Účtování Havárie,

Vložil Anonymous, 13. Prosinec 2010 - 11:01 ::

v domě došlo k havárii vody – za patním vodoměrem, a blíže nespecifikované množství vody uniklo do sklepů a garáží. Výbor (správce) zaúčtoval všechnu vodu do vyúčtování vody, jeden vlastník to reklamoval s tím, že havárie se má účtovat dle podlahové plochy. na dotaz jak zjistit množství uniklé vody byla odpověď kvalifikovaným odhadem. Názor správce je, že to není možné, výbor opatrně souhlasí. Jaký by měl být psrávný postup ??

Jaroslav

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Jaroslav 1 (bez ověření), 14. Prosinec 2010 - 11:18

  všem děkuji za názory, jen doplním poznámky, které mně při pročítání komentářů napadli. Pojistka vyřešila škody, které voda způsobila, ale pojišťovna nehradí „únik média“ takže voda je mimo. Nápad s porovnámím za předchozí roky je dobrý, ale spotřeba domu (i s havárií) proti předchozímu roku klesla. je závislá na obsazenosti pronbajímaných bytů a typu nájemníků a kmitá ± 30% rok/rok. Přesto všem děkuji za pomoc

  Vložil lake, 15. Prosinec 2010 - 4:04

  Pane Jaroslave,
  upřesnil jste, že spotřeba vody kolísá meziročně podstatným způsobem, proto nemůžete použít přímo náměry fakturačního vodoměru ( http://www.portalsvj.cz/…vani-havarie#… ). Vhodnější bude tento postup:
  (1) Vypočíst za 3 roky zpětně pro každý rok převodní poměr
  K = (náměr fakturačního vodoměru)/(součet náměrů bytových vodoměrů)
  (2) Vypočíst průměr těchto tří hodnot
  (3) Letošní součet bytových vodoměrů vynásobit tímto číslem.
  (4) Výsledek je kvalifikovaný odhad spotřeby vody domu v letošním roce bez technické ztráty způsobené havárií.
  Rozdíl mezi tímto výsledkem a skutečným stavem fakturačního vodoměru je únik při havárii.

  lake

  Vložil rivr, 15. Prosinec 2010 - 15:05

  toto jistě nevychází z v372/2001 §6/4. Z čeho tedy? (jde mi o ty tři období)

  rivr

  Vložil lake, 15. Prosinec 2010 - 17:24

  Vychází to, pane rivr, ze zdravého selského rozumu. Není zákon na každičkou prkotinu. Je povoleno též myslet vlastní hlavou.

  lake

  Vložil Anonymous, 15. Prosinec 2010 - 17:34

  „Je povoleno též myslet vlastní hlavou.“

  To říká který § ?

  Vložil Syslus Modrobulvus (bez ověření), 14. Prosinec 2010 - 15:47

  Prosím víte alespoň zhruba, kolik kubíků vody uteklo? Ten prudič co si stěžuje má malý byt a velkou spotřebu vody? Většinou u větších bytů je větší obsazenost a je prašť jak uhoď jestli to rozpočtete dle spotřeby či plochy. Můžete si jen orientačně přepočíst, jak se bude vyúčtování lišit, když tu vodu rozpočtete jako doposud, tedy dle spotřeby a „nově“ dle podlahové plochy, zdali jsou to podstatné rozdíly? Někdy mi přijde že lidé v domě musí prudit jen tak ze sportu.

  Vložil rivr, 13. Prosinec 2010 - 15:49

  U nás je vlastní dodávka vody „služba“. Ztráty které uvádíte, bychom u nás považovali za ztráty mezi fakturovanou a napočtenou hodnotou (= součet bytových vodoměrů). A u nás tento rozdíl hradíme podílem počtu jednotek v SVJ (protože havárie nepovažujeme za „náklady spojené se správou domu“ dle ZoVB §15/1). A stejně tak bychom se ale podívali na pojistnou smlouvu, která by u nás problém částečně sanovala.
   rivr

  Vložil lake, 13. Prosinec 2010 - 21:33

  Pane rivr,
  máte-li to takto odhlasováno, je to v rozporu se zněním ZoVB (pokud nemáte souhlas všech).

