Stavební úpravy a vybavení prostor - úhrada z fondu oprav

Vložil Denis Horák (bez ověření), 20. Srpen 2019 - 8:57 ::

Dům postavený v polovině osmdesátých let se zejména díky SVJ v mnoha ohledech změnil. Vyměněná okna zateplení obvodového pláště apod. V sklepních společných prostorách jsou místnosti, které chceme nově využít. Bývalá prádelna zanikla, pračky dosloužily a obyvatelé domu si pořídili automatické pračky, které instalovali v koupelnách svých bytů. Po drobných stavebních úpravách a instalaci závěsných háků na jízdní kola dát do provozu „kolárnu“ sloužící všem členům SVJ i dalším obyvatelům domu. Další prostora, která volá po využití je tzv. Společenská místnost. Tady, v tehdy novém domu, byl asi po dobu pěti let pingpongový stůl, který dal do obecného užívání jeden nový vlastník (tehdy družstevník). Ve společenské místnosti chceme zlepšit umělé osvětlení a vybavit ji novým pingpongovým stolem. Úpravy a vybavení obou místností chceme hradit z fondu oprav. Nejsme si jisti, zda je možné na úpravy i veškeré vybavení prostředky fondu využít.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil 51aecc Novák Tomáš (bez ověření), 29. Říjen 2019 - 0:57

  Našli jste na webu SeznamSVJ.cz také vaše SVJ?

  Vložil Vilém. (bez ověření), 20. Srpen 2019 - 16:57

  Vámi uvedené úpravy patří pod správu domu a pozemku podle § 1189 NOZ

  „1) Správa domu a pozemku zahrnuje vše, co nenáleží vlastníku jednotky a co je v zájmu všech spoluvlastníků nutné nebo účelné pro řádnou péči o dům a pozemek jako funkční celek a zachování nebo zlepšení společných částí. Správa domu zahrnuje i činnosti spojené s přípravou a prováděním změn společných částí domu nástavbou, přístavbou, stavební úpravou nebo změnou v užívání, jakož i se zřízením, udržováním nebo zlepšením zařízení v domě nebo na pozemku sloužících všem spoluvlastníkům do­mu.“

  Podle § 1180 NOZ přispívá vlastník na správu domu a pozemku.

  Na základě obou uvedených ustanovení lze z příspěvků na správu financovat uvedené stavební úpravy a vybavení společných prostor.

  Lze o tom rozhodnout na na usnášeníschopném shromáždění vlastníků souhlasem většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, pokud stanovy neurčují vyšší kvórum viz § 1206 (2):

  „(2) Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek, ledaže stanovy nebo zákon vyžadují vyšší počet hlasů.“
  § 1206 (2) NOZ

  Vložil Jan77 (bez ověření), 20. Srpen 2019 - 17:01

  Souhlas. Nad rámec toho bych si dal pozor, zda novým záměrem nehodláte využívat někeré prostory v rozporu s kolaudačním rozhodnutím.

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 20. Srpen 2019 - 19:17

  „Zda nehodláte využívat některé prostory v rozporu s kolaudačním rozhodnutím.“ a nebudete na úkor některých spoluvlastníků těchto společných částí domu, odebírat pro svoji „zábavu“ elektrickou energii, ze společných rozvodů,kterou hradí všichni i ti,.kteří „pinec“(mimochodem lituji toho,kdo má byt nad tím sportovištěm) hrát nechtějí nebo neumí.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 20. Srpen 2019 - 12:59

  lze užít i k jiným účelům ovšem pouze za předpokladu, že dojde k dohodě tedy souhlasu všech.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".