Vláda schválila změnu pravidel pro úhradu služeb za bydlení

Vložil Pavel, 26. Srpen 2011 - 0:17 ::

Vláda schválila dne 25.8.2011 návrh (věcného záměru) zákona, který má nově vymezit pravidla pro úhradu služeb v oblasti bydlení. Změna se má týkat například plateb za vodné a stočné, odvoz odpadu nebo užívání výtahu. Na tiskové konferenci po schůzi kabinetu to řekl premiér Petr Nečas.

„Návrh obsahuje obecné postupy společné všem službám. Základem je rozúčtování služeb na základě dohody nájemce a pronajímatele, popřípadě na základě rozhodnutí schváleného nadpoloviční většinou hlasů všech vlastníků jednotek na shromáždění podle zákona o vlastnictví bytů,“ uvedl v úterý Jan Dvořák z tiskového oddělení ministerstva pro místní rozvoj, které návrh připravilo.

Pokud se nájemník s majitelem bytu nedohodne, nebo když schůze vlastníků jednotek nerozhodne, uskuteční se rozúčtování rozpočítáním ceny služeb podle zákonem stanoveného kritéria. Speciální úprava bude obsahovat konkrétní postupy pro jednotlivé formy bydlení. U nájemního a družstevního bydlení bude umožněna dohoda o paušální platbě. Pro rozúčtování nákladů například na ústřední vytápění a centralizované poskytování teplé vody bude zvláštní předpis, který bude opět platit, pokud nebude jiná dohoda.

Plánovaná změna se dotkne většiny lidí. „Zamýšlená úprava bude mít dopad na fyzické osoby bydlící v nájemních bytech, včetně bytů družstevních, i na vlastníky bytových jednotek, popřípadě nájemce nebytových prostorů v budovách s byty,“ stojí v návrhu věcného záměru zákona. Další dotčenou skupinou budou majitelé bytů.

V současné době neexistuje podle věcného záměru zákona právní úprava, která by zastřešila úpravu služeb spojených s užíváním bytu, stanovila obecná pravidla rozúčtování a upravila práva a povinnosti stran, postupy a lhůty pro rozúčtování. Platné zákony řeší platby za služby jen u nájemního bydlení.

Hezký tropický den!

P.S. v příloze uvádím s jakou dokumentací musí na vládě pracovat. To je oficiální výstup z MMR! Zaměstnanci MMR ještě Word moc neumí. Návrh předpokládá i novelu ZoVB. Zase bude o čem diskutovat. :-))

PřílohaVelikost
ma_rack8j4br3a3.doc376.5 KB

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel, 30. Říjen 2011 - 12:19

  ČTK na konci října zjistila, že vláda něco v srpnu odsouhlasila:

  http://www.novinky.cz/…y-zakon.html

  I když ČTK píše o srpnovém věcném záměru, tak od 26.10. je ve vnějším připomínkovém řízení paragrafované znění zákona, které uvádím v příloze.

  Připomínky lze do 24.11. posílat na

  josef.darebny@mmr­.cz

  Hezký den!

  Pavel

  P.S. do odpovědi neumím zařadit přílohu a tak jsem založil nové vlákno, kde přílohy umím připojit.

  Hezké počtení.

  Vložil Blanka SVJ 2520 (bez ověření), 3. Září 2011 - 12:25

  Jsme SVJ se 114 byty. Zásadně rozlišujeme náklady na správu a to na vlastní správu a na bývalý fond oprav, tedy náklady na opravy,revize a rekonstrukce. Náklady na vlastní správu nemají žádné opodstatnění v rozpočítávání podle velikosti plochy bytu, neboť správa velkého bytu stojí tolik jako malého tzn.náklady na účetnictví, sledování hrazení poplatků SIPO, rozpisy předpisů, funkční odměny, zajišťování oprav včetně rekonstrukcí, prostě vše to,za co se platí správci nebo správní firmně.Tam se platí také za bytovou jednotku a ne podle velikosti bytu. Do bývalého fondu oprav, tedy dlouhodobé zálohy na opravy je ale v naprostém pořádku platit podle plochy bytu. Také sledování nákladů na vlastní správu samostatně je správné i když tvoří velmi malou část nákladů a čerpání z bývalého fondu oprav je nutno jednak schvalovat i zveřejňovat tak, aby všichni členové věděli co se z jejich penězi děje a měli přehled o všech opravách,revizích i rekonstrukcích­.A to, aby se opravy a rekonstrukce schvalovali pouze 75 % vlastníků je velké ulehčení ,neboť někteří vlastníci jsou mimo republiku, dále máme stále několik bytů v dědickém řízení a pod. Myslím si , že hlavně by mělo záležet vždy na jednotlivých vlastnících jak se dohodnou a hlavně jak jim to vše vyhovuje.Pro informaci veškerou správu SVJ vykonáváme sami za funkční odměny které jsou v celkové výši jako kdybychom měli správce. Blanka

