Stavba nového výtahu v domě 6.patrovém v majetku SVJ

Vložil Waldhans Vladimír (bez ověření), 22. Červen 2016 - 22:27 ::

Jsem vlastníkem bytové jednotky již 20 let.Nyní se ostatní vlastníci SVJ rozhodli v domě nechat vybudovat výtah,který bude bezprostředně zasahovat k oknu mé kuchyně.Bydlím v 1.podladží-u mých vchodových dveří do bytové jednotky bude 1.nástupní stanice-takže výtah NEBUDU vůbec POUŽÍVAT.Na druhé straně světlíku je stejná situace ale rozhodla předsedkyně SVJ bez mého souhlasu,že bude výtah zde. Měl jsem sepsané požadavky,nesouhlas ale i řešení,ale před hlasováním o financování výtahu se ani nevedla diskuse o studii výtahu.Předsedkyně SVJ/kterou jsem mimochodem jediný já do předsednictva nevolil/před hlasováním o financování výtahu nejenže mě odmítla podepsat písemné převzetí mých připomínek,nep­řipustila ani,abych své požadavky přednesl a nebylo to uvedeno do zápisu ze schůze,i když jsem o to několikrát žádal. Mé písemné požadavky převzala až po skončení schůze za přítomnosti místopředsedy SVJ a ještě na ně napsala datum následujícího dne. Bylo odhlasováno,že výstavba výtahu bude hrazena všemi vlastníky SVJz fondu oprav.Moje část v tomto fondu je asi 80 000Kč.Nejenom ostatní si výtahem své byty zhodnotí,mne se naopak byt znehodnotí.Na toto vše jsem písemě upozorňoval -celkem 3 strany formátu A4 ale byl jsem převálcován ostatními.Stejně se ještě bude muset schválit projekt a já bych měl být účastníkem řízaní.CO mohu dělat kromě zažádání o předběžné opatření u soudu,než začne stavba?Kolik %vlastníků musí projekt schválit?Zatím jsme byli 2 vlastníci proti. Děkuji za radu-V.Waldhans Praha 3.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 25. Červen 2016 - 13:43

  (tedy ne náhrada nového za původní) je pořízení nové věci kterému by měla předcházet smlouva o výstavbě se všemi vlastníky. Tuto smlouvu by měl vyžadovat stavební úřad pokud to nechtějí stavět bez povolení. Vy jste účastníkem stavebního řízení. Máte tedy právo vyhradit si ve smlouvě o výstavbě, že věc nebudete používat ani se podílet na jejím pořízení a nákladech provozu. Můžete vyjádřit i svůj nesouhlas se stavbou, který překoná jen soudní rozhodnutí. Vše je třeba činit písemně s doručenkou na adresu SVJ (ne předsedy). Problémem je, že jste zaslal SVJ 80 tis. kč bez jakéhokoliv důvodu neboli určení konkrétního užití a tím dal souhlas s libovolným užitím. Toto nemoudré jednání je v našich končinách velmi rozšířeno a pak se SVJ ve Zlíně diví, že jim správce prohrál 4 miliony v automatech. Nicméně Vy trvejte na tom, že se jedná o fond oprav a ne fond výstavby nového zařízení a užití vašich peněz považujete za zponevěru. Tady jste dík předchozí laxnosti na hodně tenkém ledě.

  Vložil Waldhans vladimír (bez ověření), 26. Červen 2016 - 23:20

  Já jsem nezaslal SVJ 80 tisíc kč jednorázově,ale pravidelně přispívám měsíčně přes SIPO částku do fondu oprav,která mě byla určena kanceláří LBD která vede naše účetnictví.Pra­videlně měsíčně přispívám do fondu oprav částkou 1848Kč,je v tom započtana záloha na úklid,vodu,po­pelnice,spol.spot­řeba elektřiny,kontrola spalinových cest a další.80 000Kč je částka,která odpovídá cca velikosti mého spoluvlastnickému podílu z celkové ceny výtahu a která by byla zaplacena z tohoto fondu oprav. Waldhans Vl.

  Vložil V.Wa. (bez ověření), 28. Červen 2016 - 10:17

  Mohou si spoluvlastníci v SVJ na schůzi odhlasovat většinou,že stavba úplně nového výtahu v domě bude hrazena z peněz FONDU OPRAV a že se na ní budou též finančně podílet i spoluvlastní­ci,kteří výtah nechtějí a ani nebudou používat? Díky za odpověď-V.Wa..

  Vložil tep (bez ověření), 28. Červen 2016 - 14:23

  Jde o modernizaci domu – zřízení výtahu. Novou službu nehodlají využívat všichni vlastníci, proto výtah musí být v přídatném spoluvlastnictví budoucích provozovatelů výtahu, kteří si musí ze svého zaplatit jak pořízení výtahu, tak i jeho následný provoz. To, že výtah bude v přídatném spoluvlastnictví znamená, že po zabudování výtahu do domu se nemění spoluvlastnické podíly v domě. Jsme svobodní lidé, nelze nutit nikoho, aby platil novou službu, kterou nehodlá používat. Vestavbu výtahu musí povolit kvórum nutné pro schválení modernizace domu, počet budovatelů a následných provozovatelů výtahu musí být takový, aby ufinancovali jak vestavbu výtahu, tak jeho provoz. V účetnictví SVJ potřebují zřídit dva účty – jeden pro shromáždění prostředků na výstavbu výtahu a druhý na financování následného provozu – náklady na elektřinu, revize výtahu, opravy výtahu. V případě, že výtah bude mít tak velkou poruchu, že na provozním účtě výtahu nebude shromážděno dost peněz, musejí se provozovatelé výtahu na opravu složit. Toto jsou rozdíly oproti výtahům v domech, kde výtah byl v prohlášení vlastníka coby součást infrastruktury do­mu.

