Svolání shromáždění vlastníky s počtem 25% hlasů.

Vložil subobr, 12. Květen 2022 - 19:52 ::

Výboru našeho SVJ vypršel mandát 12.4.21 – není tedy oprávněn za SVJ jednat a svolání shromáždění nehodlá. Aktuálně se snažíme s několika vlastníky svolat shromáždění 1/4 hlasů. Vzhledem k nekorektnímu jednání bývalého výboru nechceme udělat zásadní chybu. Aby nebylo možno z důvodu chybného svolání podat námitku a zpochybnit tím výsledek usnesení shromáždění. Prosím pouze rady , případně přímo formulář jak toto shromáždění svolat. Děkuji.

  • shromáždění

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Není to tak (bez ověření), 14. Květen 2022 - 2:55

Zkuste se obrátit na příslušný rejstříkový soud s upozorněním, že zápis uvedený u vašeho SVJ již není platný. Uveďte článek ze stanov, kde je uvedeno, že výbor byl zvolen na xx období a to již vypršelo. Toto bylo provedeno i u nás, kdy byl zvolen výbor v jiném počtu členů než uvádějí stanovy. Úředníček pomohl.

Vložil Jan77 (bez ověření), 12. Květen 2022 - 20:46

Dobrý den, žádný speciální formulář není, pozvánka bude vypadat jako normální svolání shromáždění s tím, že jej svolávají (=budou tam podepsáni) vlastníci s (více než) jednou čtvrtinou hlasů.

Vložil Eleonora Otýlie Potůčková Bubeníčková (bez ověření), 12. Květen 2022 - 20:31

„Aby nebylo možno z důvodu chybného svolání podat námitku a zpochybnit tím výsledek usnesení shromáždění.“ (Vložil subobr, 12. Květen 2022 – 19:52)

Z důvodu chybného svolání nelze zpochybnit usnesení shromáždění. Už se zde řešilo. Soudy rozhodly, že na způsobu svolání vůbec nezáleží.

Vložil Justitianus, 12. Květen 2022 - 20:49
  • Napsal jste: „Výboru našeho SVJ vypršel mandát 12.4.21 – není tedy oprávněn za SVJ jednat …“

Přestaňte s tím fantazírováním!!! Vaše SVJ nepochybně má svůj výbor. Jsou zapsáni v rejstříku a jsou oprávněni zastupovat SVJ. Pokud mi nevěříte, zkontrolujte si to na webu https://justice.cz/.

  • Napsal jste: „… nechceme udělat zásadní chybu.“

To chválím. Když tedy nechcete udělat zásadní chybu, tak si přečtěte § 1207, § 249, § 253, § 254 zákona č. 89/2012 Sb. Teprve pak by případně mělo smysl položit nějaký doplňující dotaz.

Mimochodem, máte už rozmyšleno co chcete na tom shromáždění projednat? A kandidáty do výboru, které podpoří nadpoloviční většina, jste si vytipovali? To bude asi to nejdůležitější o čem se bude rozhodovat.

Justitianus

Vložil subobr, 12. Květen 2022 - 21:34

Cituji z informace krajského soudu : Soud sděluje .. jelikož členům výboru uplynulo funkční období, neměli by být zapsáni v rejstříku společenství vlastníků. Členové výboru již tedy nejsou oprávněni jednat a podepisovat za společenství. Soud sděluje ..... Můj názor: To že jsou zapsáni v rejstříku neznamená že mohou rozhodovat a za společenství jednat. Je to pouze chybou správního aparátu, že nekontroluje platnost zápisu – v této době velice jednoduchá záležitost. Tím samozřejmě umožňuje „pochybným výborům“ vykonávat funkci doživotně. Kdo bude podávat žalobu? Finančně náročné, výsledek nejistý. Program shromáždění-samozřejmě volba nového výboru, kandidáti jsou navrženi, nadpoloviční většinu nesháním – předpokládám (možná utopie) v soudnost ostatních vlastníků. Děkuji za odkazy na znění zákonů. Chci jen podotknout – to znám – pouze bývalý výbor tyto věci neřeší, právní pravidla nedodržoval, bývalý výbor rozhodoval. Proto jsem žádal pouze o radu jak neudělat formální chybu při svolání shromáždění.

