Stavba parkoviště u souseda k podnikatelské činnosti

Vložil Tomáš (bez ověření), 12. Září 2022 - 17:18 ::

Soused si chce na svém pozemku postavit parkoviště pro své hosty . Má hospodu a chce část svém zahrady zabrat parkovištěm mám jako soused právo zasáhnout do této stavby? Jaké mám práva v rámci sousediciho pozemku? Je někdo povinen informovat mě této stavbě a kdo? Nebo si musím informace sehnat sám?
Děkuji za odpověď.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Parkoval (bez ověření), 14. Září 2022 - 19:20

  „postavit parkoviště“ (Vložil Tomáš (bez ověření), 12. Září 2022 – 17:18)

  Můžete přiblížit, o jakou stavbu se jedná po technické stránce?

  Vložil Pete (bez ověření), 14. Září 2022 - 8:04

  Pokud na své zahradě vysype štěrk a zriší plot a bude tam parkovat auta, domnívám se, že žádné řízení nutně nepotřebuje.

  Opravte mne, pokud se pletu. Stejně tak si kdokoliv může parkovat auta na trávě, ale když zaprší, je to problém (bláto).

  Vložil Justitianus, 12. Září 2022 - 19:33

  Pokud je to zahrada a má být změněna na parkoviště, pak musí napřed proběhnout územní řízení. Pak bude navazovat řízení o povolení stavby.

  Jako vlastník sousedního pozemku jste/budete účastníkem. Pokud snad Vás stavební úřad opomenul, oznámíte jim že jste opomenutým účastníkem. Účastník má právo nahlížet do spisu a vznášet námitky.

  • Radka píše nesmysly ohledně „nahrazení souhlasu soudem“.

  Neexistuje totiž žádné „nahrazení souhlasu“, protože neexistuje povinost získat souhlas účastníků územniho či stavebního řízení. Postačí když nevznesou proti rozhodnutí SÚ námitky, nebo zmeškají lhůtu k podání námitek, nebo jejich námitky budou úřadem vypořádány tak, že je úřad zamítne. O námitkách účastníka rozhoduje vždy přímo stavební úřad. Nikoliv soud. V těchto krocích není žádný prostor pro zásah soudu.

  Justitianus

  Vložil Tom. (bez ověření), 18. Září 2022 - 5:32

  Předem děkuji za odpověď na první dotaz. Pochopil jsem správně že si můžu požádat o informace na stavebním úřadě ústní či písemnou formou a zjistit zda probíhá nějaké stavební řízení na jakoukoli stavbu na pozemku souseda? Mám další dotaz související s tím předešlým. Soused postavil v rámci podnikání nezákonně tepelné čerpadlo bez souhlasu úřadu. Což potvrdil tím že ho před příchodem kontroly že stavebního úřadu odstranil. Bylo to čtyři dny před příchodem kontroly..A ten dotaz. Tím že mi dotyčná úřednice doporučila místo stížnosti na černou stavbu podnět k prošetření , mu umožnila vyklouznout bez trestu? Tedy jaký rozdíl je při šetření stížnosti a podnětu? Dává úřad vždy dopředu vědět, že na tu kontrolu přijde, v jednom i druhém případě? Píšu to jen z důvodu, abych si udělal představu o tom, jak je dotyčná úřednice nestranná. Děkuji.

  Vložil Zuk (bez ověření), 23. Září 2022 - 6:00

  Tak podej podnět znova, a dolož i fotografie. Nicméně na pouhý větrák čerpadla vzduch voda asi potřebné povolení není. To už je spíše na hygienu, a měření hlučnosti.

  Anebo co ti vadí, když ne hlukové imise?

  Vložil Justitianus, 18. Září 2022 - 7:30

  Oznámení o zahájení stavebního řízení může být doručováno účastníkům přímo (osobně nebo do poštovní schránky na adrese příjemce, nebo datovou zprávou), nebo se úřad rozhodne doručit veřejnou vyhláškou – to zpravidla při velkém počtu účastníků. Nebo když podplacený úředník chce aby dotčené osoby nic nevěděly a nic nenamítaly; málokdo totiž tráví čas sledováním úřední desky SÚ.

  Pokud jste podal podnět bez doložení Vámi tvrzených skutečností, pak se nedivte že to dopadlo jak to dopadlo.

  Vyřizování podnětu se zpravidla omezuje jen na zjištění skutečností které by úřad opravňovaly k zahájení správního řízení. S pouhým podnětem může úřad naložit prakticky jakkoliv je úředníkovi libo: může postupovat tak, aby něco zjistil, nebo naopak tak, aby nic nezjistil.

  Takže úřednice si s vlastníkem předem dohodla den a hodinu kdy zpřístupní svou nemovitost a oznámila mu jaký podnět vyřizuje. Pak se dostavila na místo. Zde při prohlídce zjistila že žádné tepelné čerpadlo není namontováno, sepsala o tom zápis, a Tomův podnět byl odložen. Splněno.

  Podle § 42 správního řádu platí, že pokud o to ten kdo podal podnět požádá, je správní orgán povinen sdělit mu ve lhůtě 30 dnů že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední, popřípadě že podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu.

  Justitianus

  Vložil MartinII, 18. Září 2022 - 10:23

  „Soused postavil … (nezákonně) tepelné čerpadlo bez souhlasu úřadu. Což potvrdil tím že ho před příchodem kontroly že stavebního úřadu odstranil. Bylo to čtyři dny před příchodem kontroly“

  Zřejmě se jedná o typ vzduch-voda, kde ale (dle toho, co jsem četl na internetu) není potřeba povolení stavebního úřadu. Problémem pro sousedy je zřejmě hlučnost.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 12. Září 2022 - 17:40

  chce část svém zahrady zabrat parkovištěm… spíš snad chce část svého pozemku využívat jako parkoviště. nebo jak se dá „zabrat“ vlastní pozemek? ano, budete mít právo se ke stavbě vyjádřit (pokud jde o stavbu). ale pokud nebudete souhlasit, může váš souhlas nahradit soud.

  Vložil Petr, 12. Září 2022 - 18:26

  Já bych si zjistil na katastru cuzk.cz parcelní číslo, a na stavebním úřadu potom vše, co o tom vědí. Třeba ani o záměrech souseda nevědí nic.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".