  Pokud za škodu odpovídá SVJ, je to jednoduché: vlastníci jednotek ručí za závazky společenství v poměru, který odpovídá velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu (§ 13 odst. 7 ZoVB).

  Pokud za škodu odpovídají přímo spoluvlastníci společných částí domu, je to totéž. Na úhradě škody se podílejí všichni podle svých spoluvlastnických podílů. Totéž by platilo např. při řešení úrazu ve výtahu nebo při pádu římsy na chodce, atd.

  lake

  Vložil rivr, 15. Prosinec 2010 - 15:00

  platí uvedené stejně pro STudenou jako pro TUžitkovou Vodu?

  Nemáme to ve Stanovách. Stejně tak bohužel nemáme ve Stanovách způsob rozpočtu STudené Vody. Vlastník (SVJ) užívá analogii se ztrátami TUV. Měli jsme havárii na radiátorech ve sklepě což je stejné jako případ tazatele – a Vlastník (SVJ) ztrátu sanoval dle Vyhlášky 372/2001 §6/3 – kde je uvedeno …pokud nejsou ve společných prostorách zúčtovací jednotky instalovány vodoměry, rozúčtují se náklady těmto konečným spotřebitelům způsobem, který stanoví vlastník
  (u nás skutečně máme ve sklepě jeden neměřený odběr – shodou okolností vedle v místnosti ve které došlo ke zmíněné havárii) tedy jak jsem již uvedl …podílem počtu jednotek v SVJ…

   rivr

  Vložil lake, 13. Prosinec 2010 - 13:36

  Pane Jaroslave,
  vypočtěte roční průměr spotřeby vody domu (na patním vodoměru) za poslední dvě nebo tři zúčtovací období. Tuto hodnotu dosaďte jako letošní odběr ("kvalifikovaný odhad") a rozpočítejte jako obvykle. Zbytek je nutno považovat za únik při havárii.
  Názor správce tedy není správný.
  Rovněž považuji za zbytečné nechávat schvalovat tento logický a zcela korektní postup desítkám osob, které se ve věci většinou nevyznají. Zbytečná akce. Výbor nechť rozhodne a koná. Nic lepšího nikdo nevymyslí. Komu se to nelíbí, ať se pak ozve.

  lake

  Vložil Kouřil J. (bez ověření), 13. Prosinec 2010 - 18:57

  „Zbytek je nutno považovat za únik při havárii.“

  A ten se rozpočte jak?

  Kouřil J.

  Vložil Anonymous, 13. Prosinec 2010 - 11:12

  Správný postup je přesně podle Vašich pravidel pro rozúčtování studené vody, schválených Vámi před havárií.

  Dodatečné změny těchto pravidel schválené po havárii, jak Vám doporučuje diskutér pode mnou, by bylo možné snadno napadnout, byť by byly schváleny potřebnou většinou (ta není nadpoloviční).

  Pravidla platí vždy dopředu, nikoliv zpětně.

  Vložil Krupp, 13. Prosinec 2010 - 13:23

  Souhlasím s vámi a pravidla bych neměnil. Nicméně, pokud by shromáždění vlastníků schválilo před provedením vyúčtování pravidla jiná, budou tato pravidla platná. Pak se přehlasovaný vlastník jedině může obracet na soud. Především si však myslím, že se jedná o drobnosti. Zajímalo by mne, kdyby se odhadl únik při havarii a spočítal oběma postupy, zda by se jednalo alespoň o desetikoruny. Jde o to jestli má dům jednotek 5, nebo víc než 100. Jirka

  Vložil Krupp, 13. Prosinec 2010 - 11:07

  Správný postup bude ten, s nímž bude souhlasit nadpoloviční většina. Jirka

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".