Ukončení funkce pověřeného vlastníka SVJ

Vložil Radka S. (bez ověření), 18. Březen 2017 - 19:20 ::

Jsem pověřený vlastník (statut.org) bytových jednotek (6bytů), výbor nemáme. Jelikož jsem byt prodala a čekám na změnu v katastru, už nechci zastávat tuto funkci. Jak postupovat? Zřejmě nebude nikdo ochoten tuto fukci vzít. Můžu tuto funkci vypovědět bez ohledu na příp. nezvolení nového pov.vlastníka(před­sedy).dekuji Rad­ka

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Svoboda a5fc28 Petr (bez ověření), 28. Říjen 2019 - 16:46

  Nejvíce společenství je v Praze dle seznamu SVJ. Ale co my ostatní?

  Vložil Jura (bez ověření), 18. Březen 2017 - 21:03

  Radko, svolejte shromáždění a složte funkci. Byt jste prodala, a tak si vlastníci bytových jednotek musí bez Vás již poradit sami. Funkci složte písemnou formou, ta se stane součástí zápisu ze shromáždění. Tuto skutečnost zaneste do zápisu ze shromáždění. Vaše funkce končí druhým dnem po dni, kdy se shromáždění uskuteční. Do pozvánky na jednání shromáždění uveťe Vaše odstoupení z funkce a volba nového předsedy společenství( s ohledem na malý počet členů společenství zřejmě výbor volit nebudete). Současně jim sdělte, pokud si společenství nezvolí statutární orgán, pak soud jakmile se dozví, že nemá společenství statutární orgán, určí vašemu společenství opatrovníka. To ale není zadarmo. Zápis ze shromáždění odešlete na rejstříkový soud, pokud nebude statutární orgán zvolen s tím, aby Vás vymazali. Pokud zvolen bude, zajistí změnu na rejstříkovém soudu nový předseda.

  Vložil Radka S. (bez ověření), 20. Březen 2017 - 7:44

  Děkuji moc za radu, svolám ještě před převodem shromáždění. Radka

  Vložil Pavel II (bez ověření), 21. Březen 2017 - 17:51

  Stačí svoje rozhodnutí oznámit v termínu a způsobem ve Vašich stanovách uvedených. Dále požádat Krajský soud o výmaz což stojí 2000 kč. Samozřejmě je slušné vlastníky svolat a ty dva litry utratit i za zapsání nového předsedy (pověřeného vlastníka už nezapíší). Pokud se vlastníci nedohodnou budete se starat jen o sebe aby jste z rejstříku zmizela.

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 18. Březen 2017 - 21:27

  Juro, není pravda, že „pokud si společenství nezvolí statutární orgán, pak soud jakmile se dozví, že nemá společenství statutární orgán, určí vašemu společenství opatrovníka.“ Kde jste na to přišel?

  Vložil JaVa, 19. Březen 2017 - 9:10

  Nedal by se třeba aplikovat tento §?

  Pověřený vlastník má již jiné zájmy,jednotku v domě nevlastní, odstoupení z funkce řádně oznámil shromáždění(nej­vyššímu orgánu SVJ) a právnické osobě SVJ(sám sobě),tudíž mu uplynutím dvouměsíční zákonné lhůty veškeré povinnosti z titulu funkce končí.

  (2) Soud jmenuje právnické osobě opatrovníka, a to i bez návrhu, jsou-li zájmy člena statutárního orgánu v rozporu se zájmy právnické osoby a nemá-li právnická osoba jiného člena orgánu schopného ji zastupovat.

  JaVa

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 19. Březen 2017 - 11:13

  Javo, nedomnívám se, že by platilo, že "pokud si společenství nezvolí statutární orgán, pak soud jakmile se dozví, že nemá společenství statutární orgán, určí vašemu společenství opatrovníka.“ Jura své nepravdivé tvrzení nedoložil a tak to beru jen jako názor neználka.

  Soud se řídí § 29/2 o.s.ř.: „(2) Opatrovníka ustanoví předseda senátu též právnické osobě, která jako účastník řízení nemůže před soudem vystupovat proto, že tu není osoba oprávněná za ni jednat nebo že je sporné, kdo je osobou oprávněnou za ni jednat (§ 21), je-li tu nebezpečí z prodlení.“

  V tomto případě soud opatrovníka stanoví, aby mohl rozhodovat. Ale soud určitě bez návrhu neprochází veřejné rejstříky, aby vyhledával osoby bez statutárních orgánů, kterým by jmenoval opatrovníky.

