Svolávání Shromáždění SVJ

Vložil Václav (bez ověření), 8. Září 2021 - 15:20 ::

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kdo by v našem SVJ měl svolávat Shromáždění. Jsme SVJ, máme Výbor společenství a předsedu. Statutárním a výkonným orgánem společenství je výbor. Navenek za výbor jedná předseda. Členové výboru jsou 2 členové SVJ (jeden z nich je předseda) a Město Poděbrady, zastoupené Městskou realitní Poděbrady (vlastní cca 1/3 bytů v domě).

Může Shromáždění svolávat SVJ zastoupené Městskou realitní Poděbrady? Neměl by jej svolávat předseda?

Děkuji za odpověď.

  • shromáždění

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Oana (bez ověření), 10. Září 2021 - 15:15

Soudy svolání shromáždění vlastníků nezajímá ani svolání nezkoumají. Formulováno jinak, svolání shromáždění vlastníků v rozporu se stanovami nebo zákonem nemá žádné právní důsledky.

Právní úpravu svolání shromáždění vlastníků shrnul pan Justitianus.

Vložil Justitianus, 8. Září 2021 - 19:58

Shromáždění svolává statutární orgán SVJ (§ 1207). Tedy nikoliv SVJ – právnická osoba. Z uvedeného plyne, že svolání shromáždění není ani právním jednáním SVJ, ani právním jednáním členů výboru. Nelze tedy bazírovat na tom kdo je podepsaný na pozvánce.

Při svolání je bezvýznamné, zda jedná sám předseda, nebo pověří svoláním jiného člena výboru, nebo zda nějaká další osoba (advokát, externí správce, Kája Mařík) jedná z pověření statutárního orgánu.

Ten kdo tvrdí, že svolává shromáždění, je povinen prokázat že je k tomu oprávněn. Například Vám může předseda výboru potvrdit, že působnost jednotlivých členů výboru je rozdělena, a že činnosti ke svolávání shromáždění jsou v působnosti města Poděbrady (viz § 156 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.).

Stanovy mohou upravovat podrobnosti o těchto vnitřních postupech v SVJ a o komunikaci mezi výborem a členy. Přečtěte si je.

Justitianus

Vložil DanaH, 16. Září 2021 - 9:58

Dobrý den,

co říkáte na to, že samospráva svolává Shromáždění a schůzku, kde zve vlastníky, družstevníky a nájemníky.

Vložil Justitianus, 16. Září 2021 - 16:33

Pro DanaH: Kdokoliv může svolat jakoukoliv „schůzku“ a pozvat na ni může samozřejmě kohokoliv. Není tedy důvod na to něco říkat.

Justitianus

Vložil MirekX (bez ověření), 16. Září 2021 - 10:26

Vzniklo v domě už SVJ?

Na pozvánce je uvedeno „shromáždění“, „schůzka“ či co? Je na ní uveden program?

Při shromáždění či schůzce se započítávají hlasy vlastníků, družstevníků i podnájemníků?

Při hlasování se započítávají hlasy podle spoluvlastnických podílů nebo co hlasující to jeden hlas?

Vložil Petr, 8. Září 2021 - 20:19

NOZ

§ 248

(1) Členskou schůzi svolává k zasedání statutární orgán … nejméně 1× do roka.

§ 1207

(1) Statutární orgán svolá shromáždění … tak, aby se konalo nejméně 1× do roka.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".