Válečný balíček - Sankce z válečného balíčku

Vložil Pavel, 12. Srpen 2022 - 9:39 ::

Zákon č. 458/2000 Sb. po novele č. 232/2022 Sb. zní:

§ 90

Přestupky fyzických osob

(2) Fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že

l)jako zákazník v domě s byty nepředá pravdivé údaje nezbytné pro zohlednění příspěvku podle § 11u odst. 1 nebo § 11w odst. 1 nebo poruší některou z povinností uvedenou v § 11u odst. 2 nebo 3 nebo v § 11× odst. 6,

m)jako zákazník poruší povinnost uvedenou v § 11w odst. 1.

(4) ...... Za přestupek uvedený v odstavci 2 písm. e) až j), l) nebo m) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.


§ 11v

(1) .............. Zákazníkem v domě s byty se pro účely tohoto zákona rozumí osoba odebírající teplo pro vytápění nebo společnou přípravu teplé vody jako poskytovatel služeb podle jiného právního předpisu56). V případě zákazníka v domě s byty je příspěvek určen pro osoby užívající byty výhradně pro účely bydlení (dále jen „příjemce služeb“).


Z výše uvedeného se domnívám, že SVJ či bytové družstvo nemůže dostat pokutu až 1 mil. Kč, protože se nejedná o fyzické osoby.

Hezký den!

_____________­________________________­________________________­___________

Aktualizace příspěvku

Výše uvedené sankce v § 90 se týkají majitelů domů fyzických osob, které nepodnikají. Otázkou je, jestli takové osoby existují. To by vlastník domu nesměl naplnit definici podnikatele v § 420/1 NOZ. Např. by pronajímal nikoliv za účelem dosažení zisku.

Pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby platí § 91a s pokutou až 15 mil. Kč. Osobně nevím jak prokazatelně zjistit, že „osoba užívá byt výhradně pro účely bydlení“. A tak se těším na nařízení vlády, které to nepochybně objasní.

Pro SVJ

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Vlastnice bytu (bez ověření), 12. Srpen 2022 - 11:40

  Prosím o překlad z právničtiny do srozumitelštiny, kdy mohu být jako vlastnice bytu pokutována.

  Děkuji.

  Jaké údaje mám komu, kdy, proč předat?

  Vložil Pavel, 12. Srpen 2022 - 11:53

  Vlastnice bytu,

  odpověď znám jen na otázku Proč? Protože je to v zákoně uvedeno.

  Na otázku Komu a Kdy má dát odpověď až nařízení vlády, které zatím není v EKLEPu.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Justitianus, 12. Srpen 2022 - 11:44

  Sankce pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby v zákoně č. 458/2000 Sb.:

  § 91a Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

  (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že (…)
  (i) jako zákazník v domě s byty nepředá pravdivé údaje nezbytné pro zohlednění příspěvku podle § 11u odst. 1 nebo § 11w odst. 1 nebo poruší některou z povinností uvedenou v § 11u odst. 2 nebo 3, § 11w odst. 1 nebo v § 11× odst. 6.

  (…)

  (8) Za přestupek uvedený v odstavcích 1 až 4 a 7 lze uložit pokutu do 15000000 Kč (…).

  SVJ či bytové družstvo tedy nemůže dostat pokutu až 1 milion Kč, protože může dostat pokutu až 15 milionů Kč.

  Justitianus

  Vložil 55555 (bez ověření), 12. Srpen 2022 - 11:16

  Nelze se divit, pokud je tam snad nějaká drobná chybička. Novela vznikala pod palbou chaotických signálů vrchního Signalisty a jeho pobočníků. Jde snad o podzimní volby a nikoliv o lidi. Neboť samotná Pekarová Adamová tvrdila, že stát tu není od toho, aby se staral o lidi, že. Starat se o svá koryta je přednější.

  Vložil já, občan ČR (bez ověření), 12. Srpen 2022 - 9:49

  Vážení přátelé, všimli jste si, tato genocída se týká pouze vlastníků bytů v bytových domech a králikárnách. Ostatních se netýká,

  Vložil radka2222 (bez ověření), 12. Srpen 2022 - 10:48

  zkuste si to přečíst a možná poznáte, koho se to netýká.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".