Úhrada fondu oprav

Vložil HELENA (bez ověření), 22. Říjen 2015 - 12:38 ::

Dobrý den, vyjadřuji se k těm,což jsou vlastníci byt.jednotky v soukromém obyt.domě a nehodlaji hradit F.O.- fond oprav( tzn.fin.prostřed­ky)určené na údržbu a opravy obyt.domu jako celku. Zastupovala jsem SVJ, kdy majitelka byt.jednotky nehradila nejen fond oprav, ale i spotřebované energie za několik let.Nakonec si s příbuznými našla zájemce o koupi byt.jednotky,který dluh v částce několika tisíc korun uhradil, ale do dnešního dne v ní nebydlí (podvod).Pozor při " výhodné koupi" nemovitosti od dlužníků ! Na evidenčním listě pro výpočet úhrady za užívání bytu Vám správce nemovitosti pověřený výborem SVJ na základě uzavřené mandátní smlouvy vedením účetnictví musí rozepsat jednotlivé položky: tzn.výši fin.částky do fondu oprav,pojištění domu a správu domu.Ostatní položky musí být uVedeny jako měsíční zálohy na služby (voda,elektři­na,plyn,osvětle­ní spol.prostor atd.).Výše měsíční fin.částky do F.O. -fond.oprav,je vypočítaná podle vel.byt.jednotky x fin. částka za metr čtvereční.Tato výše fin.částky za metr čtvereční, musí být odsouhlasena převážnou většinou vlastníků na schůzi SVJ,proveden zápis ze schůze. Povinnost udržovat nemovitost v řádném technickém stavu obsahuje tzv.hrazení fondu oprav a je obsaženo v dokumentu : PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA Je nutné si prostudovat zákon č.72/1994 a jeho další novely a to především ˆ§ 4 odst.g

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 22. Říjen 2015 - 14:36

  Pravděpodobně neexistuje nic, co by se nazývalo „fond oprav“. Vlastník jednotky nemá povinnost nic takového platit. Takový předpis plateb ke třeba reklamovat jako neplatný a nehradit tuto položku.

  Paní Helena píše aniž ví o čem.

  lake

  Vložil Ludmila, 22. Říjen 2015 - 13:46

  Paní Heleno, píšete, že jste zastupovala SVJ -z jakého titulu? Je vidět, že neznáte základní pravidla přispívání na účet SVJ. Snad nejste právník? Je zde spousta diskusí, ze kterých zjistíte, co mají zálohy na příspěvek, na správu a služby obsahovat. Ani slovo o tom, proč SVJ nevymáhalo daleko dříve po „neplatiči“ dlužnou částku a vzpamatovali se až, jak píšete, za několik let. Pravděpodobně je probral k činnosti až nový vlastník, který nemínil za bývalého vlastníka nic hradit.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".