Úroky jsou příjmem SVJ

Vložil Pavel, 1. Listopad 2014 - 10:51 ::

Názor, že úroky patří členům SVJ a nikoliv samotnému SVJ, je jedním z častých omylů. Protože se tento omyl opakovaně vyskytuje i na tomto portálu, založil jsem nové vlákno.

Naposledy tento omyl zazněl včera ve vláknu:

http://www.portalsvj.cz/…dan-z-prijmu

konkrétně:

"SVJ a daň z příjmů 1

Vložil svjvmt, 31. Říjen 2014 – 18:27

Já si myslím, že ty úroky jsou vlastníků, takže by si je mohli rozdělit."

Pokud člen poskytne zálohu na příspěvek, tak se peníze stávají majetkem SVJ a člen SVJ má za SVJ pohledávku.

Ještě jasnější to je pokud člen SVJ poskytuje příspěvek. Peníze se stávají majetkem SVJ a člen za SVJ nemá ani pohledávku.

Výše uvedené nezpochybnitelné skutečnosti jsou promítnuty do předpisů:

Podle § 36/9/b ZDP podléhají úroky u SVJ dani ve výši 19%.

Podle § 16/1/d nařízení vlády 366/2013 Sb. jsou příjmem SVJ úroky na účtech SVJ.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil p. (bez ověření), 12. Listopad 2014 - 23:32

  Nemá-li SVJ vlastní bankovní účet a využívá-li účet správcovské firmy (kam též vlastníci zasílají předepsané platby), úroky jsou příjmem koho? SVJ či správcovské firmy?

  Vložil . (bez ověření), 13. Listopad 2014 - 4:18

  posílat peníze na cizí účet.

  Vložil Pavel, 12. Listopad 2014 - 23:51

  p.,

  pokud výbor dopustí, že SVJ nemá vlastní účet a peníze jsou posílány na cizí účet, tak se jedná o porušení § 159 NOZ, výbor nejedná s péčí řádného hospodáře.

  V případě, že správce spadne do insolvence, tak se běžný účet stane součástí konkurzní podstaty a SVJ resp. členové SVJ se zařadí do dlouhé řady věřitelů. To považuji za velké riziko, které by si měli uvědomit alespoň členové SVJ, když toto riziko nedokáže identifikovat vý­bor.

  Úroky jsou toho, komu patří účet tj. správce.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil p. (bez ověření), 13. Listopad 2014 - 9:08

  Úroky jsou toho, komu patří účet tj. správce.

  Děkuji za odpověď, jen mě zajímalo, jak to s těmi úroky v takovém případě je. Úlohu správcovské firmy vykonává pověřený vlastník (bývalé družstvo), který je pověřeným vlastníkem pro více SVJ a nejspíše z historických důvodů (účet byl zřízen hluboko v 90. letech) to tak zůstalo. Na jednom bankovním účtu jsou tedy peníze družstva i několika SVJ. Vzhledem k tomu, že toto družstvo je jedním z největších, ekonomicky a finančně nejsilnějších subjektů ve městě, a také protože je pod auditem, neměla by snad insolvence hrozit.

  Vložil Poslanec (bez ověření), 13. Listopad 2014 - 13:57

  Nechal jsem na 20 let zapomenuté vkladní knížce minimální vklad 20 Kčs. Nyní jsem z ní vybral přes 2000 Kč (a knížku zrušil, nic jiného s ní udělat nešlo). To ukazuje, že úroky zdaleka nemusí představovat zanedbatelnou částku.

  Vložil Evík, 13. Listopad 2014 - 15:31

  Poslanče, já být vámi tak si teď drbu hlavu, že jsem na té knížce nenechala místo 20,–Kč 2000,–Kč. Podle toho „nezanedbatel­ného“úroku, který jste na té knížce musel mít jste mohl mít dneska místo 2.000,– Kč 2.000.000,–Kč To je tedy pech. Doufám, že Vám tady ten skvělý úrok někdo zbaštil. Evík

  Vložil Poslanec (bez ověření), 13. Listopad 2014 - 16:11

  Evíku, z 2.000,– by bylo 200.000,– Kč. Jinak souhlas.

