Vstupní dveře do bytu

Vložil kosickar, 23. Září 2015 - 12:55 ::

Dobrý den, SVJ se rozhodlo (byť část byla proti), že se budou měnit všechny vstupní dveře do bytových i nebytových jednotek (v prohlášení vlastníka je uvedeno, že vnitřní strana je moje, ale dveře jsou společné). Jenže v odsouhlaseném projektu jsou dveře o 25cm vyšší, než ty stávající a u některých vlastníků se tím pádem musí bourat podhled v předsíni. Otázka zní, zda má vůbec SVJ právo takto měnit rozměry dveří do mého bytu a zda pro to případně nepotřebuje 100% souhlas vlastníka? Děkuji, Petr

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Petr, 24. Září 2015 - 11:43

  V Prohlášení vlastníka se vyskytuje třeba i rozdělené vlastnictví stran špaletových oken. Vnější strana dveří bytu jako společná plocha mohlo být myšleno snad jen kvůli sjednocení barvy dveří. Podhled v předsíni bezpochyby patří k bytu. Sdělte výboru, ať při výměně dveří zachová podhled v předsíni. Jak to asi vykoumá ?! To máte tolik peněz, že měníte dveře bytu. A proč ?

  Vložil kosickar, 24. Září 2015 - 15:01

  Máme předsedu, který zřejmě chce ze sto let starého baráku vytvořit pětihvězdičkový hotel, požaduje všechny dveře z chodby stejné a nikdo mu víceméně neoponuje, takže si tenhle nesmysl SVJ schválilo. Dle mého názoru na to potřebuje 100% souhlas, jelikož se tím mění vzhled domu (byť ne exteriéru, ale interiéru a to podstatně). Jen pro takovou argumentaci sháním nějaké podklady, třeba už se s tím někdo setkal.

  Vložil Romeo (bez ověření), 12. Červenec 2018 - 19:02

  Dobrý den Váš dotaz je po 1.1.2014, kdy měla všechna SVJ upravit stanovy dle znění zákona a předpisů souvisejících. Problém, který popisujete není jen u Vás- jedná se častý spor vlastníků BJ. Podle nařízení vlády ČR je vlastnictvím každého vlastníka BJ POUZE vnitřní povrch obvodového zdiva tedy v podstatě pouze malba, tapety ap. Ostatní je vlastnictvím SVJ. Některá SVJ se do jisté míry legitimně odchylují od zákona, kdy je běžně uváděno, že vlastníka jsou příčky(nenosné části) a jejich výplně. Je do v rámci dobrých mravů a já osobně se ztotožňuji, neboť vlastník by měl mít právo si byt upravit (jeho dispozici) dle vlastních představ. Vlastník však NESMÍ zasáhnout do NOSNÝCH konstrukcí. Naopak vlastnictvím SVJ je vše ostatní Tedy obvodové, nosné zdi a jejich výplně. Výplně chápejte okna a dveře. Častý spor je čí jsou okna,čí vstupní dveře do bytu. Obojí je SVJ !! Případně je Váš vnitřní povrch oken – nátěry. To platí i pro špaletová okna. Dveře bytu jsou pak SVJ – nařízení vlády ČR pak hovoří, že tyto oddělují BJ od společných prostor. Případně Vám nikdo nemůže bránit v nátěru či jiné úpravě vnitřní části těchto dveří. Opět jako u zdí ! Nejen nařízení vlády ČR, ale i NOZ hovoří o"vzhledu společných prostor" Pokud si vlastník BJ svévolně vymění vchodové dveře, pak porušil respektive zasáhl do vzhledu společných prostor. Vše je vždy na dohodě – je zbytečné se bezdůvodně stavět na zadní.

  Vložil AnonymousekFousel (bez ověření), 12. Červenec 2018 - 19:33

  Romeo píše:

  Re:…Naopak vlastnictvím SVJ je vše ostatní Tedy obvodové, nosné zdi a jejich výplně. Výplně chápejte okna a dveře.

  SVJ nic nevlastní – SVJ pouze spravuje majetek.

  Vložil Romeo (bez ověření), 21. Červenec 2018 - 12:33

  Myslím, že mé vyjádření bylo jasné. Dotaz je také jasný, tedy jen odkazuji na nařízení vlády ČR 366/2013 Sb. Problém je v tom, že mnozí si nedokážou rozdělit vlastnictví BJ a společné vlastnictví jednotek SVJ. Což je v konečném důsledku zásadní problém pro pochopení té či oné otázky pokud se mi sem vše vejde, tak čtěte – jinak stačí zadat do linku daný zákon V §2 máte ohraničeno to, co je vlastníka bytu – veškeré náklady nese pouze vlastník BJ vyjma např. vložky komínu, která je součástí spalinových cest vlastníka bytu V § 5 a následující je pak vše, co je naopak společným vlastnictvím VŠECH vlastníků – veškeré náklady nese SVJ Pokud kdokoli správně pochopí, pak statutární orgán SVJ je pověřen pouze a jen správou společných částí domu, tedy společného jmění vlastníků. NIKOLI správou jednotlivých BJ – pokud by tomu tak bylo, byly bychom evropskou jedničkou se společensky nebezpečným precedentem výkladu zákonů

  § 2 Prostorové ohraničení bytu Pro účely výpočtu podlahové plochy je byt, jako prostorově oddělená část domu, ohraničen vnitřními povrchy obvodových stěn této prostorově oddělené části domu, podlahou, stropem nebo konstrukcí krovu a výplněmi stavebních otvorů ve stěnách ohraničujících byt; obdobně to platí pro ohraničení místností, které jsou jako součást bytu umístěné mimo hlavní obytný prostor. Společné části domu § 5

  (1) Společnými částmi domu, jako částmi podstatnými pro zachování domu včetně jeho hlavních konstrukcí a jeho tvaru i vzhledu, jakož i pro zachování bytu jiného vlastníka jednotky, a zařízení sloužící i jinému vlastníku jednotky k užívání bytu podle § 1160 odst. 2 občanského zákoníku, jsou zejména

  1. vodorovné a svislé nosné konstrukce včetně základů domu, obvodové stěny domu,
  2. střecha včetně výplní výstupních otvorů, izolací, hromosvodů, lávek, dešťových žlabů a svodů venkovních či vnitřních,
  3. komíny jako stavební konstrukce v celé své stavební délce, včetně vyvložkování pořízeného spolu s komínem, mimo dodatečně instalovaných komínových vložek pořízených se souhlasem osoby odpovědné za správu domu jednotlivými vlastníky jednotek, do nichž jsou zaústěny tepelné spotřebiče těchto vlastníků a které tvoří jeden technologický celek jako spalinová cesta tepelného spotřebiče,
  4. zápraží, schody, vchody a vstupní dveře do domu, průčelí, schodiště, chodby, výplně stavebních otvorů hlavní svislé konstrukce (okna včetně okenic),
  5. výkladní skříň (výkladce) v rozsahu, v jakém se nachází v rovině obvodové stěny domu, včetně vnějšího skla a rolety výkladce, která je vždy ve výlučném užívání vlastníka jednotky, kromě částí výkladce vstupujících od vnitřního povrchu obvodové stěny do vnitřního prostoru místnosti,
  6. balkony, lodžie, terasy, atria, i v případě, že jsou přístupné pouze z bytu, dveře z balkonů, lodžií a teras; tyto společné části, jsou-li přístupné pouze z bytu, jsou vždy ve výlučném užívání vlastníka příslušné jednotky,
  7. domovní kotelny, místnosti výměníkových (předávacích) stanic, včetně všech technických zařízení a součástí, nejsou-li ve vlastnictví jiné osoby,
  8. výtahy ve společných částech, včetně evakuačních a požárních výtahů, autovýtahů a autoplošin, vnější požární schodiště,
  9. půdy, mandlovny, prádelny, sušárny, kočárkárny, kolárny, sklepní kóje a místnosti nacházející se ve společných částech domu, které nejsou vymezeny jako byt nebo součást bytu,
  10. bazény, dále prostory, v nichž jsou umístěna parkovací místa, pokud nejsou zahrnuty v jednotce.

  (2) Společnými částmi domu jsou vždy obvodové stěny prostorově ohraničující byt i v případě, že jde o nenosné svislé konstrukce, dále všechny nosné svislé konstrukce uvnitř bytu, jako jsou zejména stěny, sloupy a pilíře, vždy s výjimkou povrchových úprav, jako jsou vnitřní omítky, malby a případné krytiny na stěnách, tapety, dřevěné či jiné obložení, kazetové stropy a podobné vnitřní obložení stěn nebo stropů, a dále konstrukce zabudovaných skříní ve stěnách.

  (3) Podlahy jsou společnými částmi domu, vyjma podlahových krytin v bytě a všeho, co je spojeno s položením či usazením a s funkcí příslušného druhu podlahových krytin, spolu s případnou kročejovou protihlukovou izolací a s tepelnou izolací, je-li součástí podlahové krytiny a nezasahuje do společných částí domu.

  § 6

  Společnými částmi domu jsou dále

  1. přípojky od hlavního řadu nebo od hlavního vedení pro dodávky energií, vody, pro odvádění odpadních vod, pokud nejsou ve vlastnictví dodavatelů, domovní potrubí odpadních vod až po výpusť (zařízení) pro napojení potrubí odpadních vod z bytu, domovní potrubí pro odvádění dešťových vod,
  2. rozvody elektrické energie až k bytovému jističi za elektroměrem,
  3. rozvody plynu až k uzávěru pro byt,
  4. rozvody vody teplé i studené včetně stoupacích šachet, ať jde o hlavní svislé rozvody, nebo odbočky od nich až k poměrovým měřidlům pro byt, nebo k uzávěrům pro byt, nejsou-li instalována měřidla pro jednotlivé byty, včetně těchto měřidel nebo uzávěrů; to se netýká rozvodů uvnitř bytu, včetně vodovodních baterií,
  5. jde-li o centrální vytápění, celá soustava rozvodů tepla, včetně rozvodů v bytě, radiátorů a jiných otopných těles, včetně termostatických ventilů a zařízení sloužícího k rozúčtování nákladů na topení; části rozvodů umístěné v bytě, radiátory a termostatické ventily jsou ve výlučném užívání vlastníka jednotky jako společné části,
  6. protipožární zařízení, nouzové osvětlení včetně záložních zdrojů, osvětlení společných částí,
  7. veškerá zařízení vzduchotechniky až k zapojení do bytu, pokud byla pořízena jako společná; to se netýká zařízení vzduchotechniky, pořídí-li je vlastník jednotky; obdobně to platí pro veškeré druhy ventilací,
  8. systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí až k zapojení do bytu,
  9. rozvody telefonu, domácí zvonek, vnitřní vybavení a umělecká výzdoba společných částí domu, vjezdové závory, brány, vrata a jiné příslušenství domu, které je nezbytně nutné k provozu domu a k užívání jednotek a z hlediska své povahy je k tomuto účelu určeno
  Vložil Ludmila, 12. Červenec 2018 - 19:17

  Ano, upravit stanovy- hospodaření se společnou věcí, nikoliv „Prohlášení vlastníka“!

  Vložil vocasoid (bez ověření), 26. Září 2015 - 20:24

  Já bych je prostě na to do bytu nepustil, a je to.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".