Stará SVJ se řídí NOZ, bytové spoluvlastnictví, uvádí C.H.Beck

Vložil Pavel, 2. Květen 2016 - 14:39 ::

Z dnešního příspěvku Magdy cituji:

"Publikace OZ III. Věcná práva (§976–1474), nakladatelství C.H.Beck, JUDr. Jiří Spáčil, CSc, a kol., 1. vydání 2013:

„Pokud se týče společenství vlastníků, tam je třeba vycházet z § 3041 odst. 1, podle které se právní povaha právnických osob, upravených tímto zákonem, řídí ustanoveními tohoto zákona ode dne nebytí jeho účinnosti. I přes popsané rozdíly v charakteru jednotek a přes NEDOSTATEK KONKRÉTNÍ ÚPRAVY V PŘECHODNÝCH USTANOVENÍ je zřejmě třeba vycházet z toho, že společenství vlastníků podle § 1194 je v zásadě tatáž právnická osoba, jako společenství vlastníků jednotek podle § 9 BytZ, a proto se povaha existujících společenství bude řídit novou právní úpravou“.

Publikace OZ I. Obecná část (§1–654), nakladatelství C.H.Beck, JUDr. Petr Lavický, Ph.D. a kol. 1. vydání 2014:

„........ Lze mít dále za to, že i bez VÝSLOVNÉ ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY v zákoně nastalo obdobné "překlopení“ rovněž u v minulosti zřízených společenství vlastníků jednotek (nově regulovaných v § 1194 an.).

_____________­________________________­______________

K opakovaným názorům jednotlivých právníků tak přidávám výňatek z velkého komentáře NOZ.

Hezký den!

  • NOZ

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Zvídavá (bez ověření), 3. Květen 2016 - 10:12

Jsem laik ale po přečtení Vašeho odkazu na KOMENTÁŘ 1. vydání Praha: Beck 2016 (Novotný, Horák, Holejšovský,Oem), tak pro odbornou veřejnost tento názor-KOMENTÁŘ je důležitější než text zákona ZoVB a NOZ-byt. spoluvlastnictví. Jestliže tito pánové-odborná veřejnost došli v tomto komentáři k názoru, „že právnická osoba SV podle § 1194 je v zásadě tatáž právnická osoba jako SVJ podle § 9 BytZ a proto se i povaha existujících společenství bude řídit novou právní úpravou.“, tak to jen potvrzuje správnost výkladů zde oponentů – neodborné veřejnosti.

Vysvětlí mi někdo laikovi v čem jsou tyto dvě právnické osoby stejné mimo skutečnosti, že jsou to právnické osoby, které se zabývají bytovým vlastnictvím? Děkuji (ZV).

Vložil Evžen (bez ověření), 3. Květen 2016 - 10:16

Zděšený člen to tu vysvětloval už snad 100×, tak si to laskavě vyhledejte.

Vložil Zvídavá (bez ověření), 3. Květen 2016 - 10:47

Hm, taky odpověď ve stylu Najděte si jehlu v kupě sena.

Vložil § (bez ověření), 3. Květen 2016 - 10:43

No a co, že to tady vysvětloval nějaký zdešený pošuk?

Vložil provlada, 3. Květen 2016 - 6:54

Stará SVJ samozřejmě byla upravena ZoVB a nikoliv NOZ. Nová SVJ se samozřejmě liší od starých – jinak by ani nemohl vzniknout spor o to, kterým zákonem se řídit. Proč si odborníci na právo dělají legraci (použil bych vulgárnější výraz) z občanů, když tvrdí, že dvě rozdílné právnické osoby jsou totožné a NOZ upravuje právnickou osobu aniž by se o ní byť jedním slůvkem zmínil? Snad se zde právo vyučuje jen plzeňskou metodou.

V.Procházka

Vložil tep (bez ověření), 3. Květen 2016 - 8:30

Souhlasím s Vámi a cituji Zdeseneho: je třeba vycházet z § 3041 odst. 1 ObčZ, podle kterého se právní povaha právnických osob, upravených tímto zákonem, řídí ustanoveními tohoto zákona ode dne nabytí jeho účinnosti. Konec citátu. NOZ ale ode dne nabytí své účinnosti neobsahuje přechodná ustanovení pro SVJ starého typu a zabývá se pouze nově definovaným typem SVJ, od kterého se stará SVJ zásadně liší. Většina lidí nemá právní vzdělání a chtějí-li zákonodárci dosáhnout toho, aby se lidé zákony řídili, měli by je napsat srozumitelně. Už proběhla novelizace NOZ a nejasnosti kolem starých SVJ zákonodárci nechávají nadále vyhnívat a čekají, až se snad někdo obrátí na orgány EU? Navíc NOZ obsahuje ustanovení, že co je ve stanovách SVJ v rozporu s NOZ, to přestává platit od nabytí účinnosti NOZ. Jak mají laici v 53000 SVJ poznat, co je ve stanovách v rozporu s NOZ? Všechna stará SVJ mají stanovy odvozené od vzorových stanov dle ZoVB. Proč do dnešního dne MMR či Ministerstvo spravedlnosti nevypracovalo metodický pokyn o tom, v čem se rozcházejí vzorové stanovy s NOZ? Pokud si orgány státní moci skutečně přejí, aby i stará SVJ se řídila dle bytového spoluvlastnictví, definovaného v NOZ, tak už bylo dost času na to, aby někdo z tzv. odborné veřejnosti definoval, jak mají stará SVJ své stanovy do konce letošního roku upravit. Poněvadž do dnešního dne orgány státní moci pro 53000 SVJ tak neučinily žádným metodickým pokynem, tak se domnívám, že státní orgány předpokládají, že se SVJ starého typu budou nadále řídit svými stanovami, vyšlými ze vzorových stanov dle ZoVB. Už někdo ví, v čem jsou vzorové stanovy dle ZoVB v rozporu s NOZ? Budu rád, když mi to někdo ozřejmí. A ne na placených seminářích za tučný „vývar“, jak to činí příslušníci odborné veřejnosti, zaměstnaní ve státní správě! Členové výboru SVJ si mají počínat s péčí řádného hospodáře a ne draze platit za laskavé knížecí rady. Má-li někdo nějakou důležitou oblast ve státě řídit, musí ji i metodicky vést.

Vložil anon. (bez ověření), 3. Květen 2016 - 10:23

nemají stanovy odvozené od vzorových stanovy. Kde berete tu drzost to tvrdit?

Vložil anon (bez ověření), 3. Květen 2016 - 7:59

též se často ptám, proč si pan Lake dělá legraci z občanů, když tvrdí, že SVJ (2000) je odlišné od SVJ (2012) nebo že SVJ(2000) nemůže rekonstruovat nebo že „fond oprav“ se nemá platit kvůli jeho názvu?

vychází mi z toho jediné, a to že zřejmě panu Lake musí dělat dobře, když čte o prohraných sporech založených na jeho právních konstrukcí.

Vložil anon. (bez ověření), 3. Květen 2016 - 10:17

Anone, už tady bylo 100× vysvětlené co je fond oprav, kdo fond oprav vytváří a za jakým účelem. To, že to nejste schopen pochopit, je pouze váš problém. Když chcete FO platit a nemůžete bez něj žít, tak si jej plaťte, vaší neschopnost cokoliv pochopit nesvádějte na někoho jiného. Přeji vám, abyste do vašeho FO s láskou naskládal hóóóódně peněz. Buďte tak laskavý a uveďte paragraf, který říká, že člen svj má platit do nějakého fondu oprav. Nebo vám to snad řekla domovnice Blažková?

Vložil anon (bez ověření), 3. Květen 2016 - 10:30

pane anone., je to pouze vaše domněnka, že mi nevadí označení „fond oprav“. „fond oprav“ je nesprávné označení dlouhodobých záloh na opravy, které se používá bohužel ve valné většině SVJ, co znám. to nic nemění na tom, že pokud SVJ žaluje nezaplacený „fond oprav“, tak dlužník soud prohraje. četli jsme to již zde několikrát, neboť právní jednání se vysvětluje dle svého obsahu (§ 555 OZ).

váš způsob komunikace o vás bohužel hodně vypovídá. tak si přestaňte vytvářet domněnky a začněte číst judikaturu a právnické knihy.

fandím všem, kteří hájí svá práva. ale zároveň lituji všechny ty, kteří je hájí právními konstrukcemi pana Lake.

Vložil Zvídavá (bez ověření), 3. Květen 2016 - 9:37

Anone, jste trapný. To jako argument nemáte jiný důvod proti oponujícímu?

SVJ(2000) je skutečně odlišné od SV(2012). O tom snad už nepochybuje ani „odborná veřejnost“ a to už z podstaty věci, že mají jiné rozdělení na jednotky v domě a s tím související jiná práva a povinnosti vlastníků těchto různých jednotek. Spor je hlavně o tom, zda je možno aplikovat na SVJ(2000)vzniklé ze ZoVB NOZ-byt.spoluvl. SV(2012), t.j. zákon o bytovém spoluvlastnictví. "Odborná veřejnost říká, že ano a menšina říká, že ne.

Co se týká FO, to zde bylo již opakovaně vysvětleno. SVJ FO dle zákonné účtové osnovy nezná. Zná dlouhodobou zálohu (DZ). Rozdíl je ve způsobu tvorby a použití FOxDL.

Ať je to jakkoliv, já se odlišným (nebo dokonce chybným – to ukáže čas) rozhodnutím soudců nedivím, protože v té přehršli zákonů, které se v krátkých intervalech mění nebo dokonce i ruší, se těžko dá vyznat. A tak „musí“ jednat, jak je jim na seminářích doporučeno, což je samozřejmě špatné, protože rozhodnutí dělá soudce a ne ten, který na semináři vykládá jen svůj názor (nebo názor odborné veřejnosti), jak se domnívá, že příslušný zákon (§§) by se měl soudit! Souhlasím s těmi, kteří se drží hesla: Co je v zákoně psáno, to je dáno. A jestliže něco v zákoně není, tak se hádá z křišťálové koule? To je jen můj ZSR.

Vložil anon (bez ověření), 3. Květen 2016 - 9:55

mám na vás jednu otázku, nejste s paní Magdou3 a s panem Lakem v příbuzenském vztahu? to by totiž mnohé (především váš zcela nekritický postoj vůči právním konstrukcím pana Lake) vysvětlovalo.

Vložil Zvídavá (bez ověření), 3. Květen 2016 - 10:16

Tak to opravdu nejsem ale ráda bych se s nimi setkala.(ZV)

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".