Ukončení mandátu výboru SVJ

Vložil David (bez ověření), 4. Červen 2018 - 11:25 ::

Dobrý den členům výboru svj skončil po 5letech mandát a předseda odmítá svolat veřejnou schůzi a volit nový výbor.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil § (bez ověření), 5. Červen 2018 - 2:17

  „předseda odmítá svolat veřejnou schůzi“

  Dobře činí. Schůze SVJ není veřejná (byť zde jeden přispěvatel psal, že každý vlastník je oprávněn vzít s sebou autobus svých podporovatelů).

  Vložil Pavel II (bez ověření), 4. Červen 2018 - 13:46

  vystupuje jako statutár ten, kdo je zapsán v rejstříku. Výmaz z rejstříku Krajský soud provede na základě žádosti libovolné zainteresované osoby, tedy kteréhokoliv vlastníka na základě nějakého odůvodnění. Tím je např. zápis o volbě nových statutárů nebo sdělení, že funkční období bylo ukončeno. Rziko z fungování výboru po uplynutí funkčního období spočívá např. ve vymáhání dluhu, kdy inforomvaný dlužník může namítnout, že žalobu za SVJ podala neoprávněná osoba.

  Vložil takylaik, 4. Červen 2018 - 18:31

  Nesouhlasím – cituji " Výmaz z rejstříku Krajský soud provede na základě žádosti libovolné zainteresované osoby, tedy kteréhokoliv vlastníka na základě nějakého odůvodnění." Rejstříkovému soudu je to šumák – vlastní zkušenost. Výmaz snad provede na základě právního zájmu osoby, např. člena výboru, který odstoupí z funkce a podle NOZ jeho funkce končí po uplynutí 2 měsíců od doručení odstoupení – to proto, aby se vyhnul případnému vymáhání dluhu.

  Vložil Gustav, 4. Červen 2018 - 11:40

  Občanský zákoník: § 1207 (1) Statutární orgán svolá shromáždění k zasedání tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka. Statutární orgán svolá shromáždění i z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dvou z nich; neučiní-li to, svolají tito vlastníci shromáždění k zasedání na náklad společenství vlastníků sami.

  Možná máte ještě k tomu něco ve stanovách…

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".