Vložil § (bez ověření), 12. Květen 2022 - 22:01

A kdo by tedy měl zastupovat svj, když ne zapsaní členové výboru?

Vložil subobr, 12. Květen 2022 - 22:36

Můj názor – neznám kompletně zákony, používám logiku Pokud jsou členové výboru neoprávněně zapsaní v rejstříku, jednají protiprávně, se všemi důsledky. V tom případě by měl soud jmenovat opatrovníka, do doby zvolení nového výboru – tedy zastupuje opatrovník. Určitě je možné podat návrh na neplatnost zápisu. Ovšem zase úskalí – vzít si právníka, podání návrhu atd..... Soudy jsou zahlceny. Dožiju se projednání ?

Vložil * (bez ověření), 13. Květen 2022 - 6:23

„Určitě je možné podat návrh na neplatnost zápisu. Ovšem zase úskalí – vzít si právníka, podání návrhu atd..... Soudy jsou zahlceny. Dožiju se projednání ?“ (Vložil subobr, 12. Květen 2022 – 22:36)

Na podání návrhu na výmaz nesprávného údaje nepotřebujete právníka ani neplatíte soudní poplatek. Stačí soudu napsat: Údaj … zapsaný v … není ode dne … v souladu se skutečností, protože … . Soud obratem vyhoví, bez jednání, nikam nemusíte jezdit. Vyzkoušeno, funguje.

Veřejný rejstřík je údajů neodpovídajících skutečnosti plný, nesprávné zápisy rejstříkové soudy běžně řeší a odstraňují nebo opravují, ovšem až na návrh a nebo v případě, kdy nesprávnost zápisu vyjde najevo (v jiném řízení). Samy správnost zápisů nekontrolují.

Vložil Justitianus, 12. Květen 2022 - 22:01

Přestaňte fantazírovat!!!
Jakási popletená soudní úřednice Vám cosi nesmyslného sdělila? Zřejmě nezná zákon o veřejných rejstřících, a Vy taky ne. Ti kdo jsou zapsáni v rejstříku jsou jedinými partnery pro všechny osoby mimo SVJ, a také pro rejstříkový soud.

A dál fantazírujete bez znalosti zákona zase o jiné věci.
Že prý „Je to pouze chybou správního aparátu, že nekontroluje platnost zápisu“.

To jsou kecy, pane. Rejstříkový soud nemá povinnost strkat nos do vnitřních právních poměrů právnické osoby a pátrat zda jedno zaprděné SVJ náhodou neporušilo své stanovy.

Jste zcela mimo, neznáte zákony a rýpete se zbytečně v hromadě hoven. V této diskusi končím. Poslední rada: Přestaňte s fantazírováním. Pokud chcete něco pro SVJ udělat, tak si přečtěte ta čtyři ustanovení zákona, která jsem Vám vyjmenoval. A zařiďte se podle toho.

Justitianus

Vložil * (bez ověření), 13. Květen 2022 - 6:12

„Ti kdo jsou zapsáni v rejstříku jsou jedinými partnery pro všechny osoby mimo SVJ, a také pro rejstříkový soud.“ (Vložil Justitianus, 12. Květen 2022 – 22:01)

Justine,

zanechte těch fantasií. Návrh na výmaz údaje pro jeho rozpor se skutečností může podat každý a rejstříkový soud vyhoví, tj. zapsané údaje vymaže. To je přesně to, co by měl tazatel udělat. Není tomu tedy tak, že jedinými partnery pro rejstříkový soud jsou ti, kdo jsou zapsáni v rejstříku.

Vložil Justitianus, 14. Květen 2022 - 9:44

Hlupáku „* (bez ověření)“, naučte se rozeznávat obsah psaného textu.

Napsal jsem:

Ti kdo jsou zapsáni v rejstříku jsou jedinými partnery pro všechny osoby mimo SVJ, a také pro rejstříkový soud.


