Úklid - dohodou o pracovní činnosti.

Vložil Radana, 26. Prosinec 2010 - 13:01 ::

Dobrý den. Prosím, určitě je to většině jasné. Chci se jen ujistit. Na shromáždění jsme odsouhlasili, že již nebudeme zajišťovat úklid pouze prvního podlaží (vstupní prostory, kočárkárna,…) každý vlastník svépomocí, ale že do záloh na služby zahrneme položku „úklid společných prostor“. Z domu o tuto službu má zájem paní na mateřské (v dubnu ji bude končit). Na výboru jsme připravili a předběžně projednali se zájemkyni o úklid podmínky. Současně projevil o tuto službu vedlejší dům, který však rozhodl o kompletním úklidu (i na patrech) externí službou. Má zájem o tu samou osobu. Jako vhodná se jevila dohoda o pracovní činnosti.

 1. dům … 706,– Kč/měsíc … 15% daň … 106,– Kč … odvádí SVJ (1)
 2. dům … 1600,– Kč/měsíc … 15% daň … 240,– Kč … odvádí SVJ (2)

Paní obdrží celkem 1960,– Kč/měsíc. Neplatí už ani sociální pojištění, ani zdravotní pojištění, ale ani daň z příjmu (1960,–).

Otázka: je tato úvaha správná?

Děkuji.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel, 29. Prosinec 2010 - 3:03

  Radano,

  uvedla jste málo informací a tak pro svou odpověď Vaši otázku doplním alespoň o 2 předpoklady:

  1. paní nemá další příjmy
  2. dva domy jsou dva právní subjekty

  Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) vyvolá povinnost odvodu zdravotní a sociální daně, proto doporučuji dohodu o provedení práce (DPP).

  U DPP pouze zaměstnavatel srazí daň z příjmu, zdravotní a sociální daň se neodvádí. Pravděpodobně i v roce 2011, ale to si musím ověřit, až vyjdou všechny letošní Sbírky zákonů, protože 282 všehoschopných to mohlo přilepit do nějakého úplně nesouvisejícího zákona. Byl silný tlak uvalit obě daně na DPP jak od zdravotních pojišťoven tak od MPSV. Ale snad se jim to nepodařilo někam přilepit.

  U DPP musíte pouze dodržet max. úvazek 150 hodin za rok u každého zaměstnavatele a nově pro rok 2011 i písemnou formu DPP.

  Pokud platí výše uvedené předpoklady, tak může zdanění proběhnout v několika variantách, např. takto:

  • u domu č. 1 podepíše paní tzv. „růžové“ Prohlášení podle § 38k/4 ZDP a s ohledem na § 35ba/1/a ZDP nebude platit žádnou daň z příjmů
  • u domu č. 2 bude výplata probíhat 3 krát ročně a odvede se záloha na daň z příjmů
  • po skončení roku paní podá daňové přiznání a zálohově odvedená daň z příjmů jí bude vrácena. Paní bude mít ročně 27 672 Kč čistého místo Vámi uváděných 23 520 Kč/ rok.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Radana, 29. Prosinec 2010 - 22:42

  Děkuji za (v rámci mnou uvedených skutečností)po­drobnou odpověď. Jistě to však znáte i z vlastní praxe, situace se mění někdy velice rychle. Mezitím se ve druhém domě objevil vážný zájemce (-kyně) o úklid. Důchodkyně (starobní), bez dalšího příjmu. Zájemkyně v prvním domě (žena na mateřské, kterou končí v polovině roku) rovněž nemá žádný další příjem z pracovní činnosti. Obě dvě by však byly rády za i když malý, avšak měsíční příjem. Obě by však raději žádné (byť „zálohové“) daně raději neplatily (kvůli vypisování formulářů, dojezdu na příslušné úřady – cca 15 km se špatným spojením). Pohodlnější se jim právě jeví forma, že vše si zdaní příslušné SVJ a ony by se už nemusely o nic dalšího starat. Zase na druhou stranu příjem o několik tisíc (ročně) by možná jejich nechuť mohl ovlivnit. Myslíte, že byste mohl posoudit novou situaci z pohledu DPP, DPČ? Pravděpodobně se na Vámi uvedených variantách nic moc nezmění. Oba Vaše předpoklady jsou správné a platí pro obě sousedky, pokud není dalším příjmem důchod a rodičovský příspěvek. Děkuji za odpověď.

  Vložil Pavel, 30. Prosinec 2010 - 7:57

  Radano,

  změna je život. :-))

  Pro nově vzniklou situaci doporučuji pro maminku z domu 1 i důchodkyni z domu 2 uzavřít DPP.

  Každá u svého SVJ podepíše tzv. „růžové“ Prohlášení podle § 38k/4 ZDP a s ohledem na § 35ba/1/a ZDP nebude platit žádnou daň z příjmů ani při měsíční výplatě.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Radana, 31. Prosinec 2010 - 11:48

  Děkuji za radu a rychlou reakci na uvedenou změnu. Přesto bych si ještě dovolila požádat: 1.1. 2011 s oběma bude sepsána a podepsána DPP. Musí obě do ? termínu podepsat „růžové“ prohlášení. SVJ musí nahlásit na ? úřad(y), že mají zaměstnance do ? termínu. SVJ musí vést mzdové listy? nebo stačí jen založit smlouvu (DPP)? Obě paní, kromě podepsání prohlášení, musí vyvíjet nějaké další aktivity směrem k úřadům? SVJ bude platit nějaké daně či pojištění vyplývající z uzavřených smluv?

  Asi chci toho moc, ale budu ráda za každou informaci, která mě nasměřuje a ušetří kilometry.

  A také přeji hezky prožitý poslední den roku.

  Vložil Pavel, 1. Leden 2011 - 13:59

  Radano,

  Růžové prohlášení podle § 38k/4 ZDP se podepisuje do 30 dnů po vstupu do zaměstnání. Následně se podepisuje každoročně do 15. února na příslušné zdaňovací období.

  Registrace k dani z příjmů ze závislé činnosti u FÚ se řídí § 125 a násl. daňového řádu.

  SVJ musí vést mzdové listy podle § 38j ZDP.

  Obě paní musí jen uklízet, s žádnými státními orgány ohledně svého DPP nekomunikují. :-))

  Jak jsem psal, zatím se z DPP neplatí zdravotní a sociální daň, i když touha ze strany státu tu je a ne malá.

  Trochu sporné je placení úrazového pojištění z DPP. Podle Vyhlášky ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, se musíte registrovat u příslušné pojišťovny. Vyměřovací základ bude 0 Kč, ale podle přílohy č. 2 je minimální pojistné 100 Kč za kalendářní čtvrtletí.

  Příslušné předpisy najdete např. na www.businesscenter.cz

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Radana, 1. Leden 2011 - 16:35

  Moooc děkuji. Radana

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".