Vložil Justitianus, 18. Září 2022 - 7:30

Oznámení o zahájení stavebního řízení může být doručováno účastníkům přímo (osobně nebo do poštovní schránky na adrese příjemce, nebo datovou zprávou), nebo se úřad rozhodne doručit veřejnou vyhláškou – to zpravidla při velkém počtu účastníků. Nebo když podplacený úředník chce aby dotčené osoby nic nevěděly a nic nenamítaly; málokdo totiž tráví čas sledováním úřední desky SÚ.

Pokud jste podal podnět bez doložení Vámi tvrzených skutečností, pak se nedivte že to dopadlo jak to dopadlo.

Vyřizování podnětu se zpravidla omezuje jen na zjištění skutečností které by úřad opravňovaly k zahájení správního řízení. S pouhým podnětem může úřad naložit prakticky jakkoliv je úředníkovi libo: může postupovat tak, aby něco zjistil, nebo naopak tak, aby nic nezjistil.

Takže úřednice si s vlastníkem předem dohodla den a hodinu kdy zpřístupní svou nemovitost a oznámila mu jaký podnět vyřizuje. Pak se dostavila na místo. Zde při prohlídce zjistila že žádné tepelné čerpadlo není namontováno, sepsala o tom zápis, a Tomův podnět byl odložen. Splněno.

Podle § 42 správního řádu platí, že pokud o to ten kdo podal podnět požádá, je správní orgán povinen sdělit mu ve lhůtě 30 dnů že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední, popřípadě že podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.