Veřejná správa neobydlených bytů v Belgii

Vložil Pavel, 16. Květen 2022 - 13:38 ::

Belgie: Veřejná správa neobydlených bytů?

Bruselský parlament přijal velkou většinou hlasů projekt reformy práva na veřejnou správu bytů. Od roku 2003 to umožňuje obcím a zejména CPAS dočasně spravovat neobydlené nebo nehygienické byty za účelem jejich renovace a pronájmu za snížené nájemné po dobu 9 let.

Právo veřejné správy lze vykonávat dobrovolně, se souhlasem vlastníka nemovitosti, nebo nuceně, pokud je vlastník nedbalý. Na papíře existuje již téměř 20 let, ale v praxi se zatím uplatňovalo jen málo.

Vycházeje z předpokladu, že v mnoha případech je neobsazenost bytů v rozporu s právem na střechu nad hlavou, státní tajemnice pro bydlení Nawal Ben Hamou (PS) následně předložila parlamentu návrh reformy, která má odstranit překážky práva na veřejnou správa neobydlených bytů.

Zdroj: https://www.osmd.cz/WebContent.aspx…

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Nedbalý vlastník (bez ověření), 17. Květen 2022 - 7:46

  Co přesně znamená nedbalý vlastník? Nebo naopak, co přesně znamená dbalý vlastník?

  Nedbalý vlastník

  Vložil alfa (bez ověření), 16. Květen 2022 - 21:59

  A všichni všechno budem mít dohromady. To už tady bylo, akorát na jiné kvalitativní úrovni. Dnes je to na úrovní vyšší a tomu se říká vývojová spirála.

  Vložil Justitianus, 16. Květen 2022 - 15:20

  Co je CPAS?

  CPAS = Centres publics d'action sociale.
  Původní název „Veřejná centra sociální pomoci“, od roku 2004 „Veřejná centra sociální akce“ v Belgii.
  Starají se o široký rozsah sociálních služeb: finanční výpomoc, vyřizování nároků na výživné, zajišťování zaměstnání, pomoc při řešení zadlužení, psychosociální pomoc, bydlení, lékařská pomoc, starost o záležitosti spojené s domácností. Jejich cílem je „… nespokojit se s pasivním poskytováním materiální pomoci, ale podporovat sociální integraci lidí, kterým pomáhá v jejich zapojení na pracovním trhu“.

  Zkrátka je to státem financovaná služba pro nemakačenky, kteří se ve skutečnosti NECHTĚJÍ zapojit na trhu práce, a žijí dlouhodobě ze sociálních dávek.

  O jaký výkvět profesorů a inženýrů jde – to je možné odhadnout ze statistik. Například v roce 2017 bylo v Belgii 2.3 milionu osob z jiných zemí, z toho nejvíce (312000 osob, tedy 13%) z Maroka. Dále 1 milion osob, kteří imigrovali do Belgie jako cizinci a získali zde belgické státní občanství. Z nich bylo 24% z Maroka, 11% ze států subsaharské Afriky, 12% z Turecka. To je statistika z roku 2016, ještě před masivní migrací arabských a afrických inženýrů a profesorů do Evropy.

  Takže belgický CPAS má plné ruce práce, aby zapojil všechny ty prácechtivé vědce, vynálezce, profesory, doktory a špičkové inženýry do pracovního procesu.

  Justitianus

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".