To samozřejmě platí beze zbytku! Nepsal jsem vůbec nic o možnosti nabonzovat statutáry rejstříkovému soudu. Takový nesmyslný postup jsem vůbec nezmínil, protože to je pro SVJ cesta do pekla. Proč by to tazatel dělal??? Proč zde zmiňujete takovou pitomost? Je třeba napřed zvolit nový výbor, zvolit předsedu výboru, a teprve pak rejstříkový soud provede zároveň výmaz i zápis nových statutárů.

Nenapsal jsem nic o situaci po tom co rejstříkový soud provede výmaz statutárů bez návrhu! To je jiný případ.

Ostatně samotné nabonzování rejstříkovému soudu nemá žádný právní účinek pro nikoho. O výmazu statutárů ze statutárního orgánu by musel napřed rejstříkový soud rozhodnout (rozhodnutí bez návrhu), a ještě předtím by vyzval SVJ (tedy stávající statutáry) k vyjádření, a poskytl by k tomu právnické osobě SVJ přiměřenou lhůtu. Teprve pak (při nečinnosti SVJ) by případně rozhodl o výmazu. Pak by to zveřejnil v rejstříku. A teprve pak by se nová zveřejněná skutečnost stala závaznou pro každého.

Takže platí co jsem napsal, Vy troubo:

Ti kdo jsou zapsáni v rejstříku jsou jedinými partnery pro všechny osoby mimo SVJ, a také pro rejstříkový soud.


Justitianus

Vložil radka2222 (bez ověření), 14. Květen 2022 - 10:24

a ten blábol co jste napsal podle vás znamená, že návrh nemůže dát každý? a pokud na základě tohoto návrhu soud vymaže, tak je to bez návrhu? ach jo, vám se ty mozkový závity pěkně motají.

příklad: FÚ dá návrh na výmaz korporace. soud ji vymaže, a dokonce je v rozhodnutí psáno, že na základě návrhu FÚ. těch případů jsou minimálně stovky. a věřte, fú v rejstříku zapsán nebyl.

já osobně dala návrh na výmaz spolku, protože jsem zjistila, že má sídlo v mém domě. nikoho ze spolku jsem neznala, nikde jsem tam nefigurovala. a ejhle, trvalo to, ale na základě mého návrhu byl spolek vymazán.

Vložil Justitianus, 14. Květen 2022 - 16:14

Radko, jste blbka: nerozumíte právu, ale nafukujete se zde jako ropucha. Nenapsal jsem nikde a nikdy, že „návrh nemůže dát každý“. To je jen Vaše vlastní ničím nepodložené tvrzení. Procvičujte porozumění psanému textu.

Nejste ovšem schopna rozeznat rozdíl mezi návrhem a pouhým podnětem.


Podle § 19 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, platí že návrh na zápis musí být doložen listinami o skutečnostech, které mají být do veřejného rejstříku zapsány, a listinami, které se zakládají do sbírky listin v souvislosti s tímto zápisem. Z uvedeného plynou tyto závěry:

(1) Tazatel by nemohl podat rejstříkovému soudu návrh na zápis/výmaz/změnu, protože nesplňuje podmínku podle § 19: není schopen doložit listiny, které by prokazovaly jeho tvrzení. Proto s jeho případným podnětem bude nakládáno pouze jako s podnětem, nikoliv jako s návrhem na zápis.

(2) Vy jste nepodala návrh, jak se směšně domníváte. Podala jste pouze podnět rejstříkovému soudu. Ten pak postupoval dále bez návrhu. Přezkoumal zda existuje nesoulad mezi zapsaným stavem a skutečností. Proto soud vyzval spolek k doložení písemného potvrzení ohledně sídla, a na základě tohoto pak rozhodl. Bez návrhu, Radko!

Podle § 14 zákona platí, že k doložení právního důvodu užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti nebo jednotky, kde jsou prostory umístěny, popřípadě prohlášení osoby oprávněné s nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním sídla osoby souhlasí. Prohlášení nesmí být starší než 3 měsíce a podpisy na něm musí být úředně ověřeny. Rejstříkový soud nejspíše vyzval zapsanou osobu, aby doložila právní důvod užívání prostor v budově na adrese sídla. Další postup RS neznáme – mohl vést i k výmazu onoho spolku, jestliže spolek byl nekontaktní, nereagoval na výzvu ve lhůtě, nebo soudu nedoložil požadované prohlášení vlastníka nemovitosti. 

