ÚOOÚ by pokutu v případu ekolo.cz znovu neudělil

Vložil Pavel, 8. Říjen 2017 - 10:36 ::

Ve vláknu

http://www.portalsvj.cz/…eju-dluzniku

jsem informoval, jak pracovníci ÚOOÚ, NS a ÚS bojují za práva recividisty a zloděje a práva okradeného ignorují.

Nyní se bez změny zákona změnil názor ÚOOÚ:

https://www.uoou.cz/…elil/d-27149

3. 10. 2017 – Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) reaguje následujícím vyjádřením na zprávy v médiích v souvislosti s rozhodnutím Ústavního soudu v ukončeném případu ekolo.cz.

Za současného vedení Úřadu by k uložení pokuty společnosti ekolo.cz nedošlo. Jeho předsedkyně Ivana Janů je přesvědčena, že žádná interpretace jakéhokoli zákona nemůže být odtržena od vnímání spravedlnosti ve společnosti.

“Je třeba ctít také zásadu, že se každý může přiměřeným způsobem domoci svého práva, pokud bylo zasaženo do jeho zákonem chráněných zájmů. Důležité přitom je, aby to bylo přiměřeně a za podmínky, že je jasné, že zásah veřejné moci nepřijde včas. A to byl právě tento případ,“ vysvětlila předsedkyně Ivana Janů.

Zároveň je důležité připomenout, že posledním aktivním krokem Úřadu v této kauze bylo podání kasační stížnosti 1. června 2015 k Nejvyššímu správnímu soudu, což se stalo tři měsíce před nástupem předsedkyně Ivany Janů do čela instituce.

„Doufala jsem, že v rámci řízení před Ústavním soudem bude vzata v úvahu specifičnost případu ekolo.cz a že bude zvážen i praktický dopad rozhodnutí soudu,“ prohlásila předsedkyně Úřadu.

Současně upozorňuje na zavádějící tvrzení týkající se případu, která se objevila v médiích a která nejsou založena na úplném výkladu platného práva. Argument, že k pořizování, resp. zveřejnění záznamu byl údajně nutný souhlas osoby podezřelé z krádeže, není správný. V této věci totiž není pro konání okradeného nutný souhlas nahrávané osoby. Důležité pro posouzení případu je skutečnost, zda jednal v zájmu ochrany osob či majetku, na což pamatuje zákon o ochraně osobních údajů.

Úřad chce veřejnost ujistit, že v jeho rozhodovací praxi dochází k postupnému vývoji (viz Stanovisko č. 1/2016 – Umístění kamerových systémů v bytových domech). Takovéto změny však nemohou mít charakter jednorázové, rychlé kampaně, ale musí se naopak jednat o promyšlený proces, který je založen vždy na důkladném posuzování každé individuální kauzy tak, aby byla respektována zásada proporcionality při výkladu zákona o ochraně osobních údajů a ochrana práv a právem chráněných zájmů při zpracování osobních údajů správcem či dalšími osobami.

Zodpovídá: Mgr. Tomáš Paták Vytvořeno / změněno: 3.10.2017 / 3.10.2017


Na jednu stranu mne těší, že se na ÚOOÚ již vyskytl myslící člověk, na druhou stranu je děsivé, že při nezměněném zákonu lze vyslovit úplně opačný názor. To je asi ta právní jistota v údajně právním státě. K čemu je pak NS a ÚS?

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Úředník (bez ověření), 8. Říjen 2017 - 18:43

  Jak to nakonec dopadlo? Změnil Úřad změnil své? Změnil své rozhodnutí o pokutě? Nebo pokutu odpustil?

  Pokud správní orgán zjistí pochybení ve své činnosti (a to se zde podle všeho stalo), měl by věc uvést na pravou míru.

  Nebo je to jako u soudu, kdy chybné rozhodnutí platí a není síly, která by chybu zvrátila? Soudce mi řekl, že své chybné rozhodnutí změnit nemůže, i když chybu vidí a i když vidí tedy, že měl rozhodnout jinak. Dokonce tvrdil, že nemůže uvést na pravou míru ani chybně vyhlášené rozhodnutí, i když svou chybu vidí ihned po vyhlášení rozhodnutí…

  Vložil ZnalecPoměrů (bez ověření), 8. Říjen 2017 - 12:18

  Co nyní dělá pravičácký darmožrout, Igor Němec – bývalá žába, která sama i prostřednictvím svých úředníků, překroutila jakékoli situace ve kterých zázračně nacházela „osobní údaje“? Ve Wikipedii to končí rokem 2015.

  Tipuji že svým odulým ksichtem, cloní zase jinde a škodí s oto větším úsilím.

  Jen jsem zvědavý, zda nyní bude jiná i správní praxe UOOU…? Ono nestačí jen hydře useknout hlavu, ale je třeba pochytat všechny ty kteří soudili, aby mohli být nyní souzeni. (s ksichty komunisticko-prokurátorského vzhledu jsem se setkal několikrát, když jsem UOOU navštívil v minulosti).

  Ovšem po případu „Bém / Blanka / tunel / velké úplatky domů nebo na výlety do Himaláje / …“ kdy první jmenovaný defraudant nesedí v lochu, je nepravděpodobné, že by tento morálně pokleslý chc…k za své působení v čele Úřadu zaplatil řádný účet…

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".