svolání ČS družstva

Vložil espinoza, 22. Září 2023 - 16:58 ::

Dobrý den, potřebuji radu – rychle. 2 členové bytového družstva podali výzvu ke svolání ČS s programem. Byla připravována pozvánka, dva dny před jejím odesláním byla datovkou doručena další výzva dalších dvou členů o svolání ČS také s programem. Nyní svolavatel schůze tvrdí, že tyto body z druhé žádosti měly být zařazeny do programu první schůze. Stanovy říkají, že na žádost členů družstva, oprávněných požadovat svolání ĆS zařadí představenstvo jimi určené body do programu schůze. Tato žádost – o druhou ČS došla před vyhotovením pozvánky na první ČS. Zařadit – nezařadit?

  • členská schůze

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Pavel, 23. Září 2023 - 10:14

Espinozo,

nejdříve bych zkoumal, zda obě výzvy jsou od „oprávněných“ členů podle § 643 a § 639 ZOK.

Pokud máte více než 10 členů družstva a zároveň nemáte upraveny stanovy odchylně od § 639/3 ZOK, tak se nejednalo o oprávněné členy.

Pokud se nejednalo o oprávněné členy, tak bych vybral do pozvánky jen takové body, u kterých jsou podklady s návrhem usnesení a které bude možné z časových důvodů projednat. To je zcela v kompetenci představenstva.

Zatím jsem se nesetkal, aby 40% členské základny aktivně navrhovalo desítky bodů k projednání na členské schůzi.

O ostatních nezařazených bodech můžete jednat na dalších členských schůzích, které můžete svolávat třeba každý týden. Jen Vám na ně nikdo nebude chodit.

Hezký den!

Pavel

Vložil Justitianus, 22. Září 2023 - 18:20
  • Espinoza: „Zařadit – nezařadit?“

Espinozo, míníte tuhle otázku fakt vážně? Obdrželi jste čtyři podněty, takže na program členské schůze zařadíte všechny čtyři navržené body. Druhá možnost je nerozumná – svolat krátce po sobě dvě členské schůze, každou jen kvůli dvěma bodům programu.

  • Espinoza: „Nyní svolavatel schůze tvrdí, že …“

Co to plácáte? Svolavatelem schůze je představenstvo družstva, a to jste vy tři. Četl jste vůbec zákon č. 90/2012 Sb. a stanovy družstva?

Justitianus

Vložil espinoza, 22. Září 2023 - 18:38

Těch bodů je 33 – špatně jsem se asi vyjádřila a stanovy jsem pročetla. Otázka je, jestli mohou vyzyvatelé ke druhé ČS na jejím svolání trvat s odůvodněním, že na projednání jejich bodů nebude dost času. To asi budou mít pravdu.

Vložil Justitianus, 22. Září 2023 - 20:34
  • Espinoza: „Otázka je, jestli mohou vyzyvatelé ke druhé ČS na jejím svolání trvat s odůvodněním, že …“

Co se to snažíte řešit ??? Vykašlete se na všechny ty zbytečné úvahy !

Svoláte prostě členskou schůzi se VŠEMI body programu. Přítomní členové sami rozhodnou které záležitosti z navrženého programu chtějí projednat přednostně, které neprojednají pro nedostatek času, a které chtějí rozhodnout per rollam mimo schůzi (§ 652). Toto rozhodování členské schůze je mimo kontrolu představenstva.

Podle rozhodnutí členské schůze se pak představenstvo zařídí. Vyřešeno.

Justitianus

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".