vodoměry

Vložil svjHl, 20. Listopad 2023 - 16:28 ::

V Prohlášení se píše, že bytové vodoměry jsou součástí bytu. Měli by si je zaplatit vlastníci bytových jednotek, nebo si můžou odsouhlasit na shromáždění, že se zaplatí z dlouhodobých záloh na správu domu? Děkuji. JS.

  • vodoměry

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Vodoměrka (bez ověření), 22. Listopad 2023 - 19:57

Odsouhlasit si můžete co chcete, pokud to někdo nedá k soudu. Druhá varianta je lepčí, nemusí se čekat kdy to kdo uhradí a peníze na to vlastníci dají tak či tak. A není to pro soud důležité.

Vložil Vlastnice (bez ověření), 22. Listopad 2023 - 20:28

Ano, odsouhlasit si můžete, co chcete. Třeba vlastní fyzikální zákony. S tím, že vlastníci se tím nemusí řídit.

Vložil Anonymouse (bez ověření), 21. Listopad 2023 - 10:11
  • Měli by si je zaplatit vlastníci bytových jednotek
  • Zaplatí z dlouhodobých záloh na správu domu

Vždyť jde o jedny a ty samé peníze vlastníků. Druhá možnost je organizačně a technicky jednodušší, tak co řešíte.

Vložil Justitianus, 21. Listopad 2023 - 10:19
  • svjHl: „V Prohlášení se píše, že bytové vodoměry jsou součástí bytu. Měli by si je zaplatit vlastníci bytových jednotek, nebo si můžou odsouhlasit na shromáždění, že se zaplatí z dlouhodobých záloh na správu domu?“

Nejsou pouze dvě možnosti. Jsou čtyři!

  1. vodoměry ve vlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek (každý si hradí ty své)
  2. vodoměry ve vlastnictví poskytovatele služeb (hradí je poskytovatel služeb)
  3. vodoměry jako společná část domu (hradí SVJ z příspěvků na správu)
  4. vodoměry ve vlastnictví jiné osoby (pronájem, leasing, výpůjčka)

Při tom je bezvýznamné, že původní vodoměry jsou podle prohlášení uvedeny jako „součásti bytu“. Jakmile jim skončí metrologické ověření, budou bezcenné a nepoužitelné. Bude nutné je odstranit, aby vzniklo místo pro montáž nových vodoměrů. Vraťte ty staré vlastníkům jednotek, ať si je v bytě vystaví na poličce. Nic jiného se s nimi dělat nedá.

SVJ má podle zákona o metrologii povinnost používat k rozúčtování pouze metrologicky ověřená měřidla. Bez ohledu na obsah prohlášení. O tom se přece nebude SVJ vybavovat s jednotlivými vlastníky! O zákonem uložené povinnosti se nediskutuje.

  • svjHl: „… když budou trvat na tom, že se to zaplatí z dl. záloh na správu, musí souhlasit všichni vlastníci? Muselo by se potom změnit Prohlášení?“

Váš dotaz je nesmyslný. Při platbě na správu z dlouhodobých záloh rozhoduje přece statutární orgán (§ 164), v některých případech s předchozím (většinovým) souhlasem shromáždění (§ 1208/e/2). Nerozumím tedy proč by měl být potřebný souhlas všech. Navíc píšete, že většinový vlastník souhlasí a je ochoten hradit 75% nákladů na vodoměry v domě (podle bodu č. 3).

Prohlášení se týká pouze starých vodoměrů ve vlastnictví vlastníků jednotek, a ty jim budou po demontáži předány proti podpisu. Změnu prohlášení samozřejmě výhledově doporučuji, ale to je zcela mimo kompetence právnické osoby SVJ.

Justitianus

Vložil svjHl, 20. Listopad 2023 - 19:16

Děkuji za odpovědi, ale prosím, když budou trvat na tom, že se to zaplatí z dl. záloh na správu, musí souhlasit všichni vlastníci? Muselo by se potom změnit Prohlášení? Já to chápu tak, že by si podle Prohlášení měli zaplatit vodoměry vlastníci. Ale většinový vlastník (s asi 75%) to chce z dlouhodobých záloh. J.S.

Vložil Petr, 20. Listopad 2023 - 16:47

Zkuste zde (nebo na internetu) hledat téma Bytové (podružné) vodoměry ve vlastnictví (součást) bytu apod.

Nevím, zda si mohou odhlasovat úhradu čehokoli co není společnou částí (zde bytové vodoměry) ze společných peněz. To by mohl někdo úspěšně rozporovat.

Mít bytové vodoměry nikoli jako společné, ale jako patřící k bytu není vhodné. To by s nimi mohl vlastník bytu nakládat dle libosti. Např. koupit si jakýkoli typ s různou třídou přesnosti, a potom by byl každý pes jiná ves a rozúčtování zpochybnitelné.

Vložil Zdenek 22, 20. Listopad 2023 - 16:47

§ 6/d NV č. 366/2013 Sb.:

Společnými částmi domu jsou dále rozvody vody teplé i studené včetně stoupacích šachet, ať jde o hlavní svislé rozvody, nebo odbočky od nich až k poměrovým měřidlům pro byt, nebo k uzávěrům pro byt, nejsou-li instalována měřidla pro jednotlivé byty, včetně těchto měřidel nebo uzávěrů…

Vložil Zdenek II (bez ověření), 20. Listopad 2023 - 16:41

Pokud v dokumentu prohlášení rozhodl původní vlastník o zařazení vodoměrů do jednotek, pak SVJ není vůbec oprávněno k tomu, aby měnilo prohlášení v takovém smyslu, že by tyto vodoměry v podstatě vyvlastnilo a použilo k zaplacení těchto vodoměrů finanční prostředky, které jsou předepisovány a skládány vlastníky jednotek k naprosto jinému účelu.

Zdenek II

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".