S případem tazatele je to stejné. Pokud by snad tazatel – čistě teoreticky – šel bonzovat na rejstříkový soud, šlo by samozřejmě také pouze o podnět. Nikoliv o návrh na výmaz. Důvod je stále tentýž podle § 19: není a nebude schopen předložit listiny dokládající jeho tvrzení, ani listiny které se zakládají do sbírky listin v souvislosti s výmazem.

Teprve až shromáždění zvolí nové statutáry, a až si členové výboru určí předsedu výboru, bude možné podat rejstříkovému soudu návrh na výmaz/zápis členů statutárního orgánu. Ten návrh musí být doložen a) zápisem ze shromáždění, b) zápisem ze schůze výboru, a c) souhlasem nových členů výboru s výkonem funkce.

Radko, zase jste ukázala, že o právu nevíte nic. Méně drzosti a více znalostí by Vám prospělo.

Justitianus

Vložil * (bez ověření), 14. Květen 2022 - 12:20

„na základě mého návrhu byl spolek vymazán“ (Vložil radka2222 (bez ověření), 14. Květen 2022 – 10:24)

Byl vymazán spolek, nebo sídlo spolku?

Vložil radka2222 (bez ověření), 14. Květen 2022 - 12:25

jelikož na výzvy soudu nereagoval (bylo vhazováno do mojí schránky, datovku neměli, takže doručováno „cosi“ (předpokládám, že výzvy) lhůtou.

Vložil * (bez ověření), 14. Květen 2022 - 18:14

Jak spolek získal souhlas s umístěním sídla na adrese Vaší nemovitosti?

Souhlas patrně získali od předchozího vlastníka.

Ještě se podívejte na mapy.cz , firmy.cz a podobné weby, na adrese své nemovitosti jsem našla několik různých společností a podnikatelů. Na žádost tyto údaje opraví nebo odstraní.

Vložil radka2222 (bez ověření), 14. Květen 2022 - 19:03

nijak. museli ho zfalšovat. předchozí vlastník je padesát let po smrti :-) bohužel zapsaná osoba v rejstříku s úřední adresou, tak se ani nic nezjistilo, jen spolek vymázli.

Vložil subobr, 12. Květen 2022 - 22:08

Děkuji za Vaši vyčerpávající odpověď pane Just. Velice mi Vaše rada pomohla. Navrhnu soudu, aby popletenou soudní úřednici proškolil, případně jí dal přímo výpověď. Opravdu neznám všechny zákony tak dobře jako Vy. Proto se obracím na toto forum – jinak bych to samozřejmě nedělal.

Vložil Petr, 13. Květen 2022 - 5:50

"-Výboru našeho SVJ vypršel mandát 12.4.21 – není tedy oprávněn za SVJ jednat a svolání shromáždění nehodlá.

  • Aktuálně se snažíme s několika vlastníky svolat shromáždění 1/4 hlasů"

Řešíte 2 otázky. Pokud jde o mandát výboru, tak by mne zajímalo, zda výbor koná funkci řádně (z hlediska péče řádného hospodáře). Až když tomu tak není (máte promlčené pohledávky, výbor špatně hospodaří, dům vám padá hlavu), tak bych se zabýval možností jeho odvolání.

K otázce mandátu se např. v diskusi z ledna 2019 se tvrdí „Po uplynutí (mandátu) ke konkrétnímu datu všem členům výboru skutečně končí funkční období. … Problém je v tom, že pokud se nezmění zápis v rejstříku, tak jsou tam pořád zapsaní a pro třetí osoby jsou pořád statutárními zástupci a jsou oprávnění jednat za společentví“.

Na rozdíl od Justiho mám radu „Pokud chcete něco pro SVJ udělat, tak se zabývejte hospodařením, tedy stavem společných peněz na účtu“

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".