stavební úpravy společných částí domu

Vložil JanaS. (bez ověření), 2. Duben 2019 - 20:25 ::

Dobrý den, V r.1994 ,dům v družstevním vlastnictví si předseda samosprávy zbudoval v SČD s vchodem mimo BJ uzamykatelnou komoru/dokladuje povolením hasičů,staveb. úřadu MČ,souhlasem SBD a nájemníků na shodném patře.V r.2014 druž­stevní vlastnictví transformováno na SVJ a novým výborem bylo zjištěno,že komora není součástí BJ,nebyl navýšen spol.podíl,ve smlouvě o převodu vlastnictví /ZoBV/není komora uvedena.Smlouva o užívání,pronájmu …nebyla uzavřena. Prosím o radu,jaký právní titul máme použít k uzavření smlouvy/dohody/ o užívání části spol.prostor domu nad rámec spoluvlast. podílu,zda finanční částku stanovit za pronájem dle zastavěné plochy/cena obvyklá v našem SVJ ostatmím nájemcům/,či navýšit příspěvek do „ZOBF/.Máme úmysl požadovat doplacení dlužné částky zpětně za 3 roky.Částka se bude odvíjet od výše uvedeného rozhodnutí,zda pronájem za m2 nebo "užívání“ s příspěvkem.­.Děkuji.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil P_V (bez ověření), 3. Duben 2019 - 9:59

  Jakýkoli příspěvek navyšovat jen tak nemůžete, když to není podloženo v prohlášení.

  Nejlépe když změníte Prohlášení vlastníka, že tam tu komoru zapíšete. Buď jako součást bytu, nebo jako společnou část domu ve výlučném užívání vlastníka toho bytu. Jelikož se tím změní vlastnické podíly nebo aspoň podíly pro přispívání na správu § 1180, museli by s tím souhlasit všichni vlastníci, jelikož jsou tou změnou dotčení. Ale možná byste to uhráli na § 1168 – Odstranění vady prohlášení, jelikož nejde o novou věc ale o nápravu nesprávného popisu existujícího stavu. Tam když nebudou souhlasit všichni, může za ně rozhodnout soud.

  Nebo mu to pronajměte. Nájemné si stanovte za obvyklou cenu, abyste z toho vyšli jako řádný hospodář. I zpětně (pozor na promlčení dobu). Když nebude souhlasit, tak k soudu, kvůli bezdůvodnému obohacení.

  Vložil JanaS. (bez ověření), 15. Duben 2019 - 20:10

  to:Pavel-Trochu pozdě,ale přece.Díky za rychlou věcnou reakci.Vlastník BJ/stavebník komory/odmítá uzavřít smlouvu o pronájmu a požaduje provést změnu PV…zapsat „komoru“ jako SČD ve výlučném užívání vlastníka BJ se změnou příspěvku na správu dle §1180,tak jak uvádíte jako jednu z alternativ řešení.Jaký by měl být další postup,pokud vlastník odmítne smlouvu o pronájmu za cenu obvyklou + požadavek na zpětné doplacení dlužné částky zpětně za 3 roky?Domnívám se,že právní důvod ke změně PV vzhledem k pochybení smluvních stran /SBD a družstevní podílník/,tzn­.neuzavření smlouvy o užívání SČD r.1995, neuvedení komory ve smlouvě o převodu BJ,bez jakékoliv reakce …,nemá opodstatnění.

  Vložil Patrik. (bez ověření), 16. Duben 2019 - 10:58

  Vlastníkovi bytu (bývalému předsedovi samosprávy či SBD) nemůžete pronajmout společnou část domu.

  Pronajmout společné části domu nemůžete vlastníkům, nýbrž pouze třetím osobám, protože vlastník společnou část spoluvlastní, má právo ji využívat společně s ostatními vlastníky a nemůže si ji pronajmout sám sobě. Pokud má vlastník užívat společnou část domu sám, musí ji mít ve výlučném užívání.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".