  Vložil @ (bez ověření), 13. Listopad 2014 - 9:21

  Abyste jednou nebyli překvapení. Družstvo má oprávnění nakládat taky s vašim účtem? Zcela určitě mi odpovíte ne. Proč tedy ne, vždyť je to spolehlivá firma.

  Vložil Krupp, 13. Listopad 2014 - 9:15

  Když vám to vyhovuje, nechtěl byste si dát své peníze na můj účet? Insolvence nejspíš taky nehrozí. Jirka

  Vložil X (bez ověření), 1. Listopad 2014 - 11:53

  „Já si myslím, že ty úroky jsou vlastníků, takže by si je mohli rozdělit.“

  Dotyčný myslitel má částečně pravdu v tom, že shromáždění může odhlasovat rozdělení zisku vlastníkům jednotek. SVJ pak musí podíl na zisku vlastníkům vyplatit (není-li odhlasováno jiné použití) a vystavit jim o tom doklad. Vlastníci pak musejí tento příjem přiznat jako příjem z kapitálového majetku.

  Rozdělení zisku je tedy pro vlastníky spíše komplikací. Otázkou je, jak ho jinak použít. Uhrazovat jím něco, co mají hradit vlastníci (např. opravy společných částí domu), je v podstatě rozdělení zisku. To se týká i úhrady nákladů na vedení bankovního účtu. Náš správce to ale automaticky dělá a tvrdí, že to není rozdělení zisku. Naše SVJ tedy nemá žádný zisk (bankovní poplatky > úroky z BÚ), ale ztrátu, kterou uhradí vlastníci. Což o to, je to jednoduché a má to i svou logiku, ale netuším, co by na to řekl FÚ.

  Vložil Pavel, 1. Listopad 2014 - 17:33

  X,

  mám jiný názor.

  X:Dotyčný myslitel má částečně pravdu v tom, že shromáždění může odhlasovat rozdělení zisku vlastníkům jednotek.

  P:SVJ, stejně jako jiné neziskovky, žádné zisky nerozdělují. Jednak proto, že z principu „neziskovek“ prakticky žádný zisk neprodukují. Ale hlavně proto, že členové SVJ a jiných neziskovek, nejsou vlastníky těchto subjektů. Nemůžete aplikovat právní úpravu obchodních korporací, které mají své vlastníky/akci­onáře/družstev­níky a kteří legitimně očekávají nějaký zisk a právní úprava jim tento zisk po zdanění umožňuje rozdělit.

  X:SVJ pak musí podíl na zisku vlastníkům vyplatit (není-li odhlasováno jiné použití) a vystavit jim o tom doklad. Vlastníci pak musejí tento příjem přiznat jako příjem z kapitálového majetku.

  P:Není pravdou, že SVJ vyplácí nějaký zisk. A i kdyby to byla pravda, jako že není, tak by se zisk zdanil podle § 36 ZDP a vlastník, který v SVJ není, by ho již nedanil podle ZDP, protože by ho dostal již zdaněný. Stejně se postupuje u výplaty úroků z běžných účtů FO nebo u výplaty podílů/dividend. Ale tím se nemusíme trápit, protože u SVJ je to postup nemožný.

  X:Rozdělení zisku je tedy pro vlastníky spíše komplikací. Otázkou je, jak ho jinak použít. Uhrazovat jím něco, co mají hradit vlastníci (např. opravy společných částí domu), je v podstatě rozdělení zisku. To se týká i úhrady nákladů na vedení bankovního účtu.

  P:SVJ může dosáhnout nějakého zisku. Tento zisk po zdanění (nebo vyjmutí z předmětu daně) je vlastním zdrojem SVJ. Považuji za zcela legitimní, aby se tento zisk použil na „korporátní náklady“. Za korporátní náklady považuji náklady na vlastní fungování SVJ, např. vedení účetnictví, odměny statutárům, pronájem místnosti na shromáždění, bankovní poplatky, jiné poplatky, notáře etc. Tedy na činnosti, které pro svou existenci vynakládá každá právnická osoba a které prakticky nesouvisí s vlastní činností této právnické osoby.