  Vložil Jura (bez ověření), 19. Březen 2017 - 10:20

  Tak to vidíš JaVo. Snažíš se tazateli co nejlépe poradit a nějaký mínusovač tvou radu ocení záporným znaménkem, aniž by uvedl proč tak činí. Mám pocit, že na tomto portálu nemá smysl nikomu nic radit, neboť takto každý tazatel nabude pochybnosti o dobře míněné radě a veškerá snaha pomoci druhému je pak marná. Zvláště pak, rozvine-li se polemika ve smyslu já o voze a ty o koze.

  Vložil Jura (bez ověření), 18. Březen 2017 - 23:01

  Milej Kolemjdoucí. Tvrdíte, že to není pravda. Pak Vaše tvrzení by mělo být podloženo, že? To jste však neučinil. Měl byste alespoň vysvětlit, kdo tedy SVJ zastupuje navenek, jestliže nemá statutární orgán. Jelikož to ale nevysvětlíte, nezbývá Vám pak nic jiného, než si pořádně prostudovat OZ.

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 19. Březen 2017 - 11:19

  Nemilej Juro. Vy jste tvrdil, že "pokud si společenství nezvolí statutární orgán, pak soud jakmile se dozví, že nemá společenství statutární orgán, určí vašemu společenství opatrovníka.“ Asi vám nebude dělat problém, v kterém předpisu je tak psáno. Soud je veřejnoprávní instituce a může činit pouze to, co jí ukládá zákon. Opakovaně tvrdím, že soud bez návrhu opatrovníka nejmenuje. Jediná výjimka je v § 29/2 o.s.ř.. A to si soud opatrovníka zvolí, aby mohl řešit spor.

  Vložil Jura (bez ověření), 19. Březen 2017 - 16:18

  Vidím, že ještě stále studujete OZ. Nicméně jste mi dosud nevysvětlil, kdo zastupuje SVJ v případě, že statutární orgán nemá. Současný statutární orgán (předseda) buď umřel, nebo je pro blbost či nemoc neschopnej, či nastoupil výkon trestu, nebo funkci prostě položil a nikdo tuto funkci vykonávat nechce.

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 19. Březen 2017 - 17:08

  Juro, jsem rád, že již nelžete jako v případě, kdy jste tvrdil „pokud si společenství nezvolí statutární orgán, pak soud jakmile se dozví, že nemá společenství statutární orgán, určí vašemu společenství opatrovníka.“ Pokud SVJ nemá statutární orgán, tak ho nezastupuje nikdo. Ale to je tak zřejmé, že jsem vás nechtěl urážet prostou odpovědí: „Nikdo“.

  Vložil Jura (bez ověření), 19. Březen 2017 - 18:25

  To není od Vás moc hezký označit mě za lháře. Takže, říkáte že NIKDO. Sám dobře víte, že to není možné. Za SVJ někdo jednat musí. A kdo to tedy zařídí, když to jinak nejde? Vy asi ne, že? Odpovědí tedy bude, soud, ne? Takže by bylo na místě se omluvit a hledat stejnou odpověď v OZ dál.

  Vložil TN. (bez ověření), 18. Březen 2017 - 22:10

  Já bych měl spíš otázku, zda se někdo setkal s opatrovníkem u SVJ nebo bytového družstva. Jentak pro zajímavost.

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 19. Březen 2017 - 11:08

  Osobně jsem se s tím nesetkal, ale asi nějaké malé počty případů nastaly. U BD je ještě podmínka, že opatrovníkem musí být člen BD a to je velký problém, tam podle mého názoru počet opatrovníků limituje k nule. Je však hloupost tvrdit, že jakmile se soud dozví, že SVJ nemá statutární orgán, tak jmenuje opatrovníka.

  Vložil TN. (bez ověření), 19. Březen 2017 - 18:16

  Byla by zajímavá situace, kdyby některý člen SVJ či BD podal žalobu na neplatnost usnesení členské schůze (shromáždění vlastníků), na které se zvolilo na další funkční období představenstvo (výbor). Soud by mu vyhověl a volba by tedy byla neplatná a BD/SVJ by se rázem ocitlo bez statutára a to zpětně několik let. Zda by v rámci řízení soud jmenoval okamžitě z moci úřední opatrovníka, aby někdo mohl svolat novou schůzi nejvyššího orgánu k volbě statutára, nebo to soudce nechal svému osudu.

  Vložil Jura (bez ověření), 19. Březen 2017 - 18:32

  Situace, kterou popisujete nemůže nastat. Je na Vás si domyslet proč.

  Vložil TN. (bez ověření), 20. Březen 2017 - 15:00

  Asi máte pravdu, v SVJ vždy může schůzi svolat čtvrtina, ale jak je to u BD nevím – obzvlášť, jak je to u BD se shromážděním delegátů, kde nemají ani dílčí členské schůze. Tak v jejich případě si nedokážu představit svolání, když není představenstvo.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".