Stržení nákladů na právní služby z vratek za energie

Vložil VeronikaCing, 21. Březen 2021 - 21:12 ::

Dobrý den, výbor vlastníkům bez jejich vědomí strhnul z vratek za energie náklady na právní služby.

Jeden z vlastníků započal soudní spor proti SVJ. SVJ neposkytlo účetní záznamy k nahlédnutí – vlastník to dal k soudu. Proběhlo první stání, soud dal zatím za pravdu žalující straně a nakázal výboru, aby podklady poskytli. Další stání by mělo být v létě. Spor tedy není uzavřen. Aktuální náklady na právní služby za SVJ jsou 40tis. Výbor rozpočítal částku mezi partaje dle výměr, ale cca 4 000 na partaj a tuto částku bez předešlého upozornění strhl z vratek za energie. O tomto nás informoval při ročním zúčtování. Proti ročnímu zúčtování budeme mít námitky.

Máme právo žádat celou výši vratky? Náklady na právní služby by měl platit buď výbor za jejich chybu, nebo ať to vezmou ze společných fondů na opravy a služby? – O tom se asi můžeme s výborem dohadovat později.

Předem děkuji za názory.

  • příslušnost soudů

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil SVJ_Hr, 22. Březen 2021 - 19:37

Mně chybí základní informace stěžovatele/ky, zda byly první služby oprávněný výdaj.

Vložil TN. (bez ověření), 22. Březen 2021 - 15:49

Je to tak, jak píše Justitianus, sám jsem se soudil o podklady k vyúčtování, a též o zápisy ze shromáždění a jiné listiny (zejména účetnictví), bylo to šílené, první spor začal před 5 lety a teprve nyní pravomocně skončil, ale problém začal už tím, že obvodní soud poslal spis k vrchnímu soudu, aby posoudil věcnou příslušnost, jen toto trvalo rok, pak mi tam šoupli procesního opatrovníka, jelikož já jsem se mezitím stal členem výboru, proti tomu SVJ podalo odvolání, uspěl jsem u OS, SVJ podalo odvolání a potom dovolání (to ještě vyřešeno není). Jen tato jedna žaloba stála SVJ přes 100 tisíc Kč (platí se advokáti obou stran). Fakt doporučuji každému výboru, když vlastník požádá o nahlížení, bez řečí vyhovět. Nyní řeším, jestli na členy výboru nepodat žalobu o náhradu škody, ale ve výboru jsem v menšině. V jiném SVJ mě soud ustanovil opatrovníkem (uvažoval jsem o reflexní škodě, ale touto cestou jsem nešel).

Vložil Petr, 25. Březen 2021 - 20:35

„Nyní řeším, jestli na členy výboru nepodat žalobu o náhradu škody, ale ve výboru jsem v menšině“

Na to abyste mohl podat žalobu nemusíte být ve výboru „ve většině“. To by potom nečlen výboru nemohl podat žalobu nikdy.

Existuje také promlčecí lhůta.

Vložil . (bez ověření), 22. Březen 2021 - 12:11

Ono taky závisí na tom, zda máte schválená nějaká pravidla správy domu a co tam máte o financování právních služeb. O tom jste nic nenapsala, těžko soudit, zda váš výbor pochybil či nikoliv. Právní služby za to, co jste napsala jsou 40 tisíc? Opravdu, nespletla jste se? To totiž zní neuvěřitelně.

Vložil Justitianus, 22. Březen 2021 - 4:55

O ty peníze za právní služby jste už nenávratně přišli. SVJ si je samozřejmě už odečetlo ze svého majetku – z přijatých plateb na správu domu. Tedy z peněz, které jste naspořili na opravy a údržbu. Každý z vás už je ochuzen. Pohledávka každého vlastníka jednotky za SVJ se už snížila, peníze jsou pryč – bez ohledu na to že se Vám to nelíbí. Pouhým zablokováním vzájemného započtení to nemůžete nijak změnit. Škoda se už stala, a dále se zvyšuje, dokud se nezařídíte podle mé rady.

Jediná šance jak dostat ty peníze zpět je aby SVJ přestalo vydávat neúčelně peníze a aby vymohlo náhradu škody na škůdcích. Ti vaši idioti nechali SVJ zažalovat v předem prohraném sporu. A místo toho, aby ihned poskytli k nahlédnutí účetní knihy a požadované doklady (§ 1179), nechávají soud běžet a zvyšují tím pro SVJ náklady na prohraný spor.

Jediné rozumné řešení pro SVJ je toto: Vykopněte ty neschopy z jejich funkcí. Zvolte si jiné členy do statutárního orgánu. SVJ pak okamžitě poskytne požadované písemnosti a dohoda ukončí celý zbytečný spor. Ale vyhoďte je z funkcí hned, teď, míním tím TEĎ, než nadělají další škody a než stačí zlikvidovat důkazy o jejich neřádném hospodaření.

Čeká vás také kontrola hospodaření a kontrola účetnictví. Jestliže odmítli tak jednoduchou věc jako je nahlížení do smluv, účetních knih a dokladů, pak mají co skrývat. Mohou se při kontrole objevit další chyby a neřádné hospodaření bývalých statutárů. Proč by jinak odmítali splnit povinnost, kterou SVJ ukládá zákon?

Veškeré zbytečně vynaložené náklady na tento spor bude pak SVJ vymáhat na bývalých statutárech, kteří porušili povinnost uloženou zákonem, nechali věc dojít až k soudu, a tím způsobili SVJ škodu.

K Vašim dotazům je jednoduchá odpověď:

Přečtěte si stanovy.

My neznáme vaše stanovy. Netušíme zda výbor má či nemá právo bez souhlasu shromáždění stanovit zvýšený příspěvek na vlastní správu SVJ. To musíte vědět Vy. Podle zákona to ovšem možné není; o výši příspěvku pro následující období musí rozhodnout shromáždění (§ 1208 písm. c) zákona č. 89/2012 Sb.). Stanovy mají v tomto přednost před zákonem.

Jestliže stanovy neumožňují aby SVJ požadovalo vyšší příspěvek bez souhlasu shromáždění, pak je vyloučeno vzájemné započtení zvýšeného příspěvku proti přeplatkům za služby. Přeplatky z vyúčtování služeb tedy musí být vlastníkům vyplaceny v plné výši. Ale už jsem Vám napsal, že touto kosmetickou změnou se nic nevyřeší, a ty peníze se do pokladny SVJ samy nevrátí.

Podotýkám, že v SVJ neexistují žádné fondy právnické osoby, a už vůbec je vyloučeno aby existovaly „společné fondy na opravy a služby“. Nefantazírujte.

Justitianus

Vložil Gggg (bez ověření), 25. Březen 2021 - 20:44

Ve stanivách máte určeno na co člen přispívá, my máme uvedeno, že na právní služby ohledně správy domu a pozemku ne na pochybení výboru

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".