upozornění dlužníka emailem?

Vložil Jindřich P. (bez ověření), 22. Září 2014 - 19:27 ::

Může SVJ upozornit svého bývalého člena na dlužnou částku emailem, na facebook, na skype (je odstěhován, kočuje, současná adresa neznámá)? Je zaslání emailu z hlediska zákona považováno za prokazatelné doručení? Pokud ano, kde to najdu (myslím zákon a paragraf). Děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil 049ef4 Petr Hájek (bez ověření), 28. Říjen 2019 - 1:46

  Já si myslím, že seznamsvj ty informace o SVJ odněkud stahuje...

  Vložil mostecak, 24. Září 2014 - 15:05

  Z vlastní zkušenosti vím, že soudy běžně emaily uznávají jako důkaz a uznali mi též předžalobní upomínku zaslanou emailem – nicméně já se obvykle nenechávám zastupovat advokátem a jak bylo řečeno, upomínka není povinností a slouží čistě k uznání nákladů právního zastoupení.

  Nicméně i když se necháte advokátem zastoupit, stačí poslat upomínku na poslední známou adresu – tedy nejspíše na adresu evidovanou v evidenci vlastníků. I když vlastník na této adrese nebydlí, paradoxně to soudu stačí… Je to trochu absurdní, ale taková je formalistická realita naší justice.

  Vložil Reed, 22. Září 2014 - 21:11

  Můžete jej žalovat i bez upomínky. Upomínka slouží pouze jako podklad pro přiznání nákladů řízení a je pro soud dostatečná, je-li odeslána na poslední známou adresu a Vy odeslání doložíte např. podacím lístkem.

  Vložil svjvmt, 22. Září 2014 - 21:07

  Běžný email ne, pokud nemá datovou schránku.

  Vložil Petr, 22. Září 2014 - 23:40

  Chcete zákon a paragrafy

  Stačí hledat na internetu „trvalý pobyt“, „doručovací adresa“ a dostanete se k zákonu o evidenci obyvatel §10.

  Trvalý pobyt občanů

  § 10

  (1) Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu která je vedena v registru obyvatel …, kterou si občan zvolí …

  (3) Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození … .

  (4) V případě, že nelze zjistit místo trvalého pobytu občana podle odstavce 3, rozumí se místem trvalého pobytu občana sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se narodil,

  § 10b (1) Na žádost obyvatele lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".