  Vložil Karel Horský (bez ověření), 3. Září 2011 - 9:11

  Jako přínos bych viděl uvedený (minimální) výčet služeb a jasně danou povinnost tyto služby zajišťovat:

  "1.1. Za služby, u kterých se má za to, že jsou nezbytné pro řádné užívání bytů, popř. nebytových prostor se považuje zejména (jedná se o demonstrativní výčet):

  vytápění, osvětlení a úklid společných prostor v domě, dodávka pitné vody, dodávka teplé vody, odvádění odpadních vod kanalizacemi, užívání výtahu, kontrola a čistění komínů, odvoz splašků a čistění žump, příjem rozhlasového a televizního vysílání, odvoz komunálního odpadu (v případě, že se nejedná o přímý vztah dodavatel služby – konečný spotřebitel služby).

  Povinnost zajišťovat některé z těchto služeb bude pouze, pokud jsou v domě konkrétní zařízení instalována, popř. tvoří součást domu (např. výtahy, komíny apod.)."

  Vložil lake, 31. Srpen 2011 - 5:40

  Vládou schválený návrh věcného záměru zákona se týká (nebo má týkat) výhradně služeb poskytovaných s užíváním bytu. Je to uvedeno přímo v první větě návrhu.

  Přesto se ouředníkům podařilo do textu propašovat změnu zákona 72/1994 o vlastnictví bytů, která se týká zcela jiné věci: přispívání vlastníků jednotek na správu domu podle § 15 odst. 1 ZoVB. Návrh předpokládá, že ZoVB bude novelizován takto:

  "Novela zákona č. 72/1994 Sb. (...)
  b) Novela ustanovení § 15 odst. 1 – o změně způsobu určení výše příspěvku se musí dohodnout všichni vlastníci. Toto ustanovení je praxi obtížně využitelné, proto se navrhuje, aby o změně kriteria rozhodovala rovněž nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků jednotek."

  Náklady na správu domu nesou dnes všichni vlastníci jednotek poměrně podle jediného kriteria - spoluvlastnického podílu (avšak mohou se dohodnout jinak, viz § 15 odst. 1 ZoVB). Vládou schválený návrh tento princip opouští a počítá s legalizací možnosti kdykoliv a bez racionálního důvodu přehlasovat jednotlivého vlastníka (nebo menšinovou skupinu vlastníků) a donutit je, aby na správu platili více než ostatní.

  Navrhovaná úprava je tedy v rozporu s článkem 11 odst. 1 a 4 Listiny základních práv a svobod. Znamenala by legalizaci mafiánských nátlakových metod v rozhodování SVJ. Nabyvatel jednotky by ztratil právní jistotu ohledně poměrné výše svého příspěvku na správu domu: prakticky kdykoliv by mu mohlo být přikázáno platit podstatně větší díl, podle toho "jak se car vyspal" a jak se většinoví vlastníci spolu smluvili na úkor menšinových.

  Jedinou (značně nejistou) obranou "oškubaného" vlastníka jednotky proti zákonem chráněné zvůli většiny by bylo obrátit se do šesti měsíců na soud (§ 11 odst. 3 ZoVB) s tvrzením, že jemu uložená částka je v rozporu s dobrými mravy. Taková obrana je značně nejistá: co jsou "dobré mravy" záleží totiž pouze na úvaze soudu v každém konkrétním případě. Při pomalosti českých soudů a popletenosti některých soudců to není právě lákavá představa. Viz zpotvořené, protiústavní judikáty JUDr Davida a Mgr Králíka, o kterých se zde rozsáhle psalo: [1] [2].

  Jsme svědky pokusu propašovat tento nebezpečný omyl "zadními vrátky" jako součást celostátně platného právního předpisu. Opět si někdo plete náklady na služby a náklady na správu domu, jako ti dva soudci Nejvyššího soudu.
  Nyní se k nim přidala i vláda. Kdy toto skončí?

  lake

  Vložil jardaparda, 31. Srpen 2011 - 8:12

  Autoři jsou evidentně "odborníci", a navíc si odporují s vlastním globálním návrhem nového občanského zákoníku, § 1205.
  A takovýhle todlenc si platíme z daní...

  Vložil Josef Drábek (bez ověření), 31. Srpen 2011 - 16:11

  Vážení,chci ze poděkovat pánům „Pavlovi“ a „Lakemu“ za jejich předloženou osvětu.Vlastně faktické záležitosti, které se týkají nás všech, co bydlíme jak v BD tak ve Společenstvích. V tomto předloženém materiálu spatřuji opravdovou pomoc,tak, jak si jí věřím zde hledají lidé jako já.Takovýchto lidí je velmi třeba a navíc si jich vážit!Ještě jednou velký dík!!! Josef Drábek,Kutná Hora

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".