsedat SVJ, je možnost zvolit kohokoli jiného – nevlastníka – nečlena SVJ. To může být i právnická osoba – nabízejí to různé správní firmy za měsíční poplatek
  • pokud máte ve stanovách zakotveno, že statutárním orgánem může být jen člen SVJ, odhlasujete nejprve změnu stanov
  • zvolíte nového předsedu – nečlena SVJ
  • pokud nebudete schopni vybrat ani žádného nečlena SVJ, bude vám patrně soudem určen onen opatrovník. Nevím, jak to chodí s opatrovníkem právnické osoby – koho přidělí, jak to dlouho trvá. Předpokládám, že soud určí nějakého právníka. Ten patrně nebude SVJ spravovat zdarma. Správu domu zadá (spřátelené? předražené?) správní firmě, protože sám to 1)neumí 2)nebude si dobrovolně přidělávat práci. Bude dělat jen to nezbytné, co mu zákon přikazuje. Patrně budete ve finále platit i opatrovníka i správní firmu. Podle mě nejhorší možná varianta, z pohledu vlastníka nejméně kontroly nad SVJ
  • mezitím, než Vám soud přidělí opatrovníka, bude funkci statutárního orgánu zastávat člen společenství, jehož spoluvlastnický podíl na společných částech domu činí nejméně jednu polovinu, jinak členové společenství, kteří se jimi stali dnem jeho vzniku. To vše za předpokladu, že máte vzorové stanovy nebo nějakou jejich variantu
  • nový statutární orgán převezme od bývalého předsedy všechny podklady a zajistí vyúčtování služeb
  • nový statutární orgán zajistí dokončení projektů
  • nový statutární orgán přezkoumá smlouvy na Vaše projekty a půjčky – zda bylo v pravomoci samotného předsedy je uzavřít, pokud ne – zda bylo o nich rozhodnuto shromážděním, zda byla v jednotlivých případech stanovena správně kvóra, dále zda souhlasí stav financí, přezkoumá zkrátka komplexně práci bývalého předsedy SVJ
  • pokud shledá nový statutární orgán závažné závady, svolá shromáždění a bude je o zjištěných závadách informovat
  • shromáždění bude hlasovat, zda bývalého předsedu SVJ žalovat (nejlépe po konzultaci s právníkem, zda to má vůbec smysl, podle toho, jak velká je způsobená škoda, zda máte důkazy atd.)
  Vložil Pavel II (bez ověření), 17. Září 2016 - 17:52

  Tazatel musí iniciovat svolání shromáždění. Jediným bodem je volba předsedy. Tazatel a nyní jeden z 25% svolavatelů se musí ujmout řízení. Nabídku funkce musí provázet nabídka odměny, kterou bude postupně zvyšovat až to někdo vezme. Případní kritici částky budou promptně vyzváni ke kandidatuře za částku nižší. Nepřipustit, aby předsedu dělal někdo cizí.

  Vložil Taisa, 17. Září 2016 - 18:00

  Máte recht, já bych to též nechtěla. Není ideální stav ani, když je výbor z lidí, co byty pronajímají. Vždy je lepší, když je to někdo, kdo v domě bydlí.

  Vložil JaVa, 17. Září 2016 - 17:33

  Proč to nechcete dělat Vy,když víte,že odstupující předseda to dělal,dle Vašeho názoru, špatně?Až teprve poté poukazujte na to, „že to asi nikdo nechce dělat“.Ty problémy určitě nevznikly ze dne na den.Jak Vy sám, jste po celou dobu co v domě bydlíte,upozorňoval na kroky,které předešlý výbor dělal nesprávně?Nebo Vám to bylo jedno,tak jako ostatním a teď si s nastalou situací nevíte rady?Téměř vše co Vás čeká a nemine, Vám nastínila paní Taisa! JaVa

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".