Starý a nový vlastník

Vložil To. Kadlec (bez ověření), 22. Listopad 2021 - 14:44 ::

Dobrý den, prosím o rozlousknutí – vloni v dubnu na mě s manželkou rodiče přepsali byt, ve kterém nadále bydlíme. Výbor vše co se týká roku 2020 stále řeší s rodiči – vyúčtování, účetní uzávěrku. Ti tady nebydlí, nemají trvalé bydliště, kdybych to měl brát z jiného úhlu, tak vlastníkem jsem byl po větší část roku já. Rodiče se nechtějí nijak dohadovat, mně to ale přijde velmi nestandardní – mírně řečeno. Sám ale nevím, jestli v tom má výbor pravdu, případně čím jim kontrovat. Oni tvrdí, že v té době práva k bytu náležela rodičům a jsou stále na nich, stejně jako by to byl třeba dluh, který by za nimi zůstal. Praktikují to tak vlastně u všech, kteří byt převedli.

  • převod bytu

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 22. Listopad 2021 - 19:06

Pane Kadleci, odpovídám na Váš dotaz.

☀ Pletete si dva různé pojmy: uzávěrku a účetní závěrku.

☀ Ať jde o to první, nebo o to druhé: SVJ tyto věci řeší jedině s účetní(m). Neřeší to s vlastníkem jednotky, a už vůbec ne s bývalým vlastníkem jednotky. Nevěřím že to co jste napsal se i jen vzdáleně podobá pravdě.

☀ Vyúčtování služeb podle zákona č. 67/2013 Sb. za dobu od ledna do dubna 2020 samozřejmě bylo řešeno s tehdejším vlastníkem bytu. A má to být už dávno vyřešeno: první vyúčtování do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období, pak běžela lhůta 1 měsíc pro podání námitek (s případným odkladem při žádosti o nahlédnutí do podkladů), pak mělo SVJ 1 měsíc na opravu vyúčtování a následně mělo nastat finanční vyrovnání. Nenapsal jste nic srozumitelného o tom co se (podle Vás) údajně děje nesprávně.

☀ Vyúčtování služeb od května do prosince 2020 má také být už dávno vyřešeno s nabyvatelem bytu – tedy s Vámi. Pokud SVJ snad nesplnilo svou zákonnou povinnost doručit Vám vyúčtování služeb, pak gratuluji: ode dne 1. května 2021 máte právo vymáhat od SVJ pokutu ve výši 10250 Kč, a částka se každý další den zvyšuje o 50 Kč.

Podotýkám, že bod č. 4 platí pouze v případě že jste splnil Vaši zákonnou povinnost a oznámil jste SVJ bez zbytečného odkladu nabytí jednotky, a zároveň jste oznámil i počet osob rozhodných pro rozúčtování služeb. Pokud jste toto neučinil, pak máte smolíka: od května 2020 možná dlužíte SVJ pokutu ve výši 50 Kč za každý den prodlení. Do dnešního dne to je 570 dnů; případná pokuta činí 28500 Kč.

U obou pokut je samozřejmě možné provést vzájemné započtení.

Justitianus

Vložil Divák (bez ověření), 22. Listopad 2021 - 22:25

„Ve společenství vlastníků jednotek se všichni majitelé bytů dělí o náklady na služby za společný majetek. Jak je možné, že se jeden majitel bytu této povinnosti už několik let vyhýbá a ostatní musí platit za něj?“

https://www.ceskatelevize.cz/…-cerne-ovce/

Vložil polmc (bez ověření), 22. Listopad 2021 - 15:23

Nový vlastník se stáva vlastníkem k datu právního účinku vkladu. To datum máte napsané na papíře, který jste obdržel z Katastru. Ten papír by měl výbor dostat, nebo by měl být informovaný, jaké je datum právního účinku vkladu. Je to katastrální zákon a výbor to musí respektovat. Takže výbor by měl řešit cokoliv do tohoto datumu s původním vlastníkem a od tohoto datumu s novým vlastníkem. A to včetně vyúčtování služeb. Pokud to dělají jinak, tak jsou neandrtálci. Proč sami sobě a taky zůčastněným komplikují život? Vždyť v evidenci musí mít záznam, zda jsou tam nějaké dluhy. Ono je ale jednodušší o nějakých dlužích kecat než něco dělat.

Vložil polmc (bez ověření), 22. Listopad 2021 - 15:28

Ještě mě napadá, co vlastně s těmi původními vlastníky řeší, když už nejsou vlastníky bytu?

Vložil člensvj (bez ověření), 24. Listopad 2021 - 3:14

Moźná nabyvatel do něčeho vrtá a “reklamuje” a SVJ to s ním nechce řešit.

Řešení je zdá se prosté, nechť převodce vydá plnou moc nabyvateli a pak ať si koná nabyvatel s neposlušným SVJ sám.

Cožpak tohle průměrného nespokojence nenapadne, když vidí, že se s ním SVJ nechce bavit?

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".