Účtování o předpisech záloh

Vložil N. Klainová (bez ověření), 3. Březen 2016 - 17:49 ::

Na www.klaiex.webnode.cz mám v rubrice Postupy na konci titulní strany důležité upozornění, které se mi sem bohužel nepodařilo správně zkopírovat. Uvádím tedy jenom odkaz.

N. Klainová

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Jura (bez ověření), 7. Březen 2016 - 10:04

  Díky paní Klainová za odkaz. Dřív než se ponořím do tajů účetnictví si dovolím položit následující otázku: jak se postupuje v případě, že na konkrétním účetním dokladu (faktuře) je uvedeno a věcně potvrzeno, že SVJ provedlo v rámci oprav ty či ony práce a paní účetní doklad zaúčtuje. Mnohem později se ale zjistí, že práce uvedené na faktuře vůbec provedeny nebyly, ale byly provedeny zcela jiné práce za cenu shodnou s pracemi neprovedenými? Tak to v praxi chodí a vlastník jednotky jen zírá. Nic se neděje. Jura.

  Vložil Fond (bez ověření), 3. Březen 2016 - 22:27

  To o fondech?

  Vložil Poznamka (bez ověření), 6. Březen 2016 - 18:01

  Odkazovaný text:
  V SVJ se celá léta běžně účtovalo, účtuje a bude účtovat o předpisech záloh jako o povinnosti vlastníků jednotek hradit zálohy a současně jako o pohledávce SVJ za vlastníky jednotek z titulu záloh (na správu a služby). (Pozor, nezaměňovat se zálohovými fakturami, o kterých se neúčtuje).

  Zatímco do konce roku 2015 to SVJ neměla na rozdíl od podnikatelů umožněno v žádném účetním předpisu, účetní si z toho většinou nic nedělali, protože věděli, že jinak ani nelze správně vyjádřit zúčtovací vztahy mezi SVJ a vlastníky jednotek.

  Nedělali si nic ani z nejrůznějších diskusí na tohle téma. Jednu sérii takových debat si můžete připomenout třeba tady: Účtování o předpisu záloh

  Pro všechny, kdo obhajovali účtování o předpisech záloh, mám konečně dobrou zprávu. Na odboru 28 MF už měli dost připomínek a konečně upravili

  ČÚS 411 Zúčtovací vztahy.

  4.2.1. Na příslušných účtech účtové skupiny 32 – Závazky se účtuje zejména o:

  c) pravidelně se opakujících zálohových platbách od uživatelů bytů a nebytových prostor, o předpisech zá­loh.

  Stejná možnost měla být logicky uvedena i v ČÚS 413 Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky pro účtování předpisů dlouhodobých záloh na správu. Autoři ČÚS to jistsě napraví při nejbližší aktualizaci ČÚS.

  N. Klainová

  3. 3. 2016

  Více zde: http://klaiex.webnode.cz/…py-uctovani/

  Vložil Poznamka (bez ověření), 6. Březen 2016 - 20:11

  Ještě doplnění odkazu:

  Nedělali si nic ani z nejrůznějších diskusí na tohle téma. Jednu sérii takových debat si můžete připomenout třeba tady:
    Účtování o předpisu záloh

  Vložil lake, 6. Březen 2016 - 20:14
  • Paní Klainová napsala: „V SVJ se celá léta běžně účtovalo, účtuje a bude účtovat o předpisech záloh jako o povinnosti vlastníků jednotek hradit zálohy a současně jako o pohledávce SVJ za vlastníky jednotek z titulu záloh (na správu a služby).“

  Nu, pokud se takto někde v SVJ účtuje, pak jde o porušování zákona o účetnictví a trestný čin zkreslování údajů o hospodaření a jmění.

  Asi před třemi lety jsem napsal, že švindl-účtování o zálohách – jako by šlo o existující pohledávky SVJ – není obsaženo v žádném účetním systému nikde na světě, kromě České republiky v účtování podnikatelů o službách. A není to obsaženo ani v novele ČÚS 411. Ten přišel s úplně jiným nesmyslem: s účtováním o předpisech záloh jako by šlo o závazek SVJ vůči vlastníkovi jednotky.

  Účtovou skupinu 32 tvoří krátkodobé závazky z obchodních vztahů, tj. krátkodobé závazky vůči dodavatelům a přijaté krátkodobé zálohy od odběratelů. SVJ se tedy má zadlužovat už tím, že předá vlastníkovi jednotky předpis záloh. Absurdní! To je tedy kotrmelec o 180 stupňů na opačnou stranu od toho postupu, který popsala paní Klainová. Jednou prý měl předpis záloh být pohledávkou SVJ, teď zase závazkem SVJ. Obojí je nesmysl účetní i právní.

  Zdá se, že na odboru 28 ministerstva financí požili houbičky, nebo si šlehli pervitin v množství větším než malém. Jinak si nedovedu vysvětlit tvrzení, že o předepsaných avšak nepřijatých zálohách se má účtovat v účtové skupině 32– Závazky.

