Vrácení části dotace MHMP - vrací vlastník nebo celeé SVJ

Vložil Michal (bez ověření), 11. Srpen 2022 - 7:37 ::

V dotační smlouvě MHMP se píše, že pokud nějaký člen SVJ prodá svojí jednotku ve lhůtě 3 let od obdržení dotace, musí SVJ vrátit poměrnou část dotace. Peníze vrací vlastník, který jednotku prodal nebo celé SVJ? Případně jak docílit toho, aby část dotace vrátitl vlastník, který jednotku prodal?

citace ze smlouvy: V případě přechodu nebo převodu vlastnictví (nikoli přechodu z důvodu dědictví, či zrušení s likvidací) objektu uvedeného v Článku I. odst. 1 této smlouvy v průběhu 3 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy, je příjemce povinen vrátit poskytovateli celou dotaci, a to do 30 kalendářních dnů od zápisu změny vlastníka / spoluvlastníků ve veřejném seznamu (katastru nemovitostí). Je-li příjemcem dotace společenství vlastníků, je povinno při převodu vlastnictví jednotky (jednotek) vrátit poskytovateli poměrnou část dotace, odpovídající výši spoluvlastnického podílu, který je předmětem převodu

  • dotace

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Odpověděl (bez ověření), 11. Srpen 2022 - 9:20

„Peníze vrací vlastník, který jednotku prodal nebo celé SVJ? … citace ze smlouvy: … Je-li příjemcem dotace společenství vlastníků, je povinno při převodu vlastnictví jednotky (jednotek) vrátit poskytovateli poměrnou část dotace, odpovídající výši spoluvlastnického podílu, který je předmětem převodu“ (Vložil Michal (bez ověření), 11. Srpen 2022 – 7:37)

Odpověděl jste si.

Vložil radka2222 (bez ověření), 11. Srpen 2022 - 8:10

Je-li příjemcem dotace společenství vlastníků, je povinno při převodu vlastnictví jednotky (jednotek) vrátit poskytovateli poměrnou část dotace.

tak koukněte do dokumentace dotace, kdo je příjemce. pokud SVJ, vrací SVJ. Jak si to vyřídí SVJ s vlastníkem, je záležitostí smluvních ujednání SVJ a vlastníků.

Vložil Justitianus, 11. Srpen 2022 - 7:44

Nejasný dotaz. O co jde? Dejte prosím odkaz na webovou stránku s pravidly dotačního programu.

Justitianus

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".