  X:Náš správce to ale automaticky dělá a tvrdí, že to není rozdělení zisku. Naše SVJ tedy nemá žádný zisk (bankovní poplatky > úroky z BÚ), ale ztrátu, kterou uhradí vlastníci. Což o to, je to jednoduché a má to i svou logiku, ale netuším, co by na to řekl FÚ.

  P:Váš správce postupuje v souladu se zákony. Předpokládám, že by úřední osoba z FÚ nemohla nic vytknout. Ale výjimky jsou možné. Potom nastupují opravné prostředky a vyšší instance by postup Vašeho správce schválila.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Pub (bez ověření), 13. Listopad 2014 - 4:55

  „členové SVJ a jiných neziskovek, nejsou vlastníky těchto subjektů“

  Rád bych se zeptal: lze z toho dovodit, že záloha poskytnutá za účet SVJ je částkou kterou „má SVJ v úschově“ do do by jejího použití? Pokud ano, lze pak mít za to že kam SVJ „uložené“ peníze „uschová“ je pouze věcí SVJ? Tj. pokud je příjmem SVJ úrok z uložení, je potom zájměm SVJ (právnické osoby) uložit je co nejefektivněji – třeba do finančních derivátů?

  A druhá otázka: proč by SVJ „chtělo“ používat příjmy z úroků jako „korporátní náklady“ když jakékoli takové náklady je vlastník povinen tak jako tak hradit? Lze ty úroky utratit i jinak než za „korporátní náklady“ – třeba za prebendy členů statutárních orgánů?

  Vložil X (bez ověření), 1. Listopad 2014 - 20:15

  Pavle,

  souhlasím s tím, že použít zisk na úhradu „korporátních nákladů“ (např. bankovních poplatků apod.) má určitou logiku a neměl by s tím být problém. Náš správce to tak dělá již dlouho.

  Co se týče rozdělení zisku mezi vlastníky, pak můžete mít pravdu, ale také nemusíte. Ve vzorových stanovách v čl. VII se na dvou místech píše o rozdělení případného zisku z hospodaření SVJ. O jaký zisk se tedy jedná?

  Co se týče zdanění, není ojedinělý názor (možná je i většinový), že (cituji např. z Účetní kavárny – ing. Zdeněk Morávek):

  „Pokud by ale byly úroky z bankovního účtu SVJ (běžného i jiného) rozdělovány mezi jednotlivé vlastníky, představují u fyzických osob příjem z kapitálového majetku podle § 8 odst. 1 písm. g) ZDP (u právnických osob vcházejí do obecného základu daně)“.

  Vložil Pavel, 2. Listopad 2014 - 20:00

  X,

  co je to „pravda“ se u sporných záležitostí většinou dozvíte až na základě nějakého judikátu.

  Příspěvek Ing. Morávka je patrně staršího data před 1.1.2014 a v současné době je neaktuální.

  Že úroky patří vlastníkovi účtu považuji za samozřejmé. Za samozřejmé to považuje i ZDP, který v § 36/9 uvádí, že u SVJ úroky zdaní banka srážkovou daní. Tím je SVJ osvobozeno od mudrování, zda převádět členům SVJ nezdaněné úroky.

  SVJ má potom ve vlastnictví zdaněné úroky. Pokud by je teoreticky chtělo SVJ převést členům SVJ, tak by nešlo u členů SVJ o příjem podle § 8, kde se zdaňují příjmy z úroků na účtu, protože člen SVJ žádný účet nemá, účet má SVJ.

  Převod zdaněných úroků by člen SVJ zdanil jako bezúplatný příjem/dar podle § 10 ZDP.

  Ale s ohledem na výši úrokových sazeb diskutujeme pouze akademicky. Doporučuji zdaněné úroky použít na úhradu korporátních nákladů. Ekonomicky a administrativně je to výhodnější než převádět zdaněné úroky členům SVJ.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil ik (bez ověření), 2. Listopad 2014 - 20:57

  Přikláním se k názoru pana Pavla, jak je z jeho diskusních příspěvků zřejmé, má daň z příjmu v malíku. Takže doporučovala bych řídit se jeho názorem týkající se zdaněných úroků na účtu SVJ. Vyjádřil se jasně včetně toho, že uvedl i příslušné §§.V tomto konkrétním případě si myslím, že nemá cenu něco vymýšlet.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".