  O předepsaných zálohách není nikdy možno účtovat jako o závazku vůči vlastníkovi jednotky! To je absurdní. Kdyby totiž předepsaná záloha byla skutečně závazkem SVJ za vlastníkem, pak by SVJ muselo tuto částku (dosud nezaplacenou) vlastníkovi vyúčtovat a vrátit. Jedině tak může existující závazek zaniknout – jestliže jej dlužník uhradí. Dva příklady následují:

  1. SVJ předepíše vlastníkovi zálohy na služby ve výši 2000 Kč měsíčně.
  2. Je tedy podle ČÚS 411 povinno zaúčtovat předpis tak, že vlastníkovi tyto zálohy DLUŽÍ. To ovšem za situace, kdy od něj ještě nedostalo ani korunu. Přesto mu SVJ na konci roku účetně dluží 24000 Kč. Zajímavé, že?
  3. Řekněme, že vlastník nic nezaplatil, v březnu následujícího roku SVJ provede rozúčtování a vyúčtování služeb. Řekněme, že celková částka, kterou má vlastník uhradit za služby je 24000 Kč. SVJ ovšem vlastníkovi dluží právě 24000 Kč, viz účetnictví. Po vzájemném zpočtení dluhu a pohledávky zbývá vlastníkovi doplatit 0 (nula) Kč. Vlastník jednotky má tedy služby zdarma, i když nic nehradil.

  Dobrá, a teď příklad s hodným vlastníkem, který pečlivě platí předepsané zálohy.

  1. SVJ předepíše vlastníkovi zálohy na služby ve výši 2000 Kč měsíčně.
  2. Je tedy podle ČÚS 411 povinno zaúčtovat předpis záloh tak, že vlastníkovi tyto zálohy DLUŽÍ.
  3. Vlastník pravidelně hradí zálohy ve výši 2000 Kč měsíčně, ty se zaúčtují jako přijatá záloha v účtové skupině 32. Na konci roku tedy účetní dluh SVJ naroste na 24000 + 24000 = 48000 Kč.
  4. V březnu následujícího roku SVJ provede rozúčtování a vyúčtování služeb. Řekněme, že celková částka, kterou má vlastník uhradit za služby je 24000 Kč. SVJ ovšem vlastníkovi dluží 48000 Kč, viz účetnictví. Po vzájemném započtení dluhu a pohledávky dostane vlastník přeplatek 24000 Kč, což je přesně to, co uhradil na zálohách. Vlastník jednotky má tedy služby zdarma: co zaplatil, to dostal.

  Paní Klainová, zajímal by mne cvičný příklad jak v účetnictví zaúčtovat předpis zálohy a jakpak se potom zaúčtuje přijetí té zálohy v účtové skupině 32 tak, aby zároveň došlo k zániku toho prvního závazku SVJ a zároveň ke vzniku závazku příjemce zálohy vůči plátci zálohy ve stejné výši. Nelze jednu a tutéž přijatou částku použít v účetnictví dvakrát. To by nedokázal ani kouzelník Bosco, který vložil do klobouku jednoho králíka a vytáhl dva.

  Přijatá částka zálohy jedině zvyšuje dluh SVJ vůči plátci. Jestliže již předtím nesmyslně zaúčtovalo předpis záloh jako svůj závazek vůči plátci, přijetím zálohy podle tohoto předpisu se závazek SVJ zdvojnásobuje. Závazek dlužníka nemůže nikdy zaniknout tím, že od věřitele přijme ještě další platbu! Zkusme myslet hlavou, prosím.

  lake

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 6. Březen 2016 - 22:55

  Pane lake, zklidněte se. Rozumíte věcem, o kterých se ráda poučím a opravdu jich není málo.

  Účetnictví, které představuje propracovaný systém vazeb, však nerozumíte ani náhodou. Tady neexistuje, že jeden právník to vykládá takhle a druhý jinak. Systém je prostě systém, se kterým nehnete. Zkuste si přečíst knihu paní prof. Ing. Dany Kovanicové – „Poklady skryté v účetnictví“.

  Pokud se mi představíte, a věřte, že nebudete první ani poslední z těch, kteří tu něco umí, tak to spolu můžeme probrat. Do té doby si piště o účetnictví, co chcete. Reaguji jen v případě, že to nedokážu zkousnout. Ale Váš poslední příspěvek je tak mimo, že to opravdu nestojí za rozbor.

  Vložil Poznamka (bez ověření), 6. Březen 2016 - 21:12

  1.) Účtování předpisu zálohy
  MD 311 pohledávka zálohy, DL 324 závazek SVJ, 2000,– Kč 

  Stav rozvahy po první operaci:
  Aktiva xxxx Pasiva
  311 2000,– 324 2000,–
  VH 2000–2000=0 

  2.) Účtování platby zálohy
  MD 221 BÚ SVJ, DL 311 pohledávka zálohy, 2000,– Kč 

  Stav rozvahy po druhé operaci:
  Aktiva xxxx Pasiva
  311 0,– 324 2000,–
  221 2000,–
  VH 2000–2000=0 

  Pro pochopení čtěte takto:
  311 MD Novák mi slibil dát 2000,–
  311 DL Novák zrušil slib (dal mi 2000,–)
  324 DL Slibuji, že Novákovi 2000,– vrátím
  221 MD Novák mi dal 2000,–
  Aktiva nemáte 2×. Aktiva máte buď v podobě „slibu“ nebo peněz, ale ne současně! 

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".