  Vložil Novák (bez ověření), 30. Červen 2016 - 10:45

  Tep opakovaně uvádí nesmysly. Píše o modernizaci domu, tzn., že se musí postupovat podle částí „bytového spoluvlastnictví“, nikoli přídatného spoluvlastnictví. Pokud se jedná o modernizaci domu, tak jde o jednu věc a to dům vč. nového výtahu, který patří do společných částí domu. V přídatném spoluvlastnictví by se muselo jednat o samostatnou věc.

  Pro věc v přídatném spoluvlastnictví platí jiné pravidla pro správu než v „bytovém spoluvlastnictví“. Např. se na rozdíl od bytového spoluvlastnictví v přídatném spoluvlastnictví ručí vlastníci za dluhy vzniké při správě solidárně tj. vlastník ručí za celý dluh.

  V domě „tepa“ postupovali v rozporu s bytovým spoluvlastnictví NOZ a kdykoli v budoucnu se mohou octnout v průseru.

  Vložil osma, 28. Červen 2016 - 12:56

  Pane Waldhansi,

  už jsme Vám s provladou odpověděli. Odpověď hledejte v Prohlášení vlastníka a ve Vašich stanovách. Třeba máte ve stanovách speciální článek, který říká, že výstavbu nového výtahu musí schválit 100% vlastníků. Pak by odpověď byla „Nelze odhlasovat prostou většinou přítomných vlastníků na shromáždění“.

  Vložil anon. (bez ověření), 27. Červen 2016 - 3:12

  Žádná kancelář SBD není oprávněna určovat vlastníkovi výši platby do jakéhosi FO, kam vlastník nemá povinnost vůbec přispívat.Pokud přispíváte do nesmyslného FO 1848 Kč, tak rozhodně v tom není záloha za úklid, vodu, popelnice, elektřinu, protože to jsou služby a ne opravy. Kontrola spalinových cest je náklad na provoz kotelny, tedy náklady na teplo.

  Vložil lokaj (bez ověření), 24. Červen 2016 - 12:06

  Trochu zmatené?

  Proč platíte fond oprav? Který předpis Vám to určuje?

  Statutární orgán je předseda? Jaktože máte místopředsedu? Předseda výboru není předseda SVJ

  Vložil Moni (bez ověření), 23. Červen 2016 - 20:51

  Pane Waldhansi, jsem ve velmi podobné situaci a budu ráda za výměnu zkušeností. Máte-li zájem, ozvěte se mi prosím na mail jobiky@seznam­.cz. Monika

  Vložil provlada, 23. Červen 2016 - 8:02

  Bude výtah zasahovat pouze společné části, nebo i do vlastnictví Vás (či jiného VJ)? To ověříte v prohlášení vlastníka. Tam by mohly být i podmínky schválení. Potřebnou většinu najdete ve stanovách. Pokud stavba zasahuje do Vašeho vlastnictví, neobejde se bez Vašeho souhlasu, jinak obvykle stačí souhlas 75% všech VJ. Záleží i na stavebním úřadě, jaký souhlas bude požadovat pro vydání stavebního povolení – někde chtějí 100%. Do 3 měsíců od schůze můžete žádat soud o změnu rozhodnutí (NOZ §1209 /1) včetně dočasného zákazu jeho vykonání. V tomto státě bych ale nebyl příliš optimistický.

  Projekt je evidentně v režii statutárního orgánu a schválili ho vlastníci, většinou ani netušící základní informace. Vždyť se to zaplatí z peněz na opravy a až spadne třeba střecha, vezme se úvěr. Od zákonů, ani soudu nečekejte nápravu, nýbrž zachování současného bince.

  V.Procházka

  Vložil osma, 23. Červen 2016 - 7:40

  Pane Waldhansi,

  nejdříve se podívejte do Vašich stanov a najděte si v článku o shromáždění příslušná kvóra pro schválení. Ve Vašem případě se jedná o stavební úpravy, jimiž se mění uspořádání společných částí domu, dále budete měnit prohlášení vlastníka. Bývá běžné, že pro tato rozhodnutí jsou ve stanovách vyšší kvóra než pouhá většina přítomných vlastníků. Ověřte si, zda při hlasování byla dodržena tato kvóra. Oporu v zákoně bych dále hledal v par. 1209 NOZ, protože se dle mého názoru jedná o důležitý důvod a Vy podle Vašeho popisu máte reálnou šanci napadnout platnost usnesení shromáždění o výstavbě nového výtahu.

  Vložil Arveno, 24. Červen 2016 - 9:06

  Myslim, ze je to 30 dni od datumu ve kterem jste se prokazatelne dozvedel o rozhodnuti shromazdeni. Zkontrolujte si to v NOZ i zde na Portalu., nevim to presne. Nejsem moc pro reseni sporu pomoci soudu ale ve Vasem pripade to vypada jako nutne. Drzim Vam palce.

  Vložil asi tak (bez ověření), 23. Červen 2016 - 6:38

  Dům není v majetku svj, copak vy to nevíte? Předsedkyně není oprávněna rozhodovat o tom, kde bude výtah, nástupní stanice a pod. Jak můžete cokoliv vyřešit ve svůj prospěch, když neznáte takové základní věci.

  Vložil Arveno, 24. Červen 2016 - 9:01

  Chytri se neboji se zeptat a neco se vzdy